Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mi Wisga'i Gap Pig Gloyw - John Glyn Davies 1870-1953
Cledwyn Jones
ISBN: 9781903314562 (1903314569)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 170x245 mm, 228 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £15.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teyrnged i John Glyn Davies (1870-1953), bardd ac ysgolhaig Celtaidd a fagwyd yn Lerpwl- yn cynnwys nifer o'i ganeuon poblogaidd ar gyfer plant gyda sylw i ddylanwad caneuon o wledydd eraill. 53 llun du-a-gwyn.

A tribute to John Glyn Davies (1870-1953), poet and Celtic scholar raised in Liverpool, comprising many of his popular songs for children with reference to the influence of songs from other countries. 53 black-and-white photographs.
Rhaid wrth ddawn neilltuol i sgwennu geiriau canadwy ar gyfer alawon. Roedd Ceiriog a Thalhaiarn, Idwal Jones, W. D. Williams ac R. E. Jones yn ‘ei dallt hi’, a hynny ar gyfer pobl mewn oed. Rhaid wrth elfen gyfrin ychwanegol i gyflawni’r un gamp ar gyfer plant. Y pencampwr ar hynny yn Gymraeg oedd John Glyn Davies, a dangos hynny yw gorchest arbennig Cledwyn Jones yn y gyfrol hon.

Nid bywyd a gwaith yr ysgolhaig a bardd yw ei bwnc. Tyfodd y gyfrol o ddarlith a draddodwyd ganddo yn 1992, yng Nghanolfan Plas Tan-y-bwlch, ar gynnwys y cyfrolau caneuon i blant a gyhoeddwyd gan J. Glyn Davies yn ystod dau a thri degau’r ganrif ddiwetha: Cerddi Huw Puw (1923), Cerddi Robin Goch (1953) a Cerddi Portinllaen (1936).

Codwyd cenedlaethau o Gymry ar ganeuon y cyfrolau hyn. Parheir i’w canu ac fe’u cenir gan sawl cenhedlaeth eto.

Er na cheir ond ychydig fanylion am fywyd personol eu creawdwr yn y llyfr blasus hwn, disgrifia’r awdur yn glir y cefndir diwylliannol a chymdeithasol y tyfodd y caneuon hyn ohono.

Yn y tair pennod agoriadol cawn wybodaeth am dras mam J. Glyn Davies, oedd yn ferch i’r pregethwr nerthol John Jones, Tal-y-sarn; am hynt teulu ei dad yn Lerpwl, teulu amlwg ym mywyd cymdeithasol a masnachol y ddinas honno; am y modd y daeth y tad a’r fam ynghyd â chodi teulu yn Lerpwl, yn arbennig am sut y cyfnerthwyd magwraeth Gymraeg y mab hynaf, John, trwy ei anfon o’r adeg yr oedd yn bedair ar ddeg oed, dros gyfnodau gwyliau o ysgol a gwaith, i ardal Edern yn Llŷn. Yno meddiannodd iaith lafar gyfoethog, cafodd brofiad helaeth o fywyd gwledig-forwrol, enillodd feistrolaeth ar ganu caeth a rhydd, a darganfu fod y pentir hudolus yn ‘Lle i enaid gael llonydd’ – ie, fo sydd piau’r llinell glo ragorol yna.

Y bedwaredd bennod, lle trafodir y caneuon, yw calon y llyfr. Mae’n llawn o bethau da. Yn eu plith ceir disgrifiad cyflawn, cryno o beth yw hanfod sianti a’r amrywiol ffurfiau arni; sylwadau goleuedig, gwerthfawrogol ar eiriau’r caneuon; esbonio sut y daeth y cyfrolau i fod, a sut y daeth y caneuon mor boblogaidd; mynd ar drywydd llun o’r alawon a chymharu gwahanol amrywiadau arnynt, gan eu hatgynhyrchu er mwyn hwylustod y cymharu.

Mae’r darluniau niferus yn ychwanegu’n sylweddol at fwynhad y darllenydd. Trwy’r cyfan cawn gipolwg ar agwedd ar bersonoliaeth J. Glyn Davies sy’n ddymunol tu hwnt; un sy’n gwrthbwyso’r portread confensiynol ohono. Yr agwedd hon arno yn unig a all esbonio pam mai ef yw Brenin Caneuon Cymraeg i blant Cymru.

Meredydd Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Môr-Ladron Cymru
Dafydd Meirion
£5.95
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad:56. ...
Gwenan Mair Gibbard
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch