Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hyn o Fyd
Kate Roberts
ISBN: 9781904554066 (1904554067)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Bethesda
Fformat: Clawr Meddal, 186x125 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o storïau byrion a gyhoeddwyd gyntaf yn 1963, sy'n cynnwys hoff stori'r awdures ei hun, 'Cathod Mewn Ocsiwn'. Mae'n enghraifft wych o arddull Kate Roberts yn defnyddio'r holl synhwyrau i gyfleu inni'r hyn a wêl mewn hyn o fyd, ac yn gwneud hynny heb unrhyw bregeth. ISBN yr argraffiad blaenorol: 9780000672421.

A volume containing five stories, each with its own distinctive mood and form, by one of the foremost exponents of this literary form in the Welsh language. New edition; first published in 1963, ISBN 9780000672421.
Cyhoeddwyd Hyn o Fyd gyntaf yn 1963 ac mae’n rhyfedd na fu angen ail argraffiad tan yn awr; fe’i cyhoeddir gyda rhagair newydd o waith Dr Harri Pritchard Jones. Pum stori dra gwahanol i’w gilydd a geir yma, yn wir ‘Cybolfa’ neu ‘Lobscows’ oedd dau o’r teitlau a gafodd eu hystyried gan yr awdures wrth iddi baratoi’r llyfr ar gyfer y wasg.

Mae ‘Teulu Mari’, stori mewn chwe phennod ac sy’n llenwi hanner cyntaf y llyfr, yn wahanol iawn i straeon eraill Kate Roberts gan fod iddi elfen arbrofol, swreal. Oherwydd ei hunigrwydd, ac am ei ‘bod hi mor anodd byw efo pobol’, mae Mari wedi casglu anifeiliaid o’i chwmpas ac mae’r rheini wedi dysgu siarad â hi. Bron na ellir clywed llais yr awdures yn seinio’n groyw ym meddyliau Mari: ‘mor ddi-amcan oedd ei bywyd ac mor ddibleser . . . a hi ei hun mor ddiymadferth’.

Ar un olwg unigrwydd yw’r thema sy’n cysylltu’r storïau hyn â’i gilydd, hynny ynghyd â diffyg cydymdeimlad pobl at ei gilydd a’u hanallu i gyfathrebu’n effeithiol. Lle bu brwydr yn erbyn tlodi gynt yn thema amlwg yng nghyfrolau Rhosgadfan, brwydr yn erbyn unigrwydd sydd bellach i’w ganfod yng nghyfrolau Dinbych.

Stori sy’n ymdebygu i ysgrif ond a oedd ar yr un pryd yn arbrofol yn ei hamser gydag elfennau o’r argraffiadol ac o’r llif ymwybod, yw ‘Yr Atgyfodiad’ lle mae’r awdures yn hel meddyliau am fywyd a hynny ar ffurf dyddiadur. Mae’r stori ‘Digwyddiad o ddechrau Oes Victoria’ yn debycach i gynnyrch cynnar Kate Roberts o ran ei dull uniongyrchol o adrodd stori ac o ran ei chynnwys.

Dywedir yn y rhagair ac yn y broliant mai ‘Cathod mewn Ocsiwn’ oedd hoff stori’r awdures. Trwy gyfrwng ocsiwn dodrefn gwraig sydd newydd farw daw Elen, y prif gymeriad, i’w hadnabod yn well: ‘Mae’n rhaid i rai pobl farw cyn y down ni i nabod nhw.’ Ar ffurf llythyr y lluniwyd y stori olaf, ‘Penderfynu’, lle darlunnir hen ŵr sy’n teimlo’n unig er ei fod yng nghanol ei deulu. Honnodd Kate Roberts iddi geisio dangos hefyd yn y stori hon fod y teledu yn cyfyngu ar welediad pobl.

Da o beth oedd ailgyhoeddi Hyn o Fyd, ond rhaid cyfaddef mai’r storïau traddodiadol, yn hytrach na’r rhai arbrofol, sy’n taro deuddeg gennyf i.

Dafydd Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Teulu Mari
Yr Atgyfodiad
Digwyddiad o Ddechrau Oes Victoria
Cathod Mewn Ocsiwn
Penderfynu
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haul a Drycin a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Byw Sy'n Cysgu, Y
Kate Roberts
£8.95
 
Prynwch
Dyddiadur Gbara
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch