Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stryd y Glep
Kate Roberts
ISBN: 9781904554127 (1904554121)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Bethesda
Fformat: Clawr Meddal, 185x125 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ar ffurf dyddiadur yw hon, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1949. Mae'n dilyn trigolion un stryd dros gyfnod o rai misoedd yn ystod un o'r blynyddoedd yn arwain at yr Ail Ryfel Byd. Mae awyrgylch glòs cymuned fechan yn cael ei darfu arno gan bobl ddŵad o'r tu allan.

Tis is a novel in the form of a diary, first published in 1949. It follows the inhabitants of one street over a period of a few months during one of the years leading up to the Second World War. The arrival of newcomers upsets the closely-knit atmosphere of the small community.
Pan ymddangosodd y gyfrol hon gyntaf yn 1949, dywedodd Pennar Davies amdani, wrth ei hadolygu yn Y Traethodydd, ei bod yn un or pethau mwyaf meistrolgar yn y Gymraeg. Trigain mlynedd a mwy yn ddiweddarach, a bellach mewn trydydd argraffiad, gellir ategur sylw hwnnw gan fod y nofelig hon wedi cadw a diogelu ei grym ai hegni dros y cyfnod hwnnw.

Cyfrol ar ffurf dyddiadur yw hi, fel y cofiar cyfarwydd. Maer gwaith yn canoli ar Ffebi Beca, lluniwr y dyddiadur, syn orweddiog ers tair blynedd. Ceir cwlwm o gymeriadau syn gwau oi hamgylch hi: Besi, ei chwaer wasanaethgar; John, ei brawd difraw; Doli, ei chyfnither arwynebol; Joanna Glanmor, merch hunandybus syn llwyddo i rwydo John iw phriodi; Enid, y ferch gydwybodol syn gweithio yn siop John; Dan, dyn mae Ffebin ei garu, ond heb iawn sylweddoli hynny; Miss Jones, syn cadw tŷ i Dan ac yn awyddus iawn i ennill ei serch; Liwsi, y lanhawraig siaradus; a Lowrir Aden, gwraig seml a chywir.

Maer cymeriadau hyn yn cydblethu i gilydd i greu stori syn gafael ac yn datblygu, er gwaethar ffaith fod y prif gymeriad yn gaeth iw gwely. Wrth ir gwaith ddatblygu gwelwn sut y maer prif gymeriad yn dod i ddeall ei chymhellion ei hun trwyr digwyddiadau oddi allan iw chartref, a bod y cyfan yn troin argyfwng enaid iddi yn y diwedd.

Fel y gellid disgwyl gan Kate Roberts, ceir yma ymadroddi cyhyrog a lliwgar, e.e. Yr oedd ei ffwdan fel mr yn poeri ei ewyn dros gwilt y gwely. (t. 52); Rhyw diwmor ar i hochor hi ydyi charedigrwydd hi i gyd. (t. 19); a fedr pobl fel Joanna sydd wedi eu magu ar gywion ieir byth fod yn naturiol a chartrefol wrth fynd photes cyw ir i bobl dlawd. (t. 46).

Dafydd Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae gwaith Kate Roberts yn syrthio i ddau gyfnod pendant, gyda bwlch o ddeuddeng mlynedd rhyngddynt. Cyhoeddwyd Stryd y Glep yn 1949, y gyntaf o nifer helaeth o gyfrolau a ysgrifennodd yn ystod yr ail gyfnod, a adnabyddir fel cyfnod Dinbych. Nofel yw hon syn dilyn trigolion un stryd dros gyfnod o rai misoedd mewn un or blynyddoedd yn arwain at yr Ail Ryfel Byd.

Argyfwng yw thema ganolog y nofel, a chyflwynir popeth ar ffurf dyddiadur drwy lygaid hen ferch or enw Ffebi Beca. Nid oes sn am ddigwyddiadau mawr y byd fel y cyfryw ond maer awdur wedi llwyddo i greu casgliad o gymeriadau credadwy : Ffebi ei hun, Besi ei chwaer, John ei brawd di-sut, Enid Rhodri syn gweithio yn siop John, a Doli ei chyfnither arwynebol, ymysg amryw eraill.

Maer nofel yn frith o sylwadau craff a ffraeth, ac mae ymysg y mwyaf meistrolgar a ysgrifennwyd yn y Gymraeg.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Guide to the Churches and ...
 
£8.99
 
Prynwch
Gwen John - Detholiad
Bethan McIntyre
£4.50
 
Prynwch
Graig, Y
Haf Llewelyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch