Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Afal Drwg Adda
Caradog Prichard
ISBN: 9781904554158 (1904554156)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2013Cyhoeddwr: Gwasg Gee
Fformat: Clawr Meddal, 210x145 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant awdur Un Nos Ola Leuad. Creadigaeth lenyddol sy'n rhoddi ar gof a chadw atgofion trigain mlynedd. O safbwynt y rhai fu'n darllen ac astudio cerddi'r bardd coronog a chadeiriol hwn, nid pawb a gytuna mai 'Hunangofiant Methiant' yw.

The autobiography of the author of Un Nos Ola Leuad. A literary masterpiece which records for posterity 60 years of memories. Many who have studied the works of this crowned bard will reject his own description of the book as an 'Autobiography of Failure'.
Cyhoeddwyd y gyfrol hon yn wreiddiol ddeugain mlynedd yn l, sef un mlynedd ar ddeg wedi i Un Nos Ola Leuad wefreiddio darllenwyr Cymraeg. Disgrifir y gyfrol honno ym mroliant y llyfr hwn fel nofel adnabyddus. Mewn gwirionedd, hunangofiant oedd Un Nos Ola Leuad hefyd, hunangofiant yng nghochl nofel.

Maen werth prynur argraffiad newydd hwn petai ond er mwyn darllen rhagair byr y Dr J. Elwyn Hughes. Mewn un paragraff llwydda i grynhoi fformiwlar hunangofiant Cymraeg. Mewn trefn amseryddol, crwydrir o atgof i atgof drwy galedir oes a fu nes cyrraedd pinacl euraid y presennol hapus. Ni chaiff y cof ddatgelu briwiaur gorffennol os ywn debygol o daflu anfri ar ei berchennog, meddai. Cleddir yr hyn nad ywn felys. Osgoir y manion personol nad yw dyn yn falch ou harddel. Ac os codi crachen, yna cuddir maint yr archoll gan drwch o eli. Hynny yw, hunangofiant llwyddiant gawn ni bob cynnig.

Is-deitl Afal Drwg Adda, er hynny, yw Hunangofiant Methiant. Mae llawer or atgofion yn taflu goleuni ar gorneli tywyll Un Nos Ola Leuad ac ar rai digwyddiadau anghynnes yn ei fywyd. Ei brofiad hunllefus o orfod gadael ei fam yn y seilam yn Ninbych. Ei gaethiwed i alcohol ar llythyr dirdynnol a ysgrifennwyd ato gan ei ferch dair ar ddeg oed ai hachubodd oi ddibyniaeth. Maer cyfan yma. Fel y dywed J. Elwyn Hughes, a thenau ryfeddol ywr gt o siwgr am bob pilsen anfelys.

Y gair allweddol drwyddi draw yw gonestrwydd. Cyfyngir Un Nos Ola Leuad i blentyndod Dyffryn Ogwen. Yma cawn wybod am ei brofiadau fel newyddiadurwr yng Nghaernarfon a Dyffryn Conwy, Caerdydd ac yn arbennig Llundain.

Anwybyddwyd Caradog i raddau helaeth cyn belled ag y mae ei farddoniaeth yn y cwestiwn. Yma cawn fewnwelediad i rai oi gerddi, yn cynnwys y clasuron Coronog, sydd ymhlith y pryddestau mwyaf ingol iw gwobrwyo erioed.

Tuedda rhai i ystyried Caradog fel dyn dwys. Oedd, roedd ynddo dywyllwch. Ond o rannu desg gydag ef mewn dwsinau o Eisteddfodau Cenedlaethol deuthum i adnabod hefyd y Caradog hwnnw oedd 'r hiwmor cynnil ar tynnu coes diniwed a welir yman achlysurol.

Roedd teulun bwysig iawn iddo a thrwy ei atgofion down i werthfawrogi ei gariad dwfn at ei gymar, Mati, ai ferch, Mari. Hwy oedd cannwyll ei lygad. Iddynt hwy, ac i ninnau ei edmygwyr, nid Hunangofiant Methiant mo hwn o bell ffordd. Ac maer cyfan yn llenyddol ei naws fel popeth a ddaeth oi ddwylo.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Yn yr hunangofiant hwn, mae awdur Un Nos Ola Leuad yn taflu peth goleuni ar rai o dywyll-leoedd y nofel adnabyddus honno. Crwydra y tu hwnt i Ddyffryn Ogwen ei febyd, iw ddyddiau fel prentis newyddiadurwr yng Nghaernarfon a Dyffryn Conwy; yna i Gaerdydd ac i Lundain. Ac oddi yno ir fyddin ac i bellafoedd yr India.

Yn ogystal llawer o gysgodion, ceir yma fflachiadau o hiwmor ac ysgafnder syn taflu eu llewych ar y mannau tywyll. Maer gyfrol hon yn gymaint o greadigaeth lenyddol ag yw o roddi ar gof a chadw atgofion trigain mlynedd fu gydar mwyaf toreithiog yn hanes llenyddiaeth ein gwlad.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Wales and the French ...
 
£24.99
 
Prynwch
Martha, Jac a Sianco
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Cywain Geiriau
Wyn Owens
£7.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch