Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Iaith y Brain ac Awen Brudd
Harri Parri
ISBN: 9781904845683 (1904845681)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2008
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Fformat: Clawr Meddal, 250x174 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £9.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Portreadau o nifer o gymeriadau a oedd yn wybyddus i'r awdur yn Llŷn ac Eifionydd. Mae yma gymanfa hynod liwgar o rai o hynafiaid Harri Parri. Ceir yn y portreadau barch, edmygedd, cariad, diffuantrwydd, gonestrwydd, a digon o hiwmor.

Memoirs of characters from Lleyn and Eifionydd who were familiar to the popular Presbyterian minister and author, Harri Parri. Here we have an array of colourful characters; the memoirs are full of respect, admiration, love, sincerity, honesty, and plenty of humour.
Yn y gyfrol ddifyr a thra darllenadwy hon mae Harri Parri’n troi cefn (am ysbaid beth bynnag) ar helbulon y Parch Eilir Tomos a’i braidd trofaus ym Mhorth yr Aur. Pobl o gig a gwaed a geir rhwng cloriau Iaith y Brain ac Awen Brudd, a’u gwreiddiau wedi angori ers cenedlaethau yn naear gwlad Llŷn.

Portreadau sydd yma o aelodau teulu’r awdur – y mwyafrif ohonynt yn bobl a gofia’n dda, ond ambell un yn perthyn i gyfnod tipyn cynharach. Yn y gyfrol Hen Wynebau, disgrifiodd D. J. Williams Dafydd ’R Efailfach fel ‘dyn cyffredin-anghyffredin’, a chredaf ei fod yn ddisgrifiad digon priodol o'r cymeriadau a gyflwynir inni gan Harri Parri. Ni ddaethant i amlygrwydd cenedlaethol na hawlio'u lle ar lwyfannau byd; fel pobl D. J., trigolion eu milltir sgwâr oedd y rhain, ond eto gyda doniau, rhinweddau – a gwendidau ambell dro – a wnâi iddynt sefyll ar wahân i’r rhelyw. Cawn ein cyflwyno, er enghraifft, i William Parry, Bodwyddog Fawr, ‘gŵr heulog odiaeth’, hen lanc ‘a ddangosai fymryn ar ei blu’ pan ddeuai ‘sleifar o bishyn go handi ar draws ei lwybr’, ac un o’r eneidiau prin hynny a wyddai iaith y brain. Un arall y down i’w hadnabod yw Mary Griffith, Tyddyntalgoch Uchaf, a gynhyrchodd doreth o gerddi a blas ei bro arnynt; hi oedd ‘bardd yr awen brudd ... a chymerai’r swyddogaeth honno o ddifri’.

Ond mae’r gyfrol hon yn llawer mwy na phortreadau o unigolion. Mae’n ddogfen gymdeithasol bwysig sy'n dod â byw a bod ar benrhyn Llŷn dros gyfnod o ganrif a hanner neu ragor yn fyw iawn i ni. Trwy'r cymeriadau cawn olwg ar lanw a thrai'r blynyddoedd, a threm yn ôl ar gyfnod sydd ymysg y pethau a fu erbyn hyn. I gyd-fynd â'r testun ceir casgliad o bron i gant o luniau yn y gyfrol ac mae'r rhain yn sicr yn ychwanegu'n sylweddol at ei gwerth. Ceir y teimlad yn aml mai'r rhain oedd y man cychwyn gyda’r awdur yn gwau ei stori o'u cwmpas.

Yn y llyfr yma eto gwelir gafael gadarn Harri Parri ar ei gyfrwng. Yn ei gynildeb a’i gyffyrddiadau bach awgrymog y mae ei gryfder. Iaith lafar ei blas sydd yma ond eto mae’r gystrawen yn gyhyrog, y brawddegu’n llyfn a’r priod-ddulliau’n gyfoethog. Gall gyfleu llawer mewn ychydig eiriau, megis ‘ffortiwn fach yn yr oes ddifeillion honno’ a ‘roedd hyd yn oed ei het yn cyfarth’.

Dyma lyfr y gall Cymry o Fôn i Fynwy ei ddarllen a’i fwynhau ond bydd yn arbennig, efallai, at ddant trigolion Llŷn ac Eifionydd, a gaiff y pleser o glywed yr ‘eneidiau hoff cytűn’ hyn yn llefaru eto fel petai.

Dawi Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Garden in the Clouds, The
Antony Woodward
£8.99
 
Prynwch
Merched Gwyllt Cymru/ ...
Beryl Hughes Griffiths
£7.95
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch