Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ysbrydion ac Ati: Cadi Drws Nesa
Mair Wynn Hughes
ISBN: 9781904845744 (1904845746)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2008
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Darluniwyd gan Jac JonesAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 210x135 mm, 24 tudalen Iaith: Cymraeg Rhwymo Ein Pris: £2.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ysbryd lawn arswyd yn y gyfres Ysbrydion ac Ati.

A horror story in the 'Ysbrydion ac Ati' series.
Dyma stori llawn cyffro am Meical sy’n byw drws nesaf i dŷ gwag a’r hyn sy’n digwydd pan ddaw rhywun i fyw yno. Mae Meical yn siomedig pan ddaw rhywun i fyw drws nesa’ gan na all fynd yno bellach i chwarae yn yr ardd.

Un diwrnod mae Meical yn dringo coeden er mwyn busnesa a chadw golwg ar y cymdogion newydd. Y funud nesaf mae’n syrthio’n bendramwnwgl i’r llawr. Mae ganddo lwmp fel wy ar ei ben, ac yna mae’n dechrau gweld pethau rhyfedd iawn!

Mae’r awdur yn deall plant i’r dim. Mae’r stori yn adeiladu’n effeithiol ac yn gyffrous iawn. Roeddwn yn eithaf siŵr mai breuddwydio oedd Meical ac mai dyna’r rheswm pam yr oedd e'n gweld pethau rhyfedd ond roeddwn yn hollol anghywir. Dydw i ddim am ddatgelu be’ sy’n digwydd na’r rheswm dros hynny – prynwch y llyfr!

Mae’r llyfr yma’n addas iawn i blentyn ddarllen ar ei ben ei hun gan mai dim ond pedair ar hugain o dudalennau sydd yn y gyfrol i gyd. Efallai y byddai rhannu'r llyfr yn benodau wedi bod yn syniad er mwyn rhoi’r cyfle i blentyn orffen mewn man penodol fel ei fod yn gallu dod yn ôl ato yn nes ymalen.

Mae clawr y llyfr yn denu’r llygad – tybed a ddylai teitl y llyfr fod uwchben enw’r awdur? Credaf fod y teitl yn mynd braidd ar goll gan fod llythrennau’r teitl a'r cefndir yn wyn. Braf yw gweld fod y gyfrol hon hefyd yn un o'r gyfres ‘Ysbrydion ac Ati’ – cyfres newydd fydd, gobeithio, yn cynnwys yr un math o lyfr â hwn.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Tywysoges y Tŵr
Catherine Aran
£4.95
 
Prynwch
Baner Beca
Marion Eames
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch