Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bywyd yn y Wladfa
ISBN: 9781904845935 (1904845932)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Golygwyd gan Cathrin Williams Fformat: Clawr Meddal, 210x135 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn 1978 cafwyd cystadleuaeth newydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sef casgliad o atgofion am fywyd y Wladfa. Mae'r gyfrol hon, y drydedd i'w chyhoeddi, yn cynnwys detholiad o'r gwaith a wobrwywyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng 1992 a 2007. Mae'r testunau yn amrywiol, yn cynnwys straeon yr aelwyd, ofergoelion, atgofion personol bywyd a gwaith, ac eisteddfodau'r Wladfa.

A new competition was introduced at the National Eisteddfod of Wales in 1978, for a collection of reminiscences of life in the Welsh colony in Patagonia. This volume includes a selection of the prize-winning pieces at the Eisteddfod between 1992 and 2007. The subjects covered are varied, including stories of families, superstitions, and recollections of personal and working life.
I ychwanegu at y casgliad o gyfrolau a gyhoeddwyd yn ddiweddar am y Wladfa, dyma gyfrol, y drydedd oi bath, sy'n cynnwys detholiad o ysgrifau buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol, sef enillwyr y gystadleuaeth ar gyfer y rheiny sydd wedi eu geni au magu yn y Wladfa ac syn dal i fyw yno. Mae dros deng mlynedd ar hugain wedi mynd heibio oddi ar i'r gystadleuaeth gael ei chynnal am y tro cyntaf ac maer cystadlu brwd yn parhau, maen amlwg.

Atgofion sydd yma gan mwyaf - atgofion personol sy'n rhoi blas go dda ar fywyd y cyfnod presennol ond ymdrinnir yn helaeth hanes y gorffennol hefyd. Mae yma ymdeimlad cryf fod y cystadleuwyr yn gweld pwysigrwydd mawr mewn cofnodi hanesion y teithwyr cyntaf. Yn wir, mae Eilyw Pritchard yn datgan mae . . . ein dyletswydd ni fel disgynyddion ydy cofnodi eu hanes. Mae pwysigrwydd gwreiddiau a chysylltiadau teuluol yn brithor gyfrol a chofnodir gwybodaeth bwysig iawn am fywyd bob dydd yr ymfudwyr au perthnasau. Oherwydd natur y testunau ceir ychydig o ailadrodd yma, ond nid bair cystadleuwyr unigol yw hynny.

Ceir sylw amddiffynnol, bron yn ymddiheurol, or cynnwys gan y golygydd Cathrin Williams yn ei rhagair, . . . ni chafodd y rhai a fun cystadlu fawr ddim addysg yn yr iaith Gymraeg ac or herwydd iaith lafar yw hi iddyn nhw au cyfle iw hysgrifennun ddigon prin. Ond fe hoffais y disgrifio uniongyrchol a dirodres yn fawr ac roedd darnau or ysgrif gyntaf gan Arel Hughes de Sarda, yr enillydd yn Eisteddfod Llanelwedd 1993, yn effeithiol iawn. Ac os yw'r mynegiant ychydig yn naf ar adegau, maer ysgrifennun ddiffuant, a llwyddodd y goreuon i drosglwyddo eu ffordd o fyw yn ddigon llwyddiannus.

Erie James a ddaeth ir brig yn Eisteddfod Bro Ogwr yn 1998 ac fe fwynheais ddarllen ei rhestr o ofergoelion yn fawr, er y byddwn wedi hoffi cael gwybod ai dim ond ofergoelion a oedd yn perthyn ir Cymry a gafwyd ganddi, neu a oedd rhai yn perthyn i bobl gynhenid y Wladfa hefyd, au bod bellach wedi cael eu bathu gan y Cymry.

Roedd cynnwys y map ar y dechrau yn ddefnyddiol iawn i rywun nad oedd yn hollol gyfarwydd daearyddiaeth y Wladfa ac roedd clawr effeithiol Tanwen Haf yn ychwanegu at y gyfrol hefyd. Fe wnes i fwynhau darllen y gyfrol ddifyr, ddiddorol hon ac edrychaf ymlaen at ddarllen y bedwaredd gyfrol maes o law.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Meirionnydd's Story - The ...
Michael Senior
£1.95
 
Prynwch
Cyfres Broydd Cymru: 9. ...
Eryl Owain
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Broydd Cymru: 10. ...
Ann Gruffydd Rhys
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch