Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Drychiolaethau
Gwyn Thomas
ISBN: 9781904845966 (1904845967)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 212x134 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un ar ddeg o straeon gwreiddiol am ysbrydion i godi gwallt eich pen - 'Hogan bach mewn ffrog goch', 'Ysbryd Plas y Coediwr', 'Lleuad yn ola', 'Creaduriaid y nos', 'Ar y teledydd', 'Hwyl ddiniwed', 'Y gadair', 'Nid lle i fyfyrwyr', 'Safe haven', 'O'r ddaear hen', a 'Gwarcheidiol'. Straeon ias a chyffro wedi'u hysgrifennu'n gelfydd a chaboledig.

Eleven original spine chilling stories. Your hair will stand on end as you read these well crafted stories about the spirit world.
Cyfrol o un ar ddeg o straeon byrion yw Drychiolaethau gan Gwyn Thomas. Rhed thema amlwg drwyddynt - eu pwrpas yw dychryn a chodi ofn.

Rhaid cyfaddef nad fy ‘nghwpanaid o de’ arferol fyddai darllen storďau arswyd. Mae gennyf atgofion byw o gael fy mherswadio i fynd i weld y ffilm Blair Witch Project a difaru'n ddigon cyflym ar ôl hynny. Ond mae gweld rhywbeth annymunol ar y sgrin yn wahanol i’w ddarllen ar bapur . . . onid yw?

Felly, dyma ddarllen stori arswyd Gymraeg am y tro cyntaf. Heblaw am un ohonynt, maent yn straeon gweddol gyfoes - y mwyafrif wedi’u lleoli mewn ardaloedd dychmygol yng ngogledd Cymru, gydag un mewn tŷ gwyliau yn Ffrainc ac un arall yn Norfolk yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cymeriadau nobl, dosbarth canol sydd ynddynt gan mwyaf – yn gyfreithwyr, gweinidogion eglwys a phobl coleg.

Dechreua’r awdur bob stori wrth roi disgrifiad manwl o’r ardal lle seilir yr hanes. Mae cryn dipyn o dyndra a chodi ofn yn dilyn. Yn ddiddorol, y gwragedd sy’n cael eu dychryn fwyaf, ac os ceir marwolaeth yn y stori, y dynion sy’n trengi. Ac wrth i’r cymeriadau weld a chlywed pob math o bethau annifyr, mae’n syndod nad yw’r gwragedd yn sgrechian mwy, e.e. wrth weld cysgod du, corniog yn mynd heibio’r ffenestr yng nghanol y nos. Dyna a wnaethwn i, o gael fy nychryn cymaint!

Mae patrwm gweddol debyg i bob un o’r straeon, a hawdd fyddai ceisio proffwydo’r diweddglo cyn ei ddarllen. Ond na, ceir ambell dro annisgwyl iawn yng nghynffon y straeon, yn enwedig yn yr un olaf.

Ysgrifennwyd y straeon mewn deialog lafar rymus a chyfoes. Nid wyf yn sicr iawn o ystyr rhai geiriau Seisnigedig Cymraeg, e.e. ‘[m]ynd yn batj i’r postyn giât’. Roedd yn anffodus hefyd gweld ambell wall sillafu, e.e. ‘sysytem’ ac ‘ofergfoel’. Ond mwynheais yn fawr hiwmor ynganiad y Sais o ‘Boncan Llys’ fel ‘Byncy Leis’.

Darllenais y stori gyntaf cyn clwydo un nos, ond ni wnes y ffasiwn beth wedyn gan imi gael noson aflonydd iawn! Darllenais y gweddill yn ystod y dydd. Maent yn straeon hollol gredadwy, ac yn cynhyrfu. Cefais fy synnu ’mod i wedi mwynhau’r gyfrol cymaint.

Mentrwch ei darllen – ond gair i gall, efallai nid yn hwyr y nos.

Eirian Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hen Lyfrau Bach, Yr: Pecyn 1
 
£10.00
 
Prynwch
Their Deadly Trade - ...
Roger Williams
£4.00
 
Prynwch
Hogan Horni Isio Mwy
Menna Medi
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch