Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Coastline Wales/Arfordir Cymru
Andy Davies
ISBN: 9781905582167 (1905582161)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Graffeg, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 308x248 mm, 192 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £15.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol ddwyieithog hon mae Andy Davies, ffotograffydd bywyd y môr, yn portreadu arfordiroedd dramatig a thrawiadol Cymru. Mae'r casgliad yn darlunio'i chlogwyni, ei thraethau, ei phorthladdoedd a'i harbwrs. Gyda lluniau cyffrous ac eglurynnau dadlennol, mae Arfordir Cymru yn dathlu tirwedd, etifeddiaeth a bywyd gwyllt arfordirol y genedl.

Marine photographer Andy Davies captures the dramatic and stunning coastlines of Wales through the lens of his camera. This bilingual book is a visual exploration of towering cliffs, sweeping beaches, buzzing industrial ports and quaint harbours. With stirring illustrations and revealing captions, this book celebrates the nation's coastal landscape, heritage and wildlife.
English review follows

 cyfrol bwrdd coffi Andy Davies a’i darluniau coeth â ni ar daith o gwmpas arfordir Cymru, o Bont Hafren i oleudy Talacre ym moryd Dyfrdwy. Gan ddefnyddio cyfuniad o’i ddelweddau ei hun a rhai gan ffotograffwyr eraill, gydag ysgrifau cryno’n cyflwyno pob pennod ranbarthol a chapsiynau gwybodaeth perthnasol i bob ffotograff, mae’r gyfrol hon yn cynnwys holl leoliadau adnabyddus arfordir Cymru (ynghyd â rhai llai adnabyddus). Yn amlach na pheidio, golygfeydd heulog a chipluniau twristaidd a ddangosir – hwylfyrddio ar Benrhyn Gŵyr; pobl ifanc yn neidio oddi ar glogwyni yn Sir Benfro; teuluoedd o ymwelwyr yn ymlacio ar y traeth yn Aberdyfi; castell Caernarfon wedi’i oleuo’n ddramatig yn y cyfnos.

Mae’n cyfuno golygfeydd ysblennydd a godidog â manylion bach o fywyd anifeiliaid a phlanhigion yn y môr o gwmpas Cymru, ac yn amlygu ymwybyddiaeth y daearegwr o strwythur ffisegol. Er enghraifft, mae haenau mawreddog creigiau’r cyfnod Jurasig yng nghlogwyni’r As Fach wedi’u portreadu’n arbennig o dda.

Ag yntau’n gyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe sydd bellach yn gweithio mewn cadwraeth natur forol yn Sir Benfro, efallai fod gogwydd dealladwy i’w weld yn yr ymdriniaeth o arfordiroedd de a de-orllewin Cymru. Teimlir bod y daith hamddenol o gwmpas yr arfordiroedd hyn yn dechrau carlamu unwaith i ni fynd heibio Penrhyn Llŷn gan anelu at Sir y Fflint, gydag arfordir gogledd Ynys Môn yn cael ei hepgor yn llwyr.

Gydag ychydig eithriadau’n unig, mae’r ffotograffau lliw yn y gyfrol hon yn odidog, gan ddal arfordir hir Cymru yn ei amrywiol ymgnawdoliadau. Gwelwn glogwyni creigiog am yn ail ag aberoedd tywodlyd; marinas dinesig prysur yn cyferbynnu â harbwrs mewn pentrefi cysglyd; caiff traethau twristaidd prysur eu cymharu â thwyni tywod gwag. Bron iawn y gallwch chi flasu’r heli a chlywed sgrech y gwylanod wrth droi’r tudalennau.

Keith Morris

*************

Andy Davies’s lavishly illustrated coffee-table book takes us on a journey around the coast of Wales, from the Severn Bridge to the Talacre lighthouse on the Dee estuary. Using a combination of his own images and those of other photographers, with mini-essays introducing each regional chapter and informative brief captions to each of the photos, this book covers all the well-known (and some less so) locations on the Welsh coastline, more often than not showing us sunny views and touristy vistas – wind surfing on the Gower; teenagers coasteering off the cliffs in Pembrokeshire; families of day-trippers relaxing on the beach at Aberdyfi; Caernarfon castle dramatically illuminated at dusk . . .

He combines sweeping vistas and glorious views with small details of the animal and plant life in the sea around Wales, and brings the geologist's eye for the physical structure. The majestic layers of Jurassic rock in the cliffs of Nash Point, for example, are particularly well portrayed.

Being himself a former student at Swansea and now working in marine nature conservation in Pembrokeshire, there is perhaps an understandable bias in the coverage of the coastlines of south and south-west Wales. It feels as if the leisurely stroll around these coasts turns into more of a gallop once we round the tip of the Llŷn Peninsula and head for Flintshire, with the north coast of Anglesey omitted completely.

With only a few exceptions, the colour photographs in this book are glorious, capturing the long welsh coastline in its myriad incarnations. Rocky cliffs alternate with sandy estuaries; busy city marinas contrast with sleepy village harbours; crowded tourist beaches are matched by deserted sand dunes. You can almost taste the tang of the salt air and hear the screech of the gulls as you turn the pages.

Keith Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Andy Davies photographer and writer, specialises in landscape, wildlife, coastal and underwater photography. Since moving to Pembrokeshire in 1999 he has developed a strong interest in coastal and marine wildlife subjects and works with educational and conservation organisations.
Gwybodaeth Bellach:
Marine photographer Andy Davies captures the dramatic and stunning coastlines of Wales through the lens of his camera. This book is a visual exploration of towering cliffs, sweeping beaches, buzzing industrial ports and quaint harbours. From the Severn Estuary, all the way to the Dee Estuary, explore geology, flora and fauna, wildlife, beaches and beach life, river estuaries, harbours and marinas, coastal activities and sports (fishing, diving, climbing, water sports, coasteering), coastguard stations and lighthouses, bird feeding grounds and sand dunes. Coastline Wales/Arfordir Cymru makes a fantastic keepsake or gift of our beautiful country.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl Cymraeg Newydd, Y - ...
 
£17.50
 
Prynwch
Celtic Christianity in ...
Oliver Davies
£19.99
 
Prynwch
Walking in Snowdonia and ...
 
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch