Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
100 o Englynion
Dafydd Islwyn
ISBN: 9781906396039 (1906396035)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cant o englynion gan gant o englynwyr. Mae Dafydd Islwyn wedi dewis ei hoff englyn gan bob un o'r englynwyr hyn, ac wedi adeiladu trafodaeth o gwmpas pob englyn. Mae'r trafodaethau hyn yn cynnwys sylwadau ar yr englynion ac ar eu hawduron, yn ogystal â phytiau a hanesion diddorol o bob math. Dyma gyfrol sy'n ffrwyth oes gyfan o ymdroi ym myd beirdd a barddoniaeth.

A hundred 'englyn' (four-line stanza) by a hundred different Welsh language poets. Dafydd Islwyn has brought together his favourite 'englyn' by each one of these bards, and offers a discussion about each poem. This is a compilation by one who is deeply associated with Welsh poetry.
‘Cant o englynion gan gant o englynwyr’ – dyna'r addewid ym mroliant y gyfrol hon. Ond mae ynddi fwy na hynny. Cewch ymhell dros gant o englynion i ddechrau, ynghyd â sylwadau'r awdur am y beirdd a'i resymau personol dros y dewis.

Tasg fentrus ryfeddol ydy dewis y deg, ugain, neu'r cant gorau o unrhyw beth, mewn unrhyw faes. Mewn gwlad sy'n goferu o englynion, a detholwyr lleyg yn llechu tu ôl i bob Odliadur, bu Dafydd Islwyn yn ddigon doeth i nodi mai ei ddewis ei hunan o'i ‘hoff englyn gan bob un o'r englynwyr’ sydd ganddo. Cystal i ni gofio hynny wrth bori drwy'r casgliad.

Yn wir, gallwch ryfeddu at ambell englyn mwy annisgwyl na'i gilydd, neu synnu na chafodd eich hoff englyn chi, gan eich hoff fardd, ei gynnwys – ond dyma, wedi'r cwbl, ddewis Dafydd – cofnodwr barfog y marciau yn ymrysonau y Babell Lęn i rai, ysgrifennydd diflino Barddas i eraill.

Os digwydd i chi gael eich gwahodd i fod mewn cwis ac iddo naws lenyddol, yna purion fyddai i chi ymbaratoi yng nghwmni'r gyfrol hon! Ynghlwm wrth yr englynion mae sylwadau – ‘trafodaeth’ yw'r gair yn y broliant – sy'n cynnwys manylion am y bardd, cefndir yr englyn neu hanes yr achlysur a sbardunodd y gwaith. Mae yma beth wmbredd o ffeithiau a gasglwyd gan y wiwer o Fonwysyn Cwm Rhymni – rhai'n atgofion personol, rhai o bwys hanesyddol a rhai'n deilwng o fod yn gwestiwn a allai eich llorio mewn cwis.

Un rhybudd! Ambell dro mae Dafydd Islwyn yn crwydro’n gwbl naturiol at englyn neu fardd arall – neu hyd yn oed feirniaid ac archdderwyddon y gorffennol – felly peidiwch â phendwmpian wrth ddarllen, rhag i chi golli'r trywydd a phriodoli ffaith i englynwr anghywir yn eich atebion cwis!

Ifan Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerddi'r Gaeaf
R. Williams Parry
£5.95
 
Prynwch
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
August Strindberg
£3.99
 
Prynwch
Wales and the French ...
Cathryn Charnell-White
£15.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch