Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bro a Bywyd: W. S. Jones
ISBN: 9781906396190 (1906396191)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2009
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Golygwyd gan Ioan Roberts Fformat: Clawr Meddal, 240x184 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £11.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gwrthrych y gyfrol ddiweddaraf hon yn y gyfres Bro a Bywyd yw Wil Sam (1920-2007), y dramodydd poblogaidd o Eifionydd. Cynhwysir degau o luniau du-a-gwyn, ambell lun lliw, a thoriadau papur newydd a deunydd archifol arall.

This volume, the latest in the Bro and Bywyd series, celebrates the life of William Samuel Jones, commonly known as 'Wil Sam' (1920-2007).
‘‘Daeth ‘chwadal Wil Sam’ yn fformiwla ar lafar gwlad wrth gymhwyso gair neu ymadrodd’’ - dyna ddywed Dafydd Glyn Jones yn ei deyrnged i W. S. Jones yn dilyn marwolaeth y dramodydd o Eifionydd yn 2007.

Oedd, roedd Wil yn dipyn o ‘ddyffar’ (chwadal Wil Sam) pan ddeuai’n fater o drin, bathu a chwarae â geiriau ac ymadroddion – nifer ohonynt, fel ‘embaras’, ‘conffiws’, ‘hwnna ydi o’ a ‘sgersli bilîf’, bellach wedi treiddio i’n haith fel petaent wedi bod yno erioed.

Ond mae ‘chwadal Wil Sam’ yn briodol i lawer iawn mwy na’i ‘botshian’ hefo geiriau. Oherwydd, drwy gydol ei oes, bu Wil yn ŵr a fynnodd dorri ei gŵys unigryw ei hun. Ymwrthododd ag addysg ffurfiol. Bu’n ffyddlon odiaeth i’w fro a’i genedl. Safodd yn gadarn dros ei heddychiaeth. Mentrodd i ysgrifennu’n llawn amser – y cyntaf yng Nghymru’r oes fodern i wneud hynny.

Dyna’n fras y cefndir a dyna’n fras yr hyn a geir, mewn gair a llun, yn y diweddaraf yng nghyfres Bro a Bywyd.

Yr awdur toreithiog a’r newyddiadurwr Ioan Roberts fu’n dyfal gasglu oddeutu 15O o luniau’r gyfrol sy’n cwmpasu 87 mlynedd o oes W. S. Jones, ynghyd â rhaglenni, tystysgrifau, llythyrau – a dyfyniadau. Mae rhai’n atgofion cyfoedion a chyd-deithwyr bywyd ond y rhan fwyaf o ddigon yn gynnyrch dychymyg a beiro Wil Sam ei hun.

A dyna ddychymyg oedd hwnnw - un a greodd gannoedd ar gannoedd o straeon, sgriptiau, cerddi ac ysgrifau, heb sôn am ddramâu sydd ymhlith y difyrraf a'r rhai mwyaf cofiadwy’r theatr Gymraeg.

Ond yr hyn sy’n treiddio drwy’r gyfrol yw anwyldeb naturiol ac unigryw y gwrthrych boed hynny wrth ei waith, yn ei ‘ddiléit’ mewn beiciau (pedal neu fodur), fel cyfaill hoffus a theyrngar neu fel dyn ei deulu. Mae’n gyfrol deyrnged deilwng ac urddasol. ‘Impres’, chwadal Wil Sam.

Alwyn Gruffydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Golf Wales - Where to ...
John Hopkins
£5.00
 
Prynwch
Britannia's Dragon - A ...
J. D. Davies
£18.99
 
Prynwch
Cân y Ffydd - ...
Kathryn Jenkins
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch