Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Crefft y Gynghanedd
Alan Llwyd
ISBN: 9781906396251 (1906396256)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £10.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma'r gyfrol gyntaf erioed i drafod crefft y gynghanedd yn unig. Mae'n ymdrin â nifer o agweddau ar y grefft o gynganeddu a llunio barddoniaeth gynganeddol. Dilyniant i'r gyfrol Anghenion y Gynghanedd yw hon, gyda'r gwahaniaeth sylfaenol mai crefft y gynghanedd ac nid rheolau cynghanedd a drafodir ynddi.

The first book ever to concentrate entirely on 'cynghanedd'. The book covers many aspects of the art of making cynganeddion and strict-metre poetry. A sequel to Anghenion y Gynghanedd.
I’r rhai ohonom a gefnodd ar addysg ffurfiol yn gynnar, ond a fu’n bustachu gyda’r cynganeddion wedi diwrnod caled o waith, mi fyddai cyfrol fel hon wedi bod yn gaffaeliad mawr, a mwy fyth i’r rhai ohonom a fentrodd feirniadu mewn eisteddfodau ar hyd a lled y wlad. Yn wir, gwridais droeon wrth ddarllen penodau agoriadol y gyfrol hon ar 'Natur y Gynghanedd', a 'Technegau’r Gynghanedd'. Dal anadl oedd hi hefyd wrth ddarllen y penodau 'Cyfrodeddu a Chydfrodio', ac i raddau yr 'Undod'.

Rwy’n dweud hyn oherwydd deuthum i’r casgliad yn fuan wedi dechrau pori drwyddo mai dyma’r llyfr a ddylai fod wrth benelin unrhyw un sy’n ymhel â chelfyddyd Cerdd Dafod, boed yn fardd neu'n feirniad, heb anghofio athrawon llenyddiaeth Gymraeg ein hysgolion a'n colegau.

Yn nechrau pumdegau'r ganrif ddiwethaf ymddangosai cwpledi o oes aur y cywyddwyr ar focsys matsys England’s Glory. (“Disgleirwaith England’s Glory” chwedl Waldo mewn cyswllt arall!) Dyma sut y rhoddwyd y campweithiau clasurol ar gof a chadw cynifer ohonom ni, weithwyr caib a rhaw, yn y cyfnod hwnnw. Ond wfftiai Dr Gwennan Jones o Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth haerllugrwydd y cwmni yn diraddio lle Tudur Aled yn hanes llên Cymru trwy gynnwys ei waith ar focs matsys!

Yn ei gyfrol Crefft y Gynghanedd dyfynna’r awdur yn helaeth o waith y meistri i ddangos i ni sut y troir crefft yn gelfyddyd, a dangosir eu dull o gyfrodeddu a chydfrodio nes cyrraedd undod mewn cerdd. A hynny i bwysleisio nad “addurn” yw’r gynghanedd fel y camddehonglir hi yn rhy aml gan yr anwybodus.

Nid ymdrin â chryfderau crefft a chelfyddyd ein beirdd yn unig a wna Alan Llwyd ond hefyd dangos y gwendid mewn darnau o waith rhai o’n prifeirdd. Daw hyn yn amlwg yn y bennod 'Chwaeth, Ieithwedd a Geirfa', gan brofi mor ddiwerth yw’r broses o gynganeddu geiriau, a dewis geiriau di-chwaeth megis y rhai a welir mewn cerddi o dro i dro.

Gwnaeth Alan ddefnydd priodol iawn o feirniadaethau ysgolheigion a ymddangosodd yng Nghyfansoddiadau yr Eisteddfod Genedlaethol, yn arbennig sylwadau T. H. Parry-Williams, R. Williams Parry, Thomas Parry a Geraint Bowen. Mae’r dyfyniadau yn tanlinellu pwysigrwydd crefft a chelfyddyd y gynghanedd. A dyma un o brif amcanion y gyfrol, gredaf i.

Dyma lyfr darllenadwy a dealladwy i ystod eang o lengarwyr. Dilyniant yw i Anghenion y Gynghanedd gan yr un awdur, gyda’r gwahaniaeth sylfaenol mai crefft y gynghanedd ac nid rheolau’r gynghanedd a gofynion y mesurau a drafodir yma.

Vernon Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,/i>, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
‘Natur y Gynghanedd’,
‘Technegau’r Gynghanedd’,
‘Lefelau’r Gynghanedd’,
‘Crefft ac Awen’,
‘Myfyrdod',
'Miwsig y Gynghanedd’,
‘Y Gynghanedd yn Un â’r Meddwl ac ar Wahân i’r Meddwl’,
‘Undod’,
'Y Gynghanedd fel Iaith',
‘Chwaeth, Ieithwedd a Geirfa’,
‘Yr Amrywiad Mynegiant’,
‘Llinellau mewn Gwell Cwmni’,
‘Y Broses Gynganeddu ar Waith’,
'Patrymau'r Gynghanedd a'r Vers Libre Cynganeddol'.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Can Canllaw 1 - ...
Mererid Hopwood
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch