Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Waldo Williams - Bardd Heddwch/The Story of Waldo Williams - Poet of Peace
Alan Llwyd
ISBN: 9781906396305 (1906396302)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2010
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddwyieithog yn adrodd hanes y bardd a'r heddychwr Waldo Williams. Roedd Waldo yn wrthwynebydd cydwybodol a gredai mewn brawdoliaeth dyn. Mae ei farddoniaeth yn rhoi mynegiant i'w weledigaeth ynghylch brawdgarwch byd-eang, ond gwrthododd gyhoeddi cyfrol o'i gerddi nes iddo weithredu yr hyn a gredai, gan droi geiriau yn weithredoedd.

A bilingual book outlining the story of the poet and pacifist, Waldo Williams. Waldo was a conscientious objector who believed in the brotherhood of man. His poetry voices his vision of a universal brotherhood, but he refused to publish a volume of his poetry until he had acted upon his beliefs, turning words into deeds.
English review follows

Hon yw’r ail gyfrol mewn cyfres ddwyieithog newydd yn cyflwyno prif feirdd a llenorion Cymru ‘i gynulleidfa ehangach’. Nid drwg o beth yw rhoi gwybod i’r di-Gymraeg am ein treftadaeth lenyddol, ac eto rwy’n amheus ai trwy gyfrolau dwyieithog y dylid gwneud hynny. Mae’n wir y rhoddir blaenoriaeth i’r Gymraeg yn ymddangosiadol trwy roi’r testun yn yr iaith honno ar yr ochr chwith, ond eto mae’r rhan fwyaf o ddarllenwyr yn tueddu i edrych yn reddfol ar yr ochr dde, ac mae darllen y fersiwn Saesneg felly’n haws.

Ta waeth am hynny, mae’r gyfrol hon yn gyflwyniad graenus dros ben i waith Waldo. Prin bod fawr neb wedi’i drwytho ym mywyd a gwaith y bardd o sir Benfro yn fwy nag Alan Llwyd. Gellir bod yn sicr fod yma rywbeth amgenach na chyflwyniad. Er imi dybio fy mod yn gyfarwydd â gwrthrych y gyfrol, mi gefais flas arbennig ar ei ailddarganfod trwy lygaid craff Alan Llwyd.

Ceir yma ymdriniaeth drwyadl â chefndir teuluol Waldo, hanes troeon ei yrfa ef ei hun, y dylanwadau arno, unigrywedd ei bersonoliaeth, a’i gred ddi-droi’n-ôl ym mrawdoliaeth dyn.

Mae pwyslais y drafodaeth hon ar feddwl ac ‘athroniaeth’ Waldo a’r ffordd yr oedd y rheini’n llywio’i ymarweddiad, a diau bod hynny’n addas o gofio’i gred ddi-sigl fod gweithredu’n bwysicach na geiriau. Wrth gwrs, mae hynny’n arwain at ryw deimlad fod darllen am fywyd a syniadau heddychol yr awdur lawn pwysiced – os nad pwysicach – na’r cerddi eu hunain. Daw diffuantrwydd Waldo, ei onestrwydd, ei ddewrder a’i bersonoliaeth lawn hiwmor a dwyster i’r amlwg yn glir iawn.

Bron nad yw Waldo bellach wedi’i droi’n eicon ymysg fy nghenhedlaeth i, ac mae pawb bron yn diosg ei esgidiau wrth droedio’i ‘neuadd fawr rhwng cyfyng furiau’. Waeth beth a ddywedir am ei ‘athroniaeth’, y gwir yn y diwedd yw mai ei farddoniaeth a saif. Ac yn sicr caiff honno sylw manwl Alan Llwyd yn y gyfrol hon. Dyfynnir rhai cerddi yn eu cyfanrwydd, ac fe’u dadansoddir yn hyfedr. Yn goron ar y cyfan ceir cerdd Alan Llwyd ei hun, ‘Wrth Fedd Waldo’. Ydi, mae’r gyfrol yn werth y tâl a ofynnir, hyd yn oed os na fydd y rhan fwyaf angen darllen ond ei hanner.

John Rowlands

********************

In Welsh-speaking circles, poets and writers are often referred to by their first names, in contrast to the more formal English usage of surnames. We have our Waldo, Saunders and Kate, whilst our English neighbours have their Eliot, Auden and Plath. This means that we tend to think of our writers as being cuddly, whilst over the border they are held at arm’s length. The downside of this is that there is a tendency not to be as objective as we could be in our discussion of them. Even a generation of people who never knew Waldo as a person still regard him as a kind of friend or fellow traveller.

In this study of Waldo, Alan Llwyd tells us his story: Waldo is placed in his geographical, cultural, and family background. We get to ‘know’ him almost intimately – his humour intertwined with his melancholy, his love for his wife Linda, and her death after only a few years of marriage, and of course his staunchly held pacifism, which gnarled his soul and which is the turbine which drives his poetry.

This book foregrounds Waldo’s convictions, and traces the origins of his ‘philosophy’, and that is totally apt when we consider that he was very unwilling to publish his poetry until his actions spoke louder than words. The poetry per se cannot be studied in a vacuum, and only comes alive in the context of the life and beliefs of Waldo. His ‘story’ has therefore to be told, and it unfolds in this book with the ease which one would expect from such an erudite critic as Alan Llwyd.

Not that the poetry is invisible. In fact it is highlighted by long quotations and detailed explications. It wasn’t an easy task to introduce Waldo to a non-Welsh speaking audience in such a short space, but Alan Llwyd has succeeded admirably, and his translations seem to encapsulate much of the poetry which is normally lost. One can only hope that the non-Welsh speaking readers of this bilingual volume will somehow be inspired to learn some Welsh in order to grasp the poetry in its Welsh original.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Diwylliant Gweledol ...
Peter Lord
£2.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Angharad Price
£4.99
 
Prynwch
Diwylliant Gweledol ...
Peter Lord
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dan Bwysau
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Saesneg
Head in the Clouds - ...
Boyd Clack
£10.00
 
Prynwch
Plant
Caffi Merelli
G. R. Gemin
£7.99
 
Prynwch