Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Siarad Trwy'i Het - Cerddi a Ffotograffau
Karen Owen
ISBN: 9781906396442 (1906396442)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2011
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Karen Owen yn ysgrifennu cerddi am y pethau sy'n ei chyffroi ac yn ei brifo. O gamerâu cyflymder ac ymgyrch losgi Meibion Glyndŵr i raglenni Radio Cymru. O'r frwydr fyd-eang am olew, i rasio llygod a chadw iaith yng nghefn gwlad. O golli ffrindiau a dod o hyd i gariad yn y llefydd mwyaf annisgwyl i chwarae snwcer a gwneud triciau cardiau.

Karen Owen does not speak through her hat as the title implies. She writes about the things that excite and hurt her. From speed cameras to the Meibion Glyndwr arson campaign, to Radio Cymru. From the world-wide struggle for oil, to mice racing and language preservation, from losing friends and finding love in the most unexpected of places, to playing snooker and doing card tricks.
Rai wythnosau yn l cefais fy hun mewn cynhadledd lenyddol yn Aberystwyth. Yno bu Simon Brooks yn traethu ar ei brofiad diweddar fel un o feirniaid cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn. Datganodd fod rhyddiaith Gymraeg yn mynd trwy rhyw fath o oes aur ond na ellid dweud yr un peth am farddoniaeth gyfoes. Roedd llawer yn y gynulleidfa, fe dybiaf, yn cytuno ag ef er na allai neb chwaith ddweud beth yn union oedd y broblem gyda chynnyrch ein beirdd.

Tra oedd y drafodaeth hon yn mynd rhagddi, nid oedd neb ohonom wedi sylwi fod Siarad Trwy'i Het wedi cyrraedd y gynhadledd ac yn llechu'n dawel ar y stondin lyfrau yng nghefn yr ystafell.

Dyma un o'r cyfrolau o farddoniaeth Gymraeg fwyaf trawiadol i weld golau dydd ers cryn amser. Nid fod popeth am y llyfr yn berffaith. Ofnaf nad yw'r modd y cafodd y dudalen gynnwys ei chysodi na'r modd y penderfynwyd canoli'r cerddi ar y tudalennau eraill yn gwneud cyfiawnder o fath yn y byd 'r gwaith.

Ar l dweud hynny, rhaid nodi fod hon yn gyfrol swmpus ac mae'r hanes sydd y tu l i'w chreu yn cyfrannu yn helaeth at ei gwerth a'i harwyddocd.

Yng Ngŵyl Maldwyn 2010 Karen oedd enillydd cyntaf Het Goffa Iwan Llwyd a hynny am ysgrifennu marwnad i'r bardd. Un o amodau'r wobr yw profi fod yr het wedi ymweld mannau diddorol cyn ei dychwelyd yng ngŵyl 2011, a dyna sydd wedi ysbrydoli y 52 o ffotograffau yn y gyfrol.

Mae'n rhaid cyfaddef mai'r ffotograffau aeth 'm bryd yn gyntaf. Fe'm cyfareddwyd ganddynt ac mae'n rhaid dweud bod yr awdur wedi profi ei hun yn gryn feistr ar dynnu llun. Fe fyddai'r sawl nad yw'n hoffi barddoniaeth yn cael gwerth ei bres o brynu'r llyfr pe na bai ond yn edrych ar y lluniau yn unig.

Rhannwyd y gyfrol yn bump adran: Oesol, Gwleidyddol, Pobol, Crwydrol a Beunyddiol. Wn i ddim a ydy'r cerddi yn rhannu mor dwt a hynny chwaith i'r adrannau hyn. Ond yn sicr mae cysgod Iwan Llwyd yn drwm dros y gwaith ac nid y lluniau yn unig sydd i gyfrif am hynny. Mae'r gerdd drawiadol gyntaf, a'r olaf hefyd, yn ymwneud ag ef, heb sn am nifer o'r rhai eraill sydd i'w cael yma a thraw yn y gyfrol. Nid yw hyn ond yn profi gymaint fu'r sioc a'r gofid o golli Iwan flwyddyn yn l i bawb ohonom.

Fel Iwan ei hun, mae Karen hefyd yn hoff o grwydro. Mae yma nifer o gerddi sy'n trafod y profiadau ddaw iddi wrth deithio'r ffordd fawr, fel Bywyd ar Gamera, Rhedeg yn Sych a Mwslemiaid yr A55. Dengys y gyfres o gerddi, Cardiau Post o Efrog Newydd iddi gael ei denu, fel Iwan eto, tua'r Gorllewin.

Cawn ganddi gerddi dychanol a gwleidyddol (er mai rhai ceidwadol efo 'c' fach yw nifer o'r rhai hynny debygwn i, ac nid yw'r dychan yn taro deuddeg bob tro). Ond drwy'r cerddi cyfoes hyn daw rhywun yn ymwybodol o'i gyrfa fel newyddiadurwraig sy'n gadael ei hl yn effeithiol iawn ar Y Cymro ar hyn o bryd.

Daw bardd y filltir sgwr a'r bardd gwlad i'r wyneb mewn cerddi eraill a choffu pobl oedd gwaith y bardd gwlad, wrth gwrs. Yn wir credaf fod Karen ar ei gorau pan fydd yn trafod mynd yn hŷn, heneiddio neu'n coffu. Dyna sydd gennym mewn gwirionedd yn Howard Kendall ar Wal y Gegin, Roy Davies, Smocio efo Dic, Printar Islwyn Ffowc, ac Mae yna Hen Ffordd. Mae yna naws oesol i'r cerddi hyn i gyd.

Fe ddefnyddia'r bardd amrywiaeth helaeth o fesurau. Mae yma gerddi cynganeddol, yn gywyddau ac englynion, rhai mewn mydr ac odl ac eraill yn y wers rydd. Does gen i ddim amheuaeth mai'r cerddi gyfansoddwyd yn y wers rydd roddodd y pleser mwyaf i min bersonol. O'u plith hwy mae Symud Piano, cn serch o fath, yn un sy'n mynnu aros yn y cof.

Dyma i ni gyfrol gyfoethog gydag amrywiaeth helaeth o themu a mesurau sy'n profi fod y traddodiad llenyddol Cymraeg yn fyw ac yn iach yn Nyffryn Nantlle o hyd.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Iwan
Cerdded yn y gwynt
Ln Wen
Eira Llanfair Caereinion
Glaw, glaw, glaw
Pyls
Gweddi
Wrth fedd Taliesin
Niwl am Gastell Odo
Melin y Cim
Bwgan Llyn Nantlle
Groglith yn Nolbenmaen
Croesi Pont y Borth
Darwin oedd yn iawn
Troeon
Hwiangerdd
Wal Bryn Fn
Monwysion
Castell
Diolch, Jonsi
Aem hyd Reged a thu hwnt
Nyth
Bywyd ar gamera
Rhedeg yn sych
Gwarth
Cilmeri
Cwn
Hwdi ger y preseb
Ymweliad yr angel
Rhuban gwyn
Ymweliad yr angel
Rhuban gwyn
Cn y milwr
Cefn Caer
Cadw iaith
Tri gair ein tranc
Mesur Iaith 2010
Diolch am lais John Morris-Jones
Roy Davies
Argyfwng-itis
Cristion
Howard Kendall ar wal y gegin
Mrs Elana Holt Turner ATCL
Cerys Mathews yn Theatr Ardudwy
Y bws olaf
Yng nghynhebrwng Katie Wyn
Smocio efo Dic
Hebog Al fs
Mae Sharon Gogs wedi mynd
Colli Guto Aeddan
Rhoi fy nhroed ynddi
Rhamant
Blodau Robin Peintar
Printar Islwyn Ffowc
Tristyd
Mapiau
Cardiau post o Efrog Newdd
Mwslimiaid yr A55
Dw in dod yn l
THPW 1921
Gwres
Talacharn
Efo Iwan
Pancan
Tywyn
Hem ei rhyddid
Dyledion Rembrandt a fi
Eira ddoe
Ffynnon Eidda
Y Plu, Llanystumdwy
Wedir ffair
Rasio llygod
Symud piano
Mark Williams
Cwpledi
Tocata a Fugue
Gwylanod Hirael
Llosgfynydd
Mae yna hen ffordd
Tudur ai fuwch
Tacsidermi
Bwrdd smwddio
A fynno Duw, a fydd?
Yfory
Mae clychau Penbronnydd?
Soho syn brifo o hyd
Tippit
Iago ac Iwan
Gwybodaeth Bellach:
Cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf o gerddi, Yn Fy Lle yn 2006.
Siarad Trwy'i Het yw enillydd Categori Barddoniaeth Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2012 a hefyd enillydd Gwobr Barn y Bobl 2012.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Garden in the Clouds, The
Antony Woodward
£8.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch