Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Storm, Y
William Shakespeare
ISBN: 9781906396497 (1906396493)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwyneth Lewis.Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfieithiad o glasur William Shakespeare, The Tempest. Mae'r cyhoeddiad yn cyd-fynd â chynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Y Storm a berfformiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012.

A translation of William Shakespeare's The Tempest, published to coincide with a production of the play by Theatr Genedlaethol Cymru at the 2012 National Eisteddfod in the Vale of Glamorgan.
Mae yna draddodiad hir o gyfieithu gweithiau mawr yr iaith Saesneg ir Gymraeg. Yn l rhai, proses sydd o reidrwydd yn colli swyn a rhai o haenau ystyr y testun gwreiddiol yw cyfieithu llenyddiaeth, ond maer cyfieithiadau mwyaf crefftus yn rhai syn medru cyfoethogi ystyr gwaith. Mae gan gyfieithydd y grym i ailddychmygu gwaith llenyddol, gan ei agor i holl ddylanwadau cymdeithasol a diwylliannol iaith arall. Mae Gwyneth Lewis yn llenor syn hollol ymwybodol or broses hon, fel un sydd wedi ymdrin i dwyieithrwydd yn greadigol ar hyd ei gyrfa lenyddol, ac roedd penderfyniad Theatr Genedlaethol Cymru iw chomisiynu i greu cyfieithiad newydd o The Tempest gan William Shakespeare yn un ysbrydoledig.

Does dim syndod, felly, mai addasiad yw Y Storm yn hytrach na chyfieithiad. Yn ei ragarweiniad difyr ir gyfrol, mae cyfarwyddwr artistig y Theatr Genedlaethol, Arwel Gruffudd, yn ategur pwynt gan ofyn onid addasiad, mewn gwirionedd, yw pob cyfieithiad o destun celfyddydol? Camp fwyaf yr addasiad hwn ywr modd y mae Gwyneth Lewis yn defnyddio iaith fodern ddealladwy i ddehonglir ddrama brydferth a grymus hon or newydd ar gyfer cynulleidfa Gymraeg, gan lynu at galon farddonol y gwaith Shakespearaidd gydai rythmau mydryddol ai ymadroddion trosiadol yr un pryd. Plethir ieithwedd lafar a thafodieithol gydag ymadroddion syn cyfleu naws fwy urddasol barddoniaeth yr areithiau.

Mae ymdeimlad naturiol bardd at fydr hefyd yn amlwg yn y gwaith. Dyma sut y cyfieithodd Gwyneth Lewis gn Ariel yn yr act gyntaf:

Yn y dyfnder mae dy dad,
Cwrel yw ei esgyrn o;
Dyna berl lle bu ei lygad,
Mae pob elfen sydd yn gwywo
Yn trawsnewid fel y mr
Nid trengi ond troin drysor.

O edrych ar y llinellau gwreiddiol mae arddull ac ymagwedd yr awdur at y dasg o gyfieithu testun llenyddol yn amlwg.

Full fathom five thy father lies; 

Of his bones are coral made; 

Those are pearls that were his eyes: 

Nothing of him that doth fade, 

But doth suffer a sea-change 

Into something rich and strange.

Maen cadwn driw i ystyr geiriau Shakespeare heb gyfaddawdu ar yr angen i greu gwaith syn sefyll ar ei draed ei hunan fel gwaith llenyddol Cymraeg.

Sioned Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Gwyneth Lewis yn awdur toreithiog yn y Gymraeg a'r Saesneg. Hi oedd Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru. Cyhoeddodd dair cyfrol o farddoniaeth gyda Barddas hyd yma: 'Cyfrif Un ac Un yn Dri'(1996);'Y Llofrudd Iaith'(2000) a 'Tair Mewn Un'(2005). Dyfarnwyd iddi un o Ysgoloriaethau Awduron Llenyddiaeth Cymru yn 2011 ac mae ar hyn o bryd wrthi'n gweithio ar ei chyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth Gymraeg.

Gwyneth gyfansoddodd y geiriau sydd iw gweld ar flaen Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Yn 2010 enillodd wobr Cholmondely y Gymdeithas Awduron, yn gydnabyddiaeth am gorff o waith nodedig.

Mae Gwyneth hefyd wedi ysgrifennu geiriau dwy opera i blant ac oratorio i Gorws Opera Genedlaethol Cymru a chantorion amatur. Ysgrifennodd ddwy ddrama radio i BBC Radio 4 a perfformiwyd ei drama lwyfan gyntaf, Clytemnestra, gan Sherman Cymru yn 2012.
Gwybodaeth Bellach:
Mae 'Y Storm' yn gyfieithiad newydd o glasur Shakespeare. Dewisiwyd cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o'r ddrama hon (a berfformir mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru) i fod yn Rhan o Wyl Shakespeare y Byd (World Shakespeare Festival), sy'n un o Ddigwyddiadau'r Olympiad Diwylliannol eleni.

Am fwy o fanylion am y ddrama, gweler gwefan Theatr Genedlaethol Cymru:
http://www.theatr.com/cy/newyddion.

Ar ynys anghysbell, mae storm yn corddi a chyfle or diwedd i frawd ddial ar frawd. Mae Ariel yn barod i dalur pwyth yn l gyda chorwynt a dŵr a thn. Ar fr tymhestlog, gwedda Antonio am ei einioes, wrth i Prospero wylior cyfan or tir.

Mae chwerthin ac ofn, hunllef a dryswch yn arwain creaduriaid truenus o orffennol Prospero ar ffair wyllt o gwmpas yr ynys wrth iddo wneud yn siŵr, trwy hud a lledrith a phŵer ei holl enaid, fod y wers wedii dysgu.

The Tempest oedd y ddrama olaf i Shakespeare ei chyfansoddi. Cyfleir holl gynildeb a dyfeisgarwch y clasur hwn yn addasiad newydd Gwyneth Lewis ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Shakespeare yn y Theatr ...
Emyr Edwards
£7.00
 
Prynwch
Dymestl, Y
William Shakespeare
£5.75
 
Prynwch
Romeo a Juliet/Bid wrth ...
J. T. Jones
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch