Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Buarth Beirdd - Ymatebion Beirdd Cyfoes i Lawysgrifau Cynharaf yr Iaith Gymraeg
ISBN: 9781906396671 (1906396671)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2014
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Y Bala
Golygwyd gan Eurig Salisbury Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £10.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n cyflwyno rhai o lawysgrifau cynharaf yr iaith Gymraeg ac sy'n cywain ymatebion un ar bymtheg o feirdd cyfoes iddynt. Y Mabinogi, Arthur, Taliesin, Dafydd ap Gwilym ... maen nhw i gyd yn enwog iawn yng Nghymru a thu hwnt. Ond ym mhle cafodd yr enwau hyn eu cofnodi mewn llyfr am y tro cyntaf? A phryd? Ac ar gais pwy? A pham?

An introduction to our early Welsh manuscrips with contributions from sixteen contemporary poets. The Mabinogi, Arthur, Taliesin, Dafydd ap Gwilym ... each and every one of them are well known in Wales and beyond. But when did these names first appear in books, and indeed in which books, and why?
Fe wyddwn i lawer mwy am Llyfr Mawr y Plant nag am Lyfr Du Caerfyrddin. Wrth edrych yn ôl, dwrdiaf fy hun am fyw fel iâr tan fwced. Ond nawr fe wn i lawer yn fwy am y Llyfr Du, ynghyd â rhai o’n trysorau llenyddol eraill.

Ymatebion a geir yma gan feirdd cyfoes i Lyfr Du Caerfyrddin, Llyfr Aneirin, Llawysgrif Hendregadredd, Llyfr Taliesin, Llyfr Gwyn Rhydderch a Llyfr Coch Hergest. Yn ei gyflwyniad, ar ôl dyfynnu Morgan Llwyd, a ddisgrifiodd lyfrau fel ‘ffynhonnau’, cyfeiria Eurig Salisbury at y llawysgrifau dan sylw fel ‘Chwe tharddell ddiwylliannol a dyfodd yn rhyferthwy ... eu dyfroedd yn llifo’n llafar hyd heddiw’. Nod y gyfrol, meddai, yw tywys cynulleidfaoedd newydd tuag at yr hen ryfeddodau hyn. Diolch am yr arweiniad.

Mae hwn yn nod gwerth chweil, gan mai syniad llawer ohonom am y llawysgrifau hyn yw memrynau’n hel llwch ar silffoedd tywyll, anhygyrch. Creiriau amgueddfaol. Ond gwerth y llawysgrifau, medd Eurig, yw eu bod nhw’n dal i fod yn berthnasol heddiw. Maent, meddai, ‘yn ogofâu hud o drysorau’. Cloddir y trysorau hynny gan un ar bymtheg o feirdd cyfoes.

Mae i’r gair ‘buarth’ yn y teitl arwyddocâd gan mai un o’i ystyron yn Llyfr Taliesin oedd man ymgynnull neu hafan. Mae’r penodau sy’n cyfeirio at y chwe llawysgrif yn gyfuniadau o ffeithiau hanesyddol a chefndirol clir a syml ynghyd â cherddi perthnasol gan rai o’r beirdd. Dywedir, er enghraifft, am Lawysgrif Hendregadredd mai yn Abaty Ystrad-fflur, lai na milltir o’m cartref, y cofnodwyd y fersiwn Lladin ac un o’r fersiynau Cymraeg. Teimlaf yn freintiedig!

Ond peidiwch â meddwl mai rhyw gyfraniad sych, ysgolheigaidd a geir yma. Trowch at farwnad Gruffudd Owen i ‘Pom’ ac fe’ch heriaf i ddal heb chwerthin. Bochdew, gyda llaw, oedd Pom (1991–1996). A llwydda Eurig Salisbury i dynnu cymhariaeth rhwng Arthur a chlwb nos Pier Pressure yn Aberystwyth. Ac wrth drafod y Llyfr Coch mae Twm Morys yn cymharu ei chwilota ymhlith geiriau tywyll â ‘busnesa’ Miss Marple.

Ni ddylwn gloi’r adolygiad hwn heb gyfeiriad at ddiwyg y gyfrol. Mae hi’n odidog o hardd. Sylwaf mai’r dylunydd yw Olwen Fowler. Haedda gael ei chydnabod ymhlith y cyfranwyr disglair eraill, rhy niferus i’w henwi yma.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
CERDDI:

‘Arddangosfa’r Pedwar Llyfr’ - Myrddin ap Dafydd
‘Arddangosfa’r Pedwar Llyfr - Dafydd John Pritchard
‘Mererid’ - Hywel Griffiths
‘cerdd ddarogan’ - Christine James
‘Pa Ŵr yw’r Bownser?’ - Eurig Salisbury
‘Gloywgan’ - Gwyn Thomas
‘Pais Dinogad’ - Huw Meirion Edwards
‘Marwnad Pom’ - Gruffudd Owen
‘Taliesin’ - Emyr Lewis
‘Cad Coedwig’ - Aneirin Karadog
‘Mab a Roddwyd’ - Menna Elfyn
‘Ynys’ (detholiad) - Gwyneth Lewis
‘Trydar Duw i Gynddelw Brydydd Mawr’ - Damian Walford Davies
‘Pengwern’ - Tudur Dylan Jones
‘Mwy no Thân mewn Eithinen …’ - Gruffudd Antur

YSGRIFAU:

'Llyfr Du Caerfyrddin' - Eurig Salisbury
'Llyfr Aneirin' - Eurig Salisbury
'Llawysgrif Hendregadredd' - Eurig Salisbury
'Llyfr Taliesin' - Eurig Salisbury
'Llyfr Gwyn Rhydderch' - Eurig Salisbury
'Llyfr Coch Hergest' - Eurig Salisbury
‘Awdl o Lyfr Aneirin’ – Gwyn Thomas
‘Cynddelw Brydydd Mawr’ – Eurig Salisbury
‘Dal i Fusnesa’ (Llyfr Coch Hergest) – Twm Morys
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Eurig ei eni yng Nghaerdydd yn 1983 a’i fagu yn y ddinas ac yn Llangynog ger Caerfyrddin. Dysgodd ei hun i gynganeddu pan oedd yn dair ar ddeg, gan fynd ati i ennill gwobrau a chystadlaethau mewn nifer o eisteddfodau. Yn 2006, cymerodd ran yn nhaith farddoniaeth Crap ar Farddoni ac enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych. Cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Llyfr Glas Eurig, yn 2008, ac yn 2011 cyhoeddodd Sgrwtsh!, cyfrol o farddoniaeth i blant. Mae Eurig yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Bu’n rhan o Brosiect Guto’r Glyn (www.gutorglyn.net), a bellach mae’n aelod o dîm prosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru. Ef oedd Bardd Plant Cymru 2011–13 a Chymrawd Rhyngwladol y Gelli 2012–13.
Gwybodaeth Bellach:
Yn y gyfrol hardd hon ceir cyflwyniadau gwych i chwech o lawysgrifau mwyaf eiconig yr iaith Gymraeg – Llyfr Du Caerfyrddin, Llyfr Aneirin, Llawysgrif Hendregadredd, Llyfr Taliesin, Llyfr Gwyn Rhydderch a Llyfr Coch Hergest. Ceir hefyd gerddi ac ysgrifau gan 16 o feirdd cyfoes yn ymateb i gynnwys rhai o drysorau mwyaf gwerthfawr y genedl.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Can Canllaw 1 - ...
Mererid Hopwood
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch