Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Anturiaethau Tintin: Yr Ynys Ddu
Hergé
ISBN: 9781906587086 (1906587086)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2013
Cyhoeddwr: Dalen (Llyfrau) Cyf, Tresaith
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Dafydd Jones.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 295x220 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Tintin a Milyn yn cerdded yn yr awyr iach pan ddont ar draws dau awyrennwr mewn trafferth ... a dyna ble mae trafferthion ein harwyr yn dechrau. Tra bod y ddau dditectif Parry-Williams a Williams-Parry yn dilyn eu trwynau eu hunain, mae Tintin yn dilyn trwyn mwy dibynadwy Milyn ac yn mynd ar drywydd criw o ffugwyr arian rhyngwladol.

Tintin and Milyn are out walking when they come across two aviators in dire straits ... and that's when our heroes also find themselves up to their neck in it. As the bumbling detectives Parry-Williams and Williams-Parry follow their own noses, Tintin decides to follow Milyn's more dependable nose and heads off after a bunch of international money forgers.
Rydym ni fel teulu wedi bod yn hoff o anturiaethau Tintin ai gi bach gwyn ers blynyddoedd, ac yn ein tŷ ceir cyfrolau lliwgar Herg u darluniadau bywiog mewn sawl iaith. Gan fod y ferch saith mlwydd oed wrth ei bodd, erbyn hyn, yn darllen llyfrau cartŵn ar ei phen ei hun, rwyf innau, fel rhiant, yn falch ei bod hin cael y cyfle i wneud hyn yn Gymraeg. Mae croeso mawr ir bedwaredd gyfrol yng nghyfres newydd addasiadau Tintin, felly.

Yn Yr Ynys Ddu mae Tintin ai gi bach Milyn yn profi antur heb adael ynysoedd Prydain, gan deithio o Sussex yn ne Lloegr ble maent yn dystion i ddamwain awyren ar peilat wedi diflannu ir Alban, ble maer brodorion yn byw mewn ofn o fwystfil mawr syn lladd pawb a fydd yn glanio ar yr Ynys Ddu gyfagos. Rydym yn cyfarfod n hen ffrindiau y plismyn pendew - Parry-Williams a Williams-Parry, syn baglu o anffawd annisgwyliadwy i ddamwain ddoniol, gan geisio erlid a helpu Tintin bob yn ail. Mae Dr Mller, pennaeth mileinig criw rhyngwladol o ffugwyr arian syn gweithredu ar yr Ynys Ddu, yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn y gyfres. Ceir anturiaethau a helyntion ar drenau ac awyrennau yr holl ffordd i fyny ir Alban, ble mae Tintin yn profi cyfeillgarwch y brodorion cyn mentro ir ynys felltigedig i wynebur Bhist Mhr du, blewog. A fydd en llwyddo yn erbyn y bwystfil a Dr Mller ai debyg? A fydd Parry-Williams a Williams-Parry yn glanion saff, ar l iddyn nhw brofi eu hantur ei hun mewn awyren fach? Ewch i ddarllen y llyfr i ddod o hyd i'r atebion!

Marion Lffler

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Tintin a Milyn yn cerdded yn yr awyr iach pan ddont ar draws dau awyrenwr mewn trafferth ... a dyna ble mae trafferthion ein harwyr yn dechrau. Tra bod y ddau dditectif Parry-Williams a Williams-Parry yn dilyn eu trwynau eu hunain, mae Tintin yn dilyn trwyn mwy dibynadwy Milyn ac yn mynd ar drywydd criw o ffugwyr arian rhyngwladol yn eu plith, gŵr a ddawn un oi elynion pennaf, sef y meddyg Mller. Trwy ddianc i fywyd wedi iddo gael ei saethu ar gychwyn yr antur, daw sawl dihangfa i ran Tintin wrth iddo ddilyn y cliwiau a chael ei hun yn y pen draw ym mhellafoedd gogleddol a niwlog yr Alban, yng nghanol hen hanesion tywyll am y bwystfil mawr, a Bhist Mhr, syn trigo yn adfeilion castell a Chreag Dubh ar Yr Ynys Ddu. A thuar ynys y mae Tintin a Milyn yn morio mewn cwch bach bregus i herio chwedl y bwystfil ...
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tintin: Pecyn y Lleuad
Herge
£9.99
 
Prynwch
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch