Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Anturiaethau Tintin: Anialwch yr Aur Du
Hergé
ISBN: 9781906587093 (1906587094)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Dalen (Llyfrau) Cyf, Tresaith
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Dafydd Jones.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 295x220 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Tintin ar antur arall i'r Dwyrain Canol mewn stori sy'n dechrau'n ffrwydrol yng nghanol hinsawdd wleidyddol ymfflamychol y 1950au. Rhywsut rywffordd mae Tintin, Milyn, Parry-Williams a Williams-Parry yn aelodau o'r criw ar long y Speedol Star yn teithio tua'r dwyrain, ac yn cyrraedd porthladd Khemekho-Leone ym mrenhiniaeth Khemed.

Tintin's adventures take him back to the Middle East, and an explosive start to the story amidst the burning political atmosphere of the 1950s. Somehow Tintin, Milyn, Parry-Williams and Williams-Parry have joined the crew of the Speedol Star tanker en route eastwards, docking at the port of Khemekho-Leone in the kingdom of Khemed.
Mae tanwydd peryglus syn gwneud i geir ffrwydro yn debyg o waethygu sefyllfa ryngwladol bregus ac mae Tintin yn benderfynol o ddatrys y dirgelwch cyn i ryfel ddechrau. Ar l ymuno chriw llong y Speedol Star maer trywydd yn ei arwain ef, ai gi ffyddlon Milyn, i frenhiniaeth Khemed yn anialwch y Dwyrain Canol ac ir pibellau olew (sef yr 'aur du'). Ar hyd y daith caiff Tintin ei gipio, ac mae'n crwydror anialwch, cyn cyfarfod ei hen elyn Doctor Mller syn manteisio ar ffrae rhwng yr emir Ben Kalish Ezab ar shc Pahra Bhlu. Ar ben hyn oll mae Abdallah, mab drygionus yr emir, yn cael ei herwgipio ac maen waith anodd ceisio achub bachgen syn hoffi chwarae triciau! Yn y cyfamser maer Capten Hadog ar plismyn doniol Parry-Williams a Williams-Parry hefyd ar drywydd y tanwydd ymfflamychol gyda chanlyniadau blewog iawn!

Roedd tipyn o gynnwrf acw wrth ddangos yr addasiad diweddaraf yma i'r Gymraeg yn hanes Tintin. Mae'r llyfrau yn y gyfres hon mor boblogaidd ag erioed ar straeon gafaelgar yn hoelio sylw darllenwyr yn fechgyn neun ferched or dudalen gyntaf. Maer llyfrau cartŵn yn apelio at blant o bob oed, yn enwedig y rheini syn dechrau darllen ar eu pennau eu hunain.

Mae Anialwch yr Aur Du yn anrheg arbennig ar gyfer sach darllenwyr ifanc chwilfrydig sy'n mwynhau ymgolli yng nghyffro stori antur!

Sin Bowyer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Wrth ddychwelyd ir Dwyrain Canol, mae Tintin yn glanio yng nghanol rhyfel tanllyd. Rhywsut rywffordd mae Tintin, Milyn, Parry-Williams a Williams-Parry yn aelodau or criw ar long y Speedol Star yn teithio tuar dwyrain, ac yn cyrraedd porthladd Khemekho-Leone ym mrenhiniaeth Khemed. Cyfoeth y frenhiniaeth ywr aur du y meysydd olew islaw twynir anialwch ond maen frwydr am oruchafiaeth rhwng yr emir Ben Kalish Ezab ar shc Pahra Bhlu, ill dau yn hawlio rheolaeth dros y wlad. A rhwng y ddau saif un dihiryn syn ceisio manteisio ar y sefyllfa iw ddibenion ei hun dihiryn y mae Tintin wedi dod ar ei draws eisoes ac yn ei feddiant y mae fformiwla cemegol ag iddo ganlyniadau digon tanllyd. Diolch byth, maer fformiwla yn syrthio i ddwylo diogel Parry-Williams a Williams-Parry ... ac wrth gael gwared ar un pen tost, dyma un arall yn ymddangos ynghanol y tn gwyllt ar ffurf y tywysog Abdallah, mab yr emir, ai jcs bach diddiwedd syn boen yn y pen l!

********************************
Tintin ar y Trywydd eto

Mae 2009 wedi bod yn flwyddyn fawr i Tintin - cyffro cychwyn ar ffilm fawr yn Hollywood, gyda Jamie Bell (Billy Elliott) a Daniel Craig yn serenu, agoriad amgueddfa arbennig ir awdur Herg yn Louvain, Gwlad Belg a nawr cyhoeddi dau lyfr newydd oi anturiaethau yn Gymraeg. Addaswyd y ddwy antur newydd, Tintin:Yr Ynys Ddu a Tintin: Anialwch Yr Aur Du, gan Dafydd Jones, ac feu cyhoeddir gan Dalen. Anrhegion delfrydol ar gyfer y Nadolig i blant Cymru, yr un mor addas i ferched ag i fechgyn.

Er ei fod dros 80 mwydd oed, maer newyddiadurwr bach medrus ai gi triw yn mynd o nerth i nerth. Mae anturiaethau Tintin wedi goroesin llwyddiannus ac yn dal mor boblogaidd ag erioed gan blant o bob oedran. Mae dros 200 milliwn o gopau or llyfrau stribedi cartŵn wediu gwerthu ar draws y byd ac maent bellach wediu cyfieithu i dros 70 o wahanol ieithoedd a thafodieithoedd. Yn bendant un o allforion mwyaf llwyddiannus ac adnabyddus Gwlad Belg.

Yn Yr Ynys Ddu mae Tintin a Milyn ei gi yn dod ar draws dau awyrenwr mewn traffertha dyna lle mae trafferthion ein harwyr yn dechrau. Tra bod y ddau dditectif Parry-Williams a Wiliams-Parry yn dilyn eu trwynau eu hunain, mae Tintin yn dilyn trwyn mwy dibynadwy Milyn ac yn mynd ar drywydd criw o ffugwyr arian rhyngwladol. Yn eu plith mae gŵr a ddawn un oi elynion pennaf, sef y meddyg Mller. Daw sawl dihangfa i ran Tintin wrth iddo ddilyn y cliwiau a chael ei hun ym mhellafoedd gogleddol a niwlog yr Alban, yng nghanol hen hanesion tywyll am y bwystfil mawr syn byw yn adfeilion castell ar yr Ynys Ddu. A thuar ynys y mae Tintin a Milyn yn morio mewn cwch bach bregus i herio chwedl y bwystfil.

Heb ddatgelu gormod or plot, mae Tintin yn llwyddo ac yn dianc yn saff dim ond i gael ei hun mewn antur yn ei lyfr Cymraeg nesaf, sef Anialwch yr Aur Du yn y Dwyrain Canol. Maer stori yman dechraun ffrwydrol yng nghanol hinsawdd wleidyddol ymfflamychol y 1950au. Rhywsut rhywfodd mae Tintin, Milyn, Parry-Williams a Williams-Parry yn teithio ar long i frenhiniaeth Khemed. Cyfoeth y frenhiniaeth ywr aur du, sef y meysydd olew islaw twynir anialwch, ac mae yna frwydr am oruchafiaeth dros y wlad. Digon cyfredol felly. Plus a change fel fyddai pobl Gwlag Belg yn ei ddweud.

Meddai Dafydd Jones, Rwy wrth fy modd yn darllen anturiaethau Tintin a pleser pur i mi oedd eu cyfieithu. Mae cymaint o sgp i fod yn fentrus gyda iaith ac rwyn gobeithion fawr y bydd plant ac oedolion Cymru yn mwynhaur anturiaethau diweddaraf yma i Tintin. Rwy eisoes wedi cyfieithu dwy oi hanesion, sef Mwg Drwg y Pharo ac Awyren 714 ac roedd derbyn gwahoddiad gan Dalen i gyfieithu dwy stori newydd, oherwydd poblogrwydd y ddwy gyntaf yn y gyfres, yn grt.

Ychwanegodd Alun Ceri Jones, Dwin ffan anferthol o Tintin ac wedi bod yn hoff iawn o stribedi cartŵn ers yn fachgen ifanc. Maer storaun wych ac yr un mor apelgar heddiw ag yr oedden nhw 80 mlynedd yn l, pan ymddangosodd Tintin gyntaf. Dwin hynod o falch ein bod wedi cyfieithu pedwar oi anturiaethau i mewn ir Gymraeg erbyn hyn. Dwin gobeithio y bydd darllenwyr o bob oed yn Nghymru yn gallu cael yr un mwynhad ou darllen ag y gwnes i.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Mynediad i Gymru: 2. ...
Elin Meek
£2.00
 
Prynwch
Trees of the Celtic ...
Andrew Morton
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch