Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Anturiaethau Tintin: Ar Leuad Lawr
Hergé
ISBN: 9781906587192 (1906587191)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Dalen, Tresaith
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Dafydd Jones.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 295x220 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae roced yr Athro Ephraim R. Efflwfia yn hyrddio tua'r Lleuad, ac arni mae Tintin a'i gyfeillion yn syrthio i lond côl o beryglon. Er holl rwystrau'r daith, mwy fyth yw'r anawsterau unwaith iddyn nhw lanio ar y blaned lychlyd oer. Ai yma, ar Leuad lawr mor bell o'r Ddaear las, y bydd holl anturiaethau Tintin, Milyn a'r Capten Hadog yn dod i ben? Addasiad o Explorers on the Moon.

As Professor Effraim R. Efflwfia's rocket hurtles towards the Moon, aboard are Tintin and friends. Despite their perilous journey, an even greater danger awaits them when they land on the grey surface of the Moon. Treachery lurks in the lunar shadows - is it their fate to perish on the Moon, so far away from homes? A Welsh adaptation of Explorers on the Moon.
Bywgraffiad Awdur:
Yn wreiddiol o Benybont-ar-ogwr, mae Dafydd Jones bellach yn byw yng Nghaerdydd ble maen ddarlithydd yng Ngholeg Celf Caerdydd ac yn Olygydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru. Wedi mwynhau darllen straeon stribed ar hyd ei oes, mae Dafydd, gydai frawd Alun Ceri Jones, perchennog gwasg Dalen yn addasu straeon stribed o bob math gan gynnwys straeon Lewsyn Lwcus, a Tintin ir Gymraeg.
Gwybodaeth Bellach:
Tuar Lleuad a thrwyr duwch mae roced yr Athro Ephraim R. Efflwfia yn hyrddio, ac arni mae Tintin ai gyfeillion yn syrthion ddiarwybod i lond col o beryglon. Er holl rwystraur daith, mwy fyth ywr anawsterau unwaith iddyn nhw lanion ddiogel ar blaned lychlyd oer. Yno yn y cysgodion mae brad yn disgwyl ei gyfle i daro. Ai yma, ar Leuad lawr mor bell or Ddaear las, y bydd holl anturiaethau Tintin, Milyn ar Capten Hadog yn dod i ben?
Diweddarwyd ar 11 Mawrth 2011
Tintin yn teithio or llawr ir lleuad

Mae addasur gyfrol ddiweddaraf o lyfr straeon stribed, Tintin wedi gwireddu breuddwyd i Dafydd Jones.

Ar Leuad Lawr oedd y gyfrol gyntaf yn y gyfres lyfrau am y ditectif ifanc ai gi ffyddlon, Milyn, i Dafydd ei brynu pan yn blentyn. Nawr, ddegawdau yn ddiweddarach mae ei addasiad ir Gymraeg o gyfrol wreiddiol yr awdur o Wlad Belg, Herg, ynghyd Llwybr ir Lleuad yn golygu y gall plant a phobl Cymru fwynhau anturiaethau Tintin wrth iddo droedior lleuad am y tro cyntaf.

Mae Llwybr ir Lleuad yn dilyn Tintin, Milyn ar Capten Hadog wrth iddynt ar alwad yr Athro Ephraim R. Efflwfia deithio i Ganolfan Ymchwil Atomig Sprodzj yng ngwlad Syldafia. Yno, maer Athro yn paratoi roced ar gyfer y daith gyntaf erioed ir lleuad bymtheg mlynedd cyn i Neil Armstrong wneud yr un siwrnai - ac yn gwahodd Tintin ai gyfeillion i ymuno ag o ar yr antur arloesol. Yn yr ail gyfrol, Ar Leuad Lawr, maer criw wedi cyrraedd y lleuad, ond gyda bygythiadau or cysgodion ai dyma daith olaf Tintin?

Mi ddechreuais i ddarllen llyfrau Tintin tua 1974 gydar gyfrol Ar Leuad Lawr yn y Saesneg. Pan on in hogyn bach mi on in darllen y llyfrau Saesneg gydag awch, ac yna wrth fynd yn hŷn ron in gallu darllen y gyfres yn Ffrangeg, cyn i lond llaw ohonynt gael eu cyfieithu ir Gymraeg ddiwedd y 70au a dechraur 80au. Ond, wedi hynny doedd dim ar gael nes i mi a gwasg Dalen fynd ati i addasu cyfrolau yn ddiweddar, meddai Dafydd Jones sydd wedi addasu chwe llyfr Tintin ir Gymraeg gyda gwasg Dalen.

Mae straeon Tintin yn enwog ar hyd a lled y byd ac wedi eu cyfieithu i bron i gant o ieithoedd gwahanol. Ond, wrth ddilyn anturiaethau Tintin yn y Gymraeg mae Dafydd Jones wedi mynd ati i roi naws Gymreig ir straeon. Dilynnwych y ddau dditectif Parry-Williams a Williams-Parry, clywch gymariaethau tuag at Sali Mali a chyfeiriadau at leoliadau ar hyd a lled Cymru fel Caernarfon, Porthcawl, Ceinewydd a Phwllheli.

Mae poblogrwydd Tintin ai gyfeillion ar gynnydd wedi ir ditectif pengoch ddenu sylw Hollywood. Gyda ffilm oi anturiaethau ar y gweill, mae cyfrwng straeon stribed, sydd eisoes yn boblogaidd yn Ewrop, yn dechrau ennill tir ym Mhrydain ac yng Nghymru.

Mae straeon stribed yn genre yn Ewrop, ac yn rhywbeth sydd wedi bod yn amlwg yng nghyfryngau Ffrainc ers degawdau maith. Ar y cyfandir dydy nhw ddim yn categoreiddio straeon stribed yn yr un ffordd ac rydan ni ym Mhrydain. Ma nhwn meddwl amdanyn nhw fel straeon aeddfed ac yn bendant nid ar gyfer plant yn unig - ma' nhwn credu mai llyfrau iw mwynhau ydyn nhw, meddai Dafydd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Peppa Pinc: Pyllau Mwdlyd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Nadolig Plentyn yng ...
 
£5.10
 
Prynwch
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch