Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Asterix y Galiad
Rene Goscinny, Albert Uderzo
ISBN: 9781906587260 (1906587264)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2012Cyhoeddwr: Dalen
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Alun Ceri Jones.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 287x218 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Antur gyntaf Asterix, ar ei newydd wedd. Mae cyfrinach y ddiod hud yn agos iawn at galon Asterix a'i gyd-bentrefwyr sy'n gwrthsefyll y goresgynwyr o Rufain. Diod arbennig y derwydd Gwyddoniadix yw hon, sy'n rhoi nerth rhyfeddol i bwy bynnag sy'n cael llwnc ohoni. Mae gan ganwriad y Rhueiniaid lleol gynllun i gael gafael ar y ddiod, ond a fydd e'n ddigon cyfrwys i gael y gorau o Asterix?

The magic potion's secret is closely guarded by Asterix and his fellow villagers as they resist the Roman invader. The potion, brewed by the druid Gwyddoniadix, gives those who drink it superhuman strength, and is coveted by the local camp centurion. The centurion has a cunning plan to acquire the potion, but is he clever enough to outwit Asterix?
Gwych o beth yw cael anturiaethau Asterix ai ffrind Obelix mewn print yn Gymraeg unwaith eto! Maer cyfieithiad Cymraeg hwn yn newydd, ar gwaith celf wedi ei ddiweddaru hefyd. Dymar stori gyntaf yn y gyfres boblogaidd syn apelio at blant ac oedolion fel ei gilydd. Maer Rhufeiniaid wedi methu gorchfygu y rhan o l syn gartref ir cymeriadau hoffus - Asterix, Obelix, eu derwydd doeth, eu bardd au pennaeth oherwydd bod diod hud y derwydd wedi rhoi cryfder anhygoel iddynt. Ceisiar Rhufeiniaid ddod o hyd ir gyfrinach, ac nt mor bell herwgipior derwydd, ond y Galiaid syn ennill y dydd. Mae twpdrar Rhufeiniaid yn destun sbort, ond ceir hiwmor drwyddi draw, ar lefel y plot yn ogystal jcs ieithyddol (fel ar y gair blew, tt. 41-2) a sylwadau doniol (fel y cyfeiriad at Marco Polo a sbageti, t. 12).

Heather Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma antur gyntaf cyfres Asterix y Galiad mewn fersiwn sydd wedi ei lliwio ai incio or newydd, ynghyd chyfieithad Cymraeg newydd sbon. Y flwyddyn yw 55 Cyn Crist, ac mae gwlad Gl wedi ei choncro gan y Rhufeiniaid, heblaw am un pentre bychan syn llwyddo i gadwr Rhufeiniaid draw. Mae Titus Taliadbonus, canwriad gwersyll Rhufeinig Dalpenrhesum, bron thorrii fol eisiau gwybod beth ywr gyfrinach y tu l i nerth rhyfeddol y rhyfelwr eofn Asterix a gweddill y Galiaid syn byw yn y pentre gerllaw. I ganfod y gyfrinach caiff y llengfilwr dinod Caligula Minus ei anfon i ysbo ar drigolion y pentre. Yno caiff ddracht o ddiod hud y derwydd Gwyddoniadix syn rhoi nerth goruwchddynol ir Galiaid. Mae hynnyn ddigon o reswm ir Rhufeiniaid benderfynu cipio Gwyddoniadix i geisio cael gafael ar rysait y ddiod hud, ond mae hon yn gyfrinach syn styfnig aros yn gyfrinach. Pan ddaw Asterix i achub Gwyddoniadix, caiff gyfle i ddysgu gwers ir Rhufeiniaid au dwylo blewog.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: ...
Non ap Emlyn
£2.99
 
Prynwch
Artemis Gwarth ac Antur ...
Eoin Colfer
£2.00
 
Prynwch
Ar Flaen fy Nhafod - ...
D. Geraint Lewis
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch