Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hyd Eithaf y Ddaear - Atgofion Cenhades Gymraeg yn y Wladfa
Mair Davies
ISBN: 9781907424083 (1907424083)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2010
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Golygwyd gan Gwen Emyr Fformat: Clawr Meddal, 213x138 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Atgofion Eluned Mair Davies, Cenhades yn y Wladfa , yn wreiddiol o'r Bercoed Ganol, Llandysul, a fu farw ym mis Awst 2009 ym Mhatagonia ar ôl treulio oes yn cenhadu yno. Mae'r gyfrol yn cynnwys nifer o deyrngedau, a detholiad o luniau du-a-gwyn.

The memoirs of Eluned Mair Davies, originally from Bercoed Ganol, Llandysul who died in August 2009 in Patagonia after spending her life there as a missionary. This volume includes many tributes, and features a selection of black-and-white photographs.
Cyfrol yw hon syn hanner hunangofiant a hanner cyfrol deyrnged. Y gwrthrych yw Mair Davies o Bentre-cwrt, Llandysul, a aeth yn genhades i Ariannin ddechrau chwedegaur ganrif ddiwethaf.

Maer gosodiad moel ynan gwbl annigonol i ddisgrifior cyfoeth profiadau a geir yn y llyfr hwn. Nid ir Wladfa fel y mae heddiw yr aeth Miss Mair, fel y cyfeirid ati yno, ond i wlad oedd yn ddieithr iawn i ni yng Nghymru ac nad oedd bryd hynny wedi datblygu fel y mae heddiw.

Yn rhan gyntaf y llyfr, profiad Mair Davies yn ymgodymu r byw ar bywyd dieithr hwn a gawn, a hynny yn ei geiriau ei hun. Er iddi dreulio dros ddeugain mlynedd ymhell o Gymru, doedd dim angen rhith-awdur arni gan fod ei Chymraeg mor loyw ag yr oedd pan adawodd y wlad yn 1963.

Mae ei diffuantrwydd yn amlwg iawn wrth iddi fynegi ei theimladau, a gwelwn y gorfoledd ar tristwch a brofodd wrth geisio dod r bobl yn nes at Dduw. Y diffuantrwydd hwnnw, yr hiwmor tawel ar addfwynder mawr yw prif nodweddion yr hunangofiant hynod o ddiddorol hwn.

Yn ail hanner y gyfrol cawn atgofion ei ffrindiau yn y Wladfa au teyrngedau hwy i Miss Mair. A hithau mor uchel ei pharch, gellid disgwyl canmol digwestiwn yn y rhan hon, a dyna a geir, gyda phob cyfraniad yn cadarnhaur un syniadau am Mair Davies ai chyfraniad ir Wladfa.

Maer rhagair ar cyflwyniad ir gyfrol yn ychwanegiadau pwysig at y cyfan, a dylid eu darllen cyn mynd at yr hunangofiant gan eu bod yn rhoi hwnnw yn ei gyd-destun. Ychwanegiad pwysig iawn arall ywr lluniau syn rhychwantu oes gyfan.

Gwnaeth Gwen Emyr gymwynas ni yma yng Nghymru wrth dynnu ein sylw at gyfraniad gwerthfawr Mair Davies ir Wladfa, a llwyddodd i gynhyrchu cyfrol hynod o ddarllenadwy.

Cathrin Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 23. ...
Angharad Tomos
£7.95
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Ar Lan y Môr y Mae
John Gwynne
£4.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch