Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio R. S. - Cleniach yn Gymraeg?
ISBN: 9781907424441 (190742444X)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2013
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Golygwyd gan Gareth Neigwl Williams Fformat: Clawr Meddal, 245x165 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r gyfrol hon yn ein cyflwyno i agwedd ar bersonoliaeth R. S. Thomas na welwyd ynghynt yn gyhoeddus efallai, sef ei hiwmor, ei ffraethineb a'i garedigrwydd. Atgofion ei ffrindiau a chymdogion a geir yma, ac mae sawl stori gofiadwy am y bardd arbennig hwn oedd hefyd yn enigma.

This is a book of personal memories and stories which presents a different and intriguing side of poet R. S. Thomas - his humour, his wit and his kindness. Friends and neighbours share their personal memories of R. S., the eminent poet who was also an enigma.
Maen nhwn dweud fy mod in gleniach yn Gymraeg dyma eiriau R. S. Thomas ei hun. Ac y maer casgliad hwn o ysgrifau gan gyfeillion Cymraeg y bardd fel petain cadarnhau hynny. Maen debyg mai i Gareth Neigwl y dylem ddiolch am gasglur holl ddeunydd ynghyd, ac i Geraint Jones, Trefor, am ei olygu.

Wrth gwrs, roedd R. S. yn dipyn o enigma ir Cymry ar Saeson fel ei gilydd. Pan fyddai'n ysgrifennu neu'n siarad Saesneg, ymddangosai fel Sais diwylliedig or dosbarth canol uchaf, ac roedd y ddwy ferch a briododd, sef Mildred Eldridge a Betty Vernon, yn gwbwl ddi-Gymraeg. Ei sylw ef ar hynny, meddai Gwyn Thomas yn y gyfrol hon, oedd: Mae pethaun wahanol lle y mae serch yn y cwestiwn. Ydyn, o bosib, ond pam anfon Gwydion, ei fab, i ysgol breswyl Saesneg, nes troi hwnnwn ddi-Gymraeg hefyd?

Maer gyfrol hon yn brwsio rhyw baradocsau felly dan y carped yn gyfleus iawn, ac yn rhoir argraff fod R. S. Thomas yn Gymro hynod dwymgalon, ac yn wir, yn fwy eithafol Gymreig nar cyfeillion syn sgwennu amdano yma. Ymysg y rheini y mae Gareth Neigwl, Geraint Jones (sawl gwaith), Robyn Lwis, Owain Williams, Emyr Humphreys, Byron Rogers, Mary Roberts, Ann Owen Vaughan, Alwyn Pritchard, Beti ar diweddar John Arfon Huws. Nid rhyw barchusion sidȇt mor mwyafrif or rhain o bell ffordd, ond ymddengys R. S. dipyn ar y chwith ir mwyaf gwrthryfelgar ohonynt. Diau mai fo oedd yn iawn hefyd, yn ei bendantrwydd yn pwysleisio y dylem ymarweddu fel Cymry uniaith, ac mai llugoer oedd y dwyieithrwydd y mynnair mwyafrif ohonom ei arddel. Doedd ryfedd iddo godi gwrychyn Dafydd Elis Thomas, a Dafydd Iwan hyd yn oed.

Ymddengys R. S. yn y gyfrol hon yn hen foi iawn, yn llawer mwy dynol nag a wna mewn cyfrolau Seisnig dyfnddysg sy'n trafod hanfodion ei farddoniaeth. Ond y tebyg yw y byddai R. S. yn barod i adleisio geiriau Parry-Williams: Mae amryw byd ohonom yn fy nghlai. Un or amryw byd hynny ywr dyn syn cael ei bortreadu yn y gyfol hon.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Around Pontardawe
Jeff Childs
£13.99
 
Prynwch
Doniau Disglair ...
 
£6.00
 
Prynwch
Sgyrsiau Noson Dda: Dawn ...
Dic Jones
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch