Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgint
Bethan Marlow
ISBN: 9781907707056 (1907707050)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Sherman Cymru, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Drama gan Bethan Marlow. Yr athro, yr Aelod Seneddol, yr entrepreneur a'r fam sengl. Pan fo'r esgid yn gwasgu, pwy sydd ar ei ennill a phwy sydd ar ei golled? Barn pwy sydd bwysicaf? Pwy all newid pethau? Daw geiriau'r ddrama Gymraeg hon o enau pobl go iawn sy'n dioddef cyni go iawn. Mae'n taflu golwg onest a diflewyn-ar-dafod ar y wasgfa economaidd ddiweddar.

A play written by Bethan Marlow. The teacher, the Member of Parliament, the entrepreneur and the single mum. When money's tight, who are the winners and who are the losers? Whose voice counts the most? Who can change things? This Welsh language play shares the real stories of those facing real hardships.
Plingo cwningod, clybiau nos, dodrefn ail-law, pres, pres go iawn, dim pres. Iawn, cont?

O fewn y ddrama hon am ‘dre’, mae dweud mawr. Wedi ei seilio ar gyfweliadau gyda thrigolion tref Caernarfon, mae fflyd o gymeriadau gwahanol, sefyllfaoedd gwahanol a dosbarthiadau cymdeithasol gwahanol yn rhoi golwg epig ar G’narfon a’r dafodiaith gref yn byrlymu’n sydyn drwyddi draw.

Mae hon yn debycach ar brydiau i raglen ddogfen ar bapur, ond hynny mewn ffordd slic a chynnil hefyd, wedi ei chuddio mewn strwythur bendant drama. Ac fel pob rhaglen ddogfen dda, y cymeriadau sydd yn ei gwneud hi.

`Ma Cofis Dre hefo sense of humour’ a hynny trwy’r holl drafod sydd yn gwneud hon yn ddrama werth chweil – achos yn nhref Caernarfon, yn y difrifol, mae’r doniol yn aml iawn.

Yma, cawn bobl Sgubs a phobl Cyngor, y gweithgar a’r di-waith, y prowd a’r powld, y caledi a’r comedi, y crach yn erbyn strach bawb arall. Ac yn fwy na hynny, cawn gymeriadau yn beirniadu bywydau ei gilydd – yn sbio ar sefyllfaoedd ei gilydd – y Cofi yn sbio ar y Cofi - drwy sbectolau pur wahanol. Ond yr hyn sydd yn dod â ni at wraidd y dweud ydy mai ‘bodau dynol, nid ystrydebau’ sydd o fewn y ddrama hon.
Ydi, mae Caernarfon yn le heb ei ail, yn le unigryw ac yma mae rhywun yn sylweddoli pam…achos wrth edrych ar y bobl o fewn y dref fychan hon – gwelwn bod y byd i gyd yn byw yno - pob haen ohono bron.

Mae’r ddrama hon yn crafu popeth oddi ar yr arwyneb ac yn dangos i bawb – ar ddiwedd y dydd, dan ni i gyd yn sgint.

‘Dio’m ots pa mor la-di-da w’t ti’ mae pawb ‘yn cachu fatha’ pawb arall’.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
August Strindberg
£3.99
 
Prynwch
Nos Sadwrn o hyd a Cyw
Roger Williams
£5.99
 
Prynwch
Dau Wyneb
Manon Steffan Ros
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch