Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgram! Cerddi Blasus
ISBN: 9781908574091 (1908574097)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2012
Cyhoeddwr: Atebol, Tal-y-bont
Golygwyd gan Non ap Emlyn Darluniwyd gan Marian DelythAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £6.99 
Rydych yn Arbed: £3.00 (30.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi blasus gyda lluniau lliwgar a deniadol. Ceir cerddi ar amryw o themâu gwahanol gan gynnwys bwyd, dillad, teithio a'r tywydd. Ceir geirfa ar bob tudalen, gan wneud hwn yn gasgliad yn addas ar gyfer dysgwyr yn ogystal â siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf. Mae CD o'r cerddi'n cael eu llefaru ar gael ar wahân hefyd (9781910574041).

A collection of Welsh poems with colourful and attractive images. The book includes poems on numerous themes including food, clothes, travel and the weather. There is a glossary on each page, making this an ideal collection for Welsh learners and first-language Welsh speakers alike. A CD of the poems being recited is available separately (9781910574041).
Dyma gyfrol werth ei phrynu i'r cartref ac i'r ysgol. Cyfuniad o gerddi traddodiadol a chyfoes a geir yma, cerddi syín cyffwrdd ‚ phob agwedd: y synhwyrau, chwaraeon, hamdden, teithio, Nadolig, yr amgylchedd a llawer mwy. Sgram go iawn! Mae'r cerddi'n syml ac yn apelgar gan gynnwys gwahanol dafodieithoedd gydag amrywiol fesurau a phatrymau barddonol. Hoffais y parodÔau ar yr hwiangerddi, y gwahoddiadau ar ffurf penillion, y limrigau a'r cerddi wedi'u hysgrifennu ar ffurf siapau. Mae'r gyfrol yn gyforiog o syniadau ar sut i ddenu plant at farddoniaeth a hefyd yn eu hannog i lunio ambell bwt o gerdd eu hunain. Syniad da oedd rhoi geirfa mewn bocs lliw ar bob tudalen.

Mae'r amrywiaeth o wahanol luniau ar bob tudalen yn fendigedig. Maent yn llawn manylder di-ben-draw ac yn gyfrwng ardderchog i ennyn sgwrs a thrafodaeth. Roedd ychwanegu'r cryno-ddisg yn syniad da hefyd ac yn adnodd gwerthfawr Ė mae'r amrywiol leisiau sy'n darllen y cerddi'n hyfryd. Beth am fentro i greu disg rhyngweithiol?

Gaenor Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwydion (2 CD) (Cwmni ...
Derec Williams
£15.00
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch