Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ben Bril a'r Snichod
David Orme
ISBN: 9781908574886 (1908574887)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2012
Cyhoeddwr: Atebol
Darluniwyd gan Peter RichardsonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gruffudd Antur.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 210x160 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dewch i ddilyn hynt a helynt Ben Bril, bachgen 14 oed sydd a'i fryd ar achub y byd! Mae'r Ddaear mewn perygl! Mae llongau o'r gofod ar ei ffordd i ddwyn dŵr y Ddaear! Mae'n rhaid i rywun atal y Snichod. Ydy Ben Bril yn gallu meddwl am ffordd o achub y Ddaear? Llyfr newydd lliwgar mewn arddull manga sy'n llawn darluniau gwych ac sydd wedi ei anelu at blant rhwng 7 a 14 oed.

Fourteen year-old Ben Bril is very clever, but he's interested only in science and in saving the world! The planet is in danger! A fleet of alien space ships is on a mission - to steal the Earth's water. Ben Bril must stop them. Will he use force, or can he find a clever way to save Earth? New and colourful manga style book aimed at children between 7 and 14 years old.
Mae cyfres Ben Bril yn ymgais i gyflwyno stori animeiddiedig i blant, ac yn y gyfres hon y maer comic yn cyfarfod y llyfr stori. Pan fo rhai plant yn ei chael hin anodd i godi llyfr ai ddarllen, gall cyfrolau fel hyn, sydd yn llawn gwaith arlunio diddorol ysgogi darllen, ac mae cael addasydd fel Gruffudd Antur, gŵr ifanc sydd yn medru trin geiriau, yn allweddol i boblogrwydd cyfrolau fel y rhain.

Nid ywr plot yn gymhleth, ond mae iddo strwythur cadarn. Maer Snichod yn ddigon hyll i godi ofn a pheri i rywun feddwl bod eu bwriadau yn rhai sinistr. Ond yn y diwedd, creaduriaid bach digon diniwed ydynt sydd yn pryderu am eu dyfodol. Mae Ben Bril yn llwyddo iw cynorthwyo a cheir diweddglo hapus ir stori.

Maer lluniaun fywiog ac yn ddeniadol, a chymeriad Ben Bril yn un sydd yn cyfunor archarwr ar hogyn diniwed, yr hogyn sy'n hoffi sglodion ac sydd am achub y byd! Hir oes i Ben Bril a hir oes ir Snichod ar eu planed.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sut i Loywi Mewn Rhifyddeg Pen
Beryl Webber
£16.50
 
Prynwch
Cyfres y Teulu Boncyrs: ...
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Datrys Problemau ...
Catherine Yemm
£18.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch