Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyrraedd a Cherddi Eraill
Alan Llwyd
ISBN: 9781911584193 (1911584197)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2018
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Fformat: Clawr Caled, 217x145 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o gerddi sy'n rhannu'n ddwy ran a geir yma, gan gynnwys cerddi rhydd, cerddi penrhydd a cherddi caeth ar amrywiaeth o fesurau. Cerddi bywgraffyddol yn dathlu'r ffaith fod y bardd wedi cyrraedd 70 oed yw cynnwys yr adran gyntaf, tra bod cerddi'r ail adran yn gerddi achlysurol, rhai yn bersonol ac eraill yn gymdeithasol.

A volume of poems by one of Wales's most prolific poets, comprising poems in free verse and strict metres.
Credaf mai'r peth cyntaf i'w ddweud yw fod y gyfrol hon wedi peri i mi gael tredigaeth. Fues i erioed yn hoff o gerddi yn y wers rydd gynganeddol. Efallai, wir, mai tredigaeth rannol yw hi, ac mai cerddi gwers rydd y gyfrol hon gan Alan Llwyd a hoffais. Ond, fe'u hoffais yn fawr. Maer cerddin swnio mor naturiol. A dyna gyfeirio at grefft y cerddi hyn cyn hyd yn oed i mi grybwyll y neges. Ond maen deg dweud fod y ddeubeth yn un yng ngwaith Alan Llwyd, a dymar gyfrol swmpus hon yn profi hynny.

Bellach, y mae Alan Llwyd wedi cyrraedd oed yr addewid, a daeth y gyfrol hon i nodi ac i ddathlu hynny. Nodi, dathlu a thristu hefyd wrth gyfeirio at droeon yr yrfa ym Meirionnydd, Llŷn, Penllyn ac Abertawe, yn ogystal Chymru ddoe a heddiw. Maen fardd ac yn Gymro digymrodedd, gydar sicrwydd syniadaol ac emosiynol hwnnwn brithoi waith. Nid cerddir ysgwyd llaw llipa ywr rhain, ac eto mae yma lawer iawn o dynerwch hefyd.

Maen gyfrol swmpus 200 tudalen. Y maer rhan gyntaf, 'Cyrraedd', yn gerddi a ysgrifennwyd yn bennaf yn 2017 wedi ir bardd dderbyn ysgoloriaeth a brynodd iddo amser oddi wrth ddesg ei waith bob dydd. Yr adran hon syn ymateb ir ffaith iddo gyrraedd ei saith deg ac syn edrych yn fanwl, sensitif ar yr hyn ai lluniodd fel person a bardd yn ystod y cyfnod maith hwnnw llefydd, digwyddiadau a phobl. Yn ystod ei yrfa, bu Alan Llwyd yn fardd, yn olygydd cylchgrawn llwyddiannus, yn awdur cyfrolau swmpus ac yn academydd. Byddair cyfraniad a wnaeth mewn un or meysydd hyn yn unig wedi bod yn ddigon ir mwyafrif ohonom! Y maen gwbl ryfeddol iddo allu llunior mwyafrif helaeth o gerddir gyfrol hon mewn cyfnod mor fyr.

Rhaid dweud fod patrwm yr adran 'Cyrraedd' wedii lunion ddifyr o gelfydd hefyd, lle ymdrinnir i fywyd fel siwrnai faith ar long gyda chofnodion or Llyfr Lg yn cynnal rhyw fath o naratif. Nid ywr mr byth ymhell or cerddi, na dŵr yn gyffredinol, gan fod ganddo gerddi trawiadol am lynnoedd Penllyn hefyd.

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl, maer bardd yn defnyddio sawl mesur, yr englyn a chyfresi o englynion, y cywydd, cerddi mewn mydr ac odl, sonedau ac yn y blaen, ac maen dangos ei feistrolaeth ar y cyfan. Mae ei sonedau bob amser yn drawiadol o ran y grefft ar dweud, a nifer ohonynt yma yn trafod gwrthrychau ei gofiannau a chyfrolau eraill ganddo.

Y mae nifer o gywyddau marwnad cywrain yma hefyd. Yn y rhain, nid cofior person yn unig a wneir, ond cyflwyno cyffes ffydd y bardd o ran bywyd a lln a gwerthoedd yr un pryd. A dyna, mewn gwirionedd, syn disgrifior gyfrol hon orau. Bardd sydd o ddifrif am ei waith ac am yr hyn syn bwysig iddo y teulu yn anad dim a bardd syn ceisio cynnal fflam ei weledigaeth mewn byd llawn croeswyntoedd.

Dafydd John Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Tabl Cynnwys:
Prolog: Cyrraedd
Llyfr Lg: Cofnod 1
Llyfr Lg: Cofnod 2
Llyfr Lg: Cofnod 3
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Cofior Rhai a Fu ar y Fordaith
Llyfr Lg: Cofnod 4
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Gweddi o Ddiolch
Llyfr Lg: Cofnod 5
Llyfr Lg: Cofnod 6 a 7: Myfyrdodau ar Amser
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Hwylio i Ithaca
Llyfr Lg: Cofnod 8
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Llan Ffestiniog
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Y Gyfrinach
Llyfr Lg: Cofnod 9
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Cyfarfod r Mr
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Sonedau i Nhaid
Llyfr Lg: Cofnod 10
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Tan-graig
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Llanw a Thrai (Ysgol Botwnnog, Llŷn)
Llyfr Lg: Cofnod 11
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Ymweld ag Iwerddon
Llyfr Lg: Cofnod 12
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Marwolaeth Geoffrey Hill: Mehefin 2016
Llyfr Lg: Cofnod 13
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Marwnad Gwynn ap Gwilym
Llyfr Lg: Cofnod 14
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Penllyn
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Abertawe
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Y Plentyn Coll
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Y Pasg Stormus
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Y Llun
Llyfr Lg: Cofnod 15
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Eglwysi
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Cyngerdd yng Nghadeirlan Tyddewi
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Haworth
Llyfr Lg: Cofnod 16
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Weymouth
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Cerflun Thomas Hardy yn Dorchester
Llyfr Lg: Cofnod 17
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Broadhaven
Llyfr Lg: Cofnod 18: Nid Un Ohonom Sydd ...
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Ar Safle Hen Gaer Fetsh
Llyfr Lg: Cofnod 19
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Teithio trwy Sir Benfro
Llyfr Lg: Cofnod 20
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: A Fuon Nin Avignon?
Llyfr Lg: Cofnod 21: Roedd y Mr yn Gyfarwydd i Mi
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Cyfarfod Dewi Stephen Jones
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Addurnor Ystafelloedd
Llyfr Lg: Cofnod 22: Llythyrau
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Gwrthrychau fy Nghofiannau:
Goronwy Owen
Hedd Wyn
Bob
Gwenallt
Waldo
Kate
Llyfr Lg: Cofnod 23: Tri Dyddiad
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Y Salm
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Milwyr 19141918
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Hedd Wyn ar Rhyfel Mawr
Y Gadair Ddu
Cofgolofn Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd
Y Gadair Wag
Coffur Aberth (19141918)
Milwyr y Rhyfel Mawr
Llyfr Lg: Cofnod 24: Colli Dau Athro, Dau Gyfaill
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Or Bedd ir Crud
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Un Tadol wrth Blant Ydoedd
Llyfr Lg: Cofnod 25
Blodeugerdd Gwlad yr Addewid: Brad y Cof
Llyfr Lg: Cofnod 26: Baled y Bardd ar Ddau Ŵr or Mr
Epilog: Ymadael
Paris: Tachwedd 13, 2015
Blwyddyn Newydd
Argyfwng y Diwydiant Dur
I Weinidog ar Fin Ymddeol
I Linda Sidgwick
Prifardd Diawlineb Rhyfel
Er Cof am Tony Bianchi
Er Cof am Gwyn Thomas
Mair Eluned Pritchard
Y Bardd-arlunydd
I Wyn a Marged
I Marged
Elwyn
Deilwen
Glas y Dorlan
Tad y Cynulliad: er cof am Rhodri Morgan
I Dafydd
Andrea Bocelli
Manceinion 22 Mai, 2017
Mabel
D. J. Bowen
Etholiad 2017
I Eleri Davies
Gwenllian
I Tristan Llew
Y Gaer
I Diane Evans
I Gyfarch Gareth Richards
Nadolig Dau
Calendr Adfent
Galwad Cynnar
Bethlehem
Cyflwr y Byd
Er Cof am Phoebe Florence Read
Cyngerdd Nadolig Ysgol Gymraeg Bryn-y-mr
Felin Uchaf
Heulwen
I Delyth Mai Williams
I Ddathlu Genedigaeth Steffan Elis
I Efa
I Sonia a Shrey
I Tecwyn Ifan
Tŷr Gwrhyd
Academi Hywel Teifi
Yr Athro Hywel Teifi Edwards
Rhun
Bywgraffiad Awdur:
Mae Alan Llwyd yn sicr yn un o'n hawduron mwyaf toreithiog - a'i gynnyrch llenyddol yn amrywio o ysgrifau i gofiannau a llyfrau ffeithiol, yn ogystal chyfrolau ar grefft y gynghanedd. Hon yw'r drydedd gyfrol ar ddeg o gerddi i'r prifardd ei chyhoeddi efo Barddas. Cyhoeddwyd Yr Ail Gasgliad Cyflawn, ei gyfrol ddiwethaf o gerddi, yn 2015. Mae ganddo gadair bersonol yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.
Gwybodaeth Bellach:
Enillydd y categori 'Barddoniaeth' yn seremoni wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019!
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfansoddiadau Eisteddfod ...
 
£10.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch