Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llafargan
Aneirin Karadog
ISBN: 9781911584230 (1911584235)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2019
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 209x138 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Llafargan yn gasgliad cynhwysfawr o gerddi caeth a rhydd gan y Prifardd Aneirin Karadog; cerddi sy'n deillio o astudiaeth a wnaeth yr awdur ar y berthynas rhwng y bardd, ei gyfrwng a'i gynulleidfa.

Llafargan is a comprehensive collection of poems in both strict and free metres by chaired bard Aneirin Karadog, the poems being the fruits of the poet's studies into the relationship between the poet, his medium and audience.
Mae Aneirin Karadog yn un on beirdd cyfoes mwyaf cynhyrchiol a chyhoeddus. Ac yntaun amlwg wrth ei fodd yn perfformio ar lwyfan, ar deledu a hefyd ar y podlediad Clera, diddorol ond nid gormod o syndod chwaith yw darllen yn ei ragair iw drydedd gyfrol fod pob cerdd yn Llafargan wedi cael ei datgan yn uchel ganddo cyn ei gosod yn derfynol ar y ddalen.

Ffrwyth tair blynedd o ymchwil am ddoethuriaeth yn Adran Gymraeg Prifysgol Abertawe ywr gyfrol. Dywed iddo gynhyrchu dros ddau gant o gerddi yn ystod y cyfnod hwnnw, a cheir bron i gant rhwng y cloriau hyn. Maer bardd yn cydnabod fod ambell gerdd yn colli ei hapl ir bardd heb iddo ei pherfformio ar lafar, ond cred hefyd fod cerddi eraill yn gweithion well ar bapur yn unig. Ac maen rhoi rhwydd hynt i nir darllenwyr wneud a fynnwn llafarganu ei gynnyrch neu fyfyrion dawel uwch ei ben.

Dim ond inni ddarllen y cywydd hwyliog Robin goch arbennig iawn am ddiffyg sgiliau DIY y bardd, gallwn glywed ei lais yn ei ddatgan fel cloch: Mi a harthiais morthwyl,/tolciais a honnais gael hwyl ... Felly hefyd yn y cywydd chwerwfelys Kenavo Eurig i Eurig Salisbury wrth i Aneirin ai deulu gychwyn am Lydaw lle buont yn byw am flwyddyn: Drwyr curlaw o Lydaw oleuedig,/carca di Walia drwyr oes gythreulig;/bydd wyliwr, gwarchodwr ei hychydig/gywyddau yn y llannau pellennig. Gwn hefyd iw berfformiad or gerdd rydd Calon [stori wir] ar y cyd i ferch Siriol lenwi sawl llygad yn ddiweddar.

Un o ddileits Aneirin Karadog yw cleciadau cynganeddol i bwrpas, fel yn y cwpled hwn or cywydd Ysgwrn ein cynhysgaeth Blast. Bois ar hast dros rostir,/ar y gwynt yn rhegi hir. Mae hefyd yn giamstar ar greu trawiadau newydd. Pwy all beidio gwenun werthfawrogol wrth ddarllen y llinellau hyn iw diwtor, y Prifardd Alan Llwyd? Yn dymyl mae dy emwaith,/trawr gn, deiamwntiaur gwaith,/ ag Alaniaeth, yn sgleinio ...

Maer elfen hon o ganu cymdeithasol yn wythen gref yn y gyfrol, fel ymwybyddiaeth Aneirin oi filltir sgwr ym Mhontyberem, ac maen llongyfarch ei gyd-feirdd ar eu hamrywiol lwyddiannau, yn dathlu priodas ac yn cofio sawl un a gollwyd.

Er cystal sawl cywydd ac englyn, yn ei ddilyniant o gerddi rhydd iw ddiweddar gyfnither, Cathryn Anne Rees, fu farw yn 35 oed, y gwelwn y cyfuniad hwnnw o emosiwn a chrefft syn ein sodro yn ein hunfan: A gwn, gwn yn iawn/dy fod ti gyda ni yng nghalon fy merch/am iddi hi dy hudo di ynon glyd./Ac fe wyddost nad yw marwolaeth/yn ddim mwy na chyfle gwell/i ddawnsion rhydd.

Dilyniant y bardd o gerddi caeth Ffiniau, enillodd iddo Gadair Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016, syn agor y gyfrol. Yn yr un Eisteddfod, ef a wahoddwyd i ymateb i nifer o weithiau yn y Lle Celf; o blith y cerddi hynny maer gyfres englynion Yn l i laethdy ac Ysbrydion yn sicr yn uchafbwyntiau, ar lluniau a osodwyd gyferbyn r cerddi i gyd yn cyfrannu at ein gwerthfawrogiad ohonynt.

Yn wir maer cyfuniad o ddiwyg cyffredinol Llafargan ai chynnwys yn wledd ir llygad, y glust ar meddwl.

Annes Glynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Books Council of Wales.

Bywgraffiad Awdur:
Ychydig iawn sy'n gwybod i Aneirin Karadog gael ei eni yn Llanrwst, tref yr Eisteddfod eleni, cyn i'r teulu symud i Bontardawe. Ond ym Mhontyberem mae bellach wedi ymgartrefu gyda'i deulu ifanc, er i'r teulu symud i Lydaw am gyfnod yn 2018-19. Mae'n gyn-Fardd Plant Cymru ac ef oedd Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni yn 2016. Dyma'r drydedd gyfrol o gerddi i oedolion i Aneirin ei chyhoeddi gyda Chyhoeddiadau Barddas. Cyhoeddwyd O Annwn i Geltia yn 2012 a Bylchau yn 2016, y ddwy'n gyfrolau a enillodd iddo Wobr Categori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2013 ac eto yn 2017.
Gwybodaeth Bellach:
Bydd Aneirin yn trafod y gyfrol mewn sesiwn yn y Babell Ln ar ddydd Llun, 5 Awst am 1.30pm, yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Babel
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch
Ingrid - Enillydd y Fedal ...
Rhiannon Ifans
£8.99
 
Prynwch
Cyfres Lobsgows: Hudol
Menna Beaufort Jones
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch