Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Llafargan
Aneirin Karadog
ISBN: 9781911584230 (1911584235)Publication Date July 2019
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Format: Paperback, 209x138 mm, 128 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Llafargan is a comprehensive collection of poems in both strict and free metres by chaired bard Aneirin Karadog, the poems being the fruits of the poet's studies into the relationship between the poet, his medium and audience.

Mae Llafargan yn gasgliad cynhwysfawr o gerddi caeth a rhydd gan y Prifardd Aneirin Karadog; cerddi sy'n deillio o astudiaeth a wnaeth yr awdur ar y berthynas rhwng y bardd, ei gyfrwng a'i gynulleidfa.
Mae Aneirin Karadog yn un on beirdd cyfoes mwyaf cynhyrchiol a chyhoeddus. Ac yntaun amlwg wrth ei fodd yn perfformio ar lwyfan, ar deledu a hefyd ar y podlediad Clera, diddorol ond nid gormod o syndod chwaith yw darllen yn ei ragair iw drydedd gyfrol fod pob cerdd yn Llafargan wedi cael ei datgan yn uchel ganddo cyn ei gosod yn derfynol ar y ddalen.

Ffrwyth tair blynedd o ymchwil am ddoethuriaeth yn Adran Gymraeg Prifysgol Abertawe ywr gyfrol. Dywed iddo gynhyrchu dros ddau gant o gerddi yn ystod y cyfnod hwnnw, a cheir bron i gant rhwng y cloriau hyn. Maer bardd yn cydnabod fod ambell gerdd yn colli ei hapl ir bardd heb iddo ei pherfformio ar lafar, ond cred hefyd fod cerddi eraill yn gweithion well ar bapur yn unig. Ac maen rhoi rhwydd hynt i nir darllenwyr wneud a fynnwn llafarganu ei gynnyrch neu fyfyrion dawel uwch ei ben.

Dim ond inni ddarllen y cywydd hwyliog Robin goch arbennig iawn am ddiffyg sgiliau DIY y bardd, gallwn glywed ei lais yn ei ddatgan fel cloch: Mi a harthiais morthwyl,/tolciais a honnais gael hwyl ... Felly hefyd yn y cywydd chwerwfelys Kenavo Eurig i Eurig Salisbury wrth i Aneirin ai deulu gychwyn am Lydaw lle buont yn byw am flwyddyn: Drwyr curlaw o Lydaw oleuedig,/carca di Walia drwyr oes gythreulig;/bydd wyliwr, gwarchodwr ei hychydig/gywyddau yn y llannau pellennig. Gwn hefyd iw berfformiad or gerdd rydd Calon [stori wir] ar y cyd i ferch Siriol lenwi sawl llygad yn ddiweddar.

Un o ddileits Aneirin Karadog yw cleciadau cynganeddol i bwrpas, fel yn y cwpled hwn or cywydd Ysgwrn ein cynhysgaeth Blast. Bois ar hast dros rostir,/ar y gwynt yn rhegi hir. Mae hefyd yn giamstar ar greu trawiadau newydd. Pwy all beidio gwenun werthfawrogol wrth ddarllen y llinellau hyn iw diwtor, y Prifardd Alan Llwyd? Yn dymyl mae dy emwaith,/trawr gn, deiamwntiaur gwaith,/ ag Alaniaeth, yn sgleinio ...

Maer elfen hon o ganu cymdeithasol yn wythen gref yn y gyfrol, fel ymwybyddiaeth Aneirin oi filltir sgwr ym Mhontyberem, ac maen llongyfarch ei gyd-feirdd ar eu hamrywiol lwyddiannau, yn dathlu priodas ac yn cofio sawl un a gollwyd.

Er cystal sawl cywydd ac englyn, yn ei ddilyniant o gerddi rhydd iw ddiweddar gyfnither, Cathryn Anne Rees, fu farw yn 35 oed, y gwelwn y cyfuniad hwnnw o emosiwn a chrefft syn ein sodro yn ein hunfan: A gwn, gwn yn iawn/dy fod ti gyda ni yng nghalon fy merch/am iddi hi dy hudo di ynon glyd./Ac fe wyddost nad yw marwolaeth/yn ddim mwy na chyfle gwell/i ddawnsion rhydd.

Dilyniant y bardd o gerddi caeth Ffiniau, enillodd iddo Gadair Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016, syn agor y gyfrol. Yn yr un Eisteddfod, ef a wahoddwyd i ymateb i nifer o weithiau yn y Lle Celf; o blith y cerddi hynny maer gyfres englynion Yn l i laethdy ac Ysbrydion yn sicr yn uchafbwyntiau, ar lluniau a osodwyd gyferbyn r cerddi i gyd yn cyfrannu at ein gwerthfawrogiad ohonynt.

Yn wir maer cyfuniad o ddiwyg cyffredinol Llafargan ai chynnwys yn wledd ir llygad, y glust ar meddwl.

Annes Glynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Books Council of Wales.

Author Biography:
Ychydig iawn sy'n gwybod i Aneirin Karadog gael ei eni yn Llanrwst, tref yr Eisteddfod eleni, cyn i'r teulu symud i Bontardawe. Ond ym Mhontyberem mae bellach wedi ymgartrefu gyda'i deulu ifanc, er i'r teulu symud i Lydaw am gyfnod yn 2018-19. Mae'n gyn-Fardd Plant Cymru ac ef oedd Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni yn 2016. Dyma'r drydedd gyfrol o gerddi i oedolion i Aneirin ei chyhoeddi gyda Chyhoeddiadau Barddas. Cyhoeddwyd O Annwn i Geltia yn 2012 a Bylchau yn 2016, y ddwy'n gyfrolau a enillodd iddo Wobr Categori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2013 ac eto yn 2017.
Further Information:
Bydd Aneirin yn trafod y gyfrol mewn sesiwn yn y Babell Ln ar ddydd Llun, 5 Awst am 1.30pm, yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Barn 678 (Gorffennaf/Awst ...
 
£8.00
 
Buy Now
Babel
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Buy Now
Ingrid - Enillydd y Fedal ...
Rhiannon Ifans
£8.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Buy Now
Welsh
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Buy Now
Children
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Buy Now