Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Geiriau Gwynfor
ISBN: 9780862438616 (0862438616)Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golygwyd gan Peter Hughes Griffiths Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o eiriau'r gwleidydd nodedig, y diweddar Gwynfor Evans, wedi eu casglu ynghyd gan un a fu'n gweithio'n agos gydag ef am flynyddoedd lawer, Peter Hughes Griffiths. Cynhwysir deunydd a gyweiniwyd o lythyrau, areithiau, pamffledi, llyfrau a phapurau newydd, yn cynnwys ffotograffau a thorion dadlennol.

A selection of the late prominent politician Gwynfor Evans's own words collated by a colleague who worked with him for years, Peter Hughes Griffiths. Includes material selected from letters, speeches, pamphlets, books and newspapers, including photographs and interesting cuttings.
Fel yr ysgrifennodd Gwynfor ei hun, ‘fe sgrifennais gryn dipyn am fy mod fel propagandydd yn credu yn nerth y gair ysgrifenedig’, ac os bu angen tystiolaeth o hwnnw erioed dyma hi yn y gyfrol hon. Fel y gwna cofiant diweddar Rhys Evans, Gwynfor – Rhag Pob Brad, ac fel y gwnaeth rhaglenni diweddar y BBC ar S4C, Gwynfor – Yr Aelod Dros Gymru?, mae'r gyfrol hon hefyd yn dangos ymroddiad cwbl ddiflino Gwynfor dros yr achos oedd yn genhadaeth oes iddo. Yn ôl Peter Hughes Griffiths, sydd wedi pori drwy aceri o dudalennau o brint i ddwyn y gyfrol hon at ei gilydd, dyma ddetholiad ‘bychan, bychan, sydd ond megis yn agor cil y drws ar yr hyn a lefarwyd ac a ysgrifennwyd gan Gwynfor’ yn ystod gyrfa wleidyddol o dros hanner can mlynedd oedd yn cyffwrdd ar y fath amrywiaeth o elfennau o fywyd Cymru.

Mae'r gyfrol yn ein hatgoffa ni mewn ffordd fyw iawn sut mae Cymru wedi newid yn ystod cyfnod pererindod wleidyddol Gwynfor o 30au'r ganrif ddiwethaf hyd at yr amser pan ymddeolodd o'r frwydr yn ystod blynyddoedd olaf y ganrif honno. Mae statws y Gymraeg wedi trawsnewid a llywodraeth Cymru wedi gweddnewid, fel y dywed Dafydd Elis Thomas yn ei ragair: ‘Slogan ymgyrchu oedd "Senedd" yng Nghymru pan ddefnyddiwyd y gair yn wreiddiol. Bellach mae hi'n adeilad cynaliadwy arobryn o lechi'r Feirionnydd oedd mor annwyl gan yr awdur . . .’.

Mae yna gasgliad hyfryd o luniau hefyd yn y gyfrol, a hyd yn oed os nad oes diddordeb ysol gennych chi mewn gwleidyddiaeth, neu yn y Blaid, mae'n llyfr difyr iawn i bori yma a thraw ynddo gan daro ar ambell em sy'n taflu goleuni ar rai o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif.

Karl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Tabl Cynnwys:
Cyflwyniad;
Rhagair;
Gwynfor - fy nhad;
Cyn 1945;
Achub y Gymraeg;
Radio a Theledu;
Etholaeth Caerfyrddin;
Westminster;
Llyfrau Gwynfor;
Pobol;
Senedd i Gymru;
Datganoli;
Trawsfynydd a Thryweryn;
Trechu Anawsterau;
Ralďau;
Rhyngwladol;
Safbwynt Gwynfor;
Wedi'r Refferendwm;
Darluniau o Gwynfor.
Gwybodaeth Bellach:
Senedd Newydd: Diolch i Gwynfor

Adeg cyhoeddi llyfr newydd o waith Gwynfor Evans yng nghynhadledd Plaid Cymru, honnwyd na fyddai Cynulliad o unrhyw fath wedi ei agor yng Nghaerdydd heb gyfraniad gwleidyddol enfawr Gwynfor. Mae’r gyfrol newydd o’r enw Geiriau Gwynfor yn cynnwys rhai o’r geiriau a lefarodd ac a ysgrifennodd Gwynfor trwy gydol ei oes, ac yn ôl golygydd y gyfrol, Peter Hughes Griffiths: “Ni fyddai adeilad newydd llywodraeth Cymru fyth wedi dod i Gaerdydd, nac unrhyw fath o gynulliad chwaith, oni bai am lafur oes diflino a di-ildio Gwynfor Evans.”

Yn y gyfrol hefyd mae Llywydd y Cynulliad, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, yn talu teyrnged i ddycnwch Gwynfor a’r teithio diddiwedd a wnaeth i gannoedd o gyfarfodydd bach a mawr i draethu neges wleidyddol genedlaethol a rhyngwladol. O ran y gair Senedd, meddai Dafydd Elis-Thomas yn ei ragair: “Slogan ymgyrchu oedd ‘Senedd’ yng Nghymru pan ddefnyddiwyd y gair yn wreiddiol. Bellach mae hi'n adeilad cynaliadwy arobryn. Mae hi’n adeilad cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol gwahanol iawn i’r hyn y dyhëwyd amdani – mewn rhai agweddau yn llai nag a fwriadwyd, ond mewn ffurf a phensaernďaeth a phosibiliadau yn sicr yn fwy nag a ddychmygwyd.”

Cyhoeddwyd y gyfrol Geiriau Gwynfor yng Nghanolfan Haliwel, Caerfyrddin, lle roedd rhai o gyfeillion a theulu Gwynfor yn hel atgofion amdano. Ymhlith y siaradwyr roedd Cyril Jones, Dafydd Williams, Dafydd Wigley a Guto Prys ap Gwynfor, a chadeiriwyd y noson gan Peter Hughes Griffiths.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys portread hoffus iawn o Gwynfor gan ei ferch, Meinir, sy’n cofio’i thad fel person llawn hiwmor a hwyl. Yng ngweddill y gyfrol detholwyd geiriau Gwynfor ei hun o areithiau, pamffledi, erthyglau a llyfrau gan Peter Hughes Griffiths.

“Cyfrol werthfawr fel cydymaith i gofiant arwrol Rhys Evans o Gwynfor”
Daily Post

“Ceir o fewn y gyfrol hynod ddifyr a chyfoethog hon drysorfa o ddyfyniadau tebyg sydd yn wledd i’r meddwl.”
J. Graham Jones
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cawlach Gŵyl Ddewi - ...
Amrywiol/Various
£7.99
 
Prynwch
Dawn Dweud: John Morris-Jones
Allan James
£12.99
 
Prynwch
Drwy'r Beibl Drwy'r Flwyddyn
John Stott
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch