Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi Cyfiawnder
Gwales Code: 8888048391Publication Date August 2007
Publisher: Heddlu Gogledd Cymru, Old Colwyn
Edited by Bethan Jones Parry Format: Paperback, 40 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £3.00   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A volume which offers a creative and poetic interpretation of the Crime and Justice System, the Probation and Crown Prosecution Services, the prisons and the police. Includes poems that consider the effects of crime on vulnerable individuals on both sides of the law.

Cyfrol sydd yn cynnig dehongliad creadigol a barddonol o'r Gyfundrefn Cyfiawnder a Throsedd, y Gwasanaethau Prawf ac Erlyn y Goron, y carchardai a'r heddlu. Ceir cerddi sydd hefyd yn ystyried effaith trosedd ar unigolion bregus - y tu yma a'r tu draw i'r ddeddf.
Fel y dywed Gwyn Thomas yn ei ragair ardderchog ir gyfrol hon, peth digon anghyffredin fu byd y gyfraith ym marddoniaeth Cymru ar hyd yr oesoedd. Maen wir ein bod nin wlad sydd wastad wedi magu beirdd a chanddyn nhw ryw gysylltiad agos r maes o Gruffydd ab yr Ynad Coch saith canrif yn l i Emyr Lewis heddiw. Ond am y deunydd ei hun, cadwn glir o fyd cyfraith a threfn fu tuedd y mwyafrif on prydyddion erioed.

Diolch felly am Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru, a welodd yn dda gyhoeddir gyfrol hon i gyd-fynd ag Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint 2007. Maen nhwn haeddu clod am y weledigaeth gweledigaeth syn dod byd y beirdd a byd y farn ynghyd mewn ffordd newydd a llwyddiannus iawn.

Un ar bymtheg o gerddi sydd yma ar rheiny i gyd wediu noddi gan wahanol gyrff syn ymwneud r gyfraith yng ngogledd Cymru. Yn wir, fel llyfryn bychan, yn hytrach na llyfr, y byddwn in disgrifior gyfrol, ond nid beirniadaeth or cynnwys mo hynny. Maer awduron i gyd ymhlith ein beirdd amlycaf, ac mae yna reswm pam y mae'r llyfr yn llwyddo maer cerddi i gyd yn rhai gwirioneddol dda.

Maen nhwn gerddi syn mynd ymhellach o lawer na byd arwynebol y gyfraith. Maen nhwn edrych ar natur y byd rydyn nin byw ynddo ar gymdeithas sydd ohoni. Maen nhwn ceisio holi beth ydy da a drwg, beth ydy moesoldeb a chyfiawnder heddiw. Maen nhwn procior cydwybod ambell waith, ond yn cyffwrdd y galon dro arall. Nid byd sych cyfreithiau a deddfau a llysoedd sydd yma, ond byd llawer dyfnach na hynny.

Ar hyn syn synnu rhywun, mewn cyfrol mor fer, ydy amrywiaeth y deunydd. Mae yma ddigalondid yn y cymdeithasau a ddarlunnir gan Ieuan Wyn a Ceri Wyn Jones. Mae yna ias ac ysgytwad yn negeseuon John Gwilym Jones, John Gruffydd Jones a Karen Owen. Ond mae yma wir obaith hefyd yng nghywydd Eurig Salisbury ac yn y gerdd a ysgrifennodd carcharorion Altcourse, Lerpwl, gyda chymorth Mererid Hopwood.

Maer pynciaun amrywio o Richard Brunstrom a Heddlu Gogledd Cymru i bwysigrwydd tystion a dulliau fforensig; or uniaethu throseddwyr sydd yng ngherdd Iwan Llwyd ir ddamwain ffordd angheuol y sonia Myrddin ap Dafydd amdani. Ac mae yma englynion trawiadol hefyd gan Ifan Prys, Gwynfor ap Ifor a Mei Mac.

Mi welais ambell gamargraffiad ac maer atalnodin flr rhyw unwaith neu ddwy, syn biti mewn cyfrol mor fer, ond manion dibwys ydyr rheiny. Maen rhyfeddod bod un ar bymtheg o gerddi wedi gallu taro ar gymaint o amrywiaeth o fewn un maes, ar cyfan yn gwneud ir darllenydd feddwl a chnoi cil. Y ddedfryd? Teirpunt, a bargen!

Rhys Iorwerth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now