Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gweddnewidio - Detholiad o Gerddi 1962-1986
Gwyn Thomas
ISBN: 9780707403373 (0707403375)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Dinbych
Fformat: Clawr Caled, A5, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £12.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad chwarter canrif o farddoniaeth y bardd poblogaidd Gwyn Thomas yn ystod y cyfnod 1962-86, yn cynnwys 72 o gerddi a gyhoeddwyd eisoes mewn deg cyfrol o'i waith.

A selection of the poetry of the popular poet Gwyn Thomas, spanning the period 1962-86, comprising 72 poems previously published in ten volumes of his work.
Tra oedd Ginsberg a Ferlinghetti a Kerouac yn tanio dychymyg cenhedlaeth yn America'r 1960au, prin oedd y beirdd yng Nghymru oedd yn herio'u hoes ag arddulliau a geiriau newydd. Tueddai'r beirdd i lynu at yr hen fesurau a themâu, ac eithrio ambell ddafad ddu fel T. Glynne Davies. Ac yr oedd hyd yn oed T. Glynne yn gynnyrch meddylfryd a threfn feirniadol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae'n deg dweud mai Gwyn Thomas oedd y bardd Cymraeg cyntaf i ymateb i’r chwe degau ac i geisio dod o hyd i iaith ac arddull a fedrai gyfleu a darlunio holl gyffro a chynnwrf y cyfnod. Fel y mae'r teitl i'r gyfrol yn ei awgrymu, datblygodd a newidiodd ei arddull gyda'r blynyddoedd, wrth iddo geisio canfod llais a fedrai fynegi’r chwyldroadau cymdeithasol o'i gwmpas. Nid bardd i aros yn llonydd a bodloni ar un llais ac un arddull mo Gwyn Thomas.

Yn wahanol i gynifer o feirdd ei gyfnod, nid cynnyrch yr Eisteddfod Genedlaethol mo Gwyn Thomas chwaith. Ni fu'n fardd cystadleuol ond, yn hytrach, fel y mae ei gerddi cynnar yn ei awgrymu, yr hyn a lywiodd ei waith oedd ei ddysg a'i ddiddordeb yn ein llenyddiaeth a'n diwylliant. Mae nifer o gerddi cynnar y gyfrol yn ymateb i themâu yn y Mabinogi a llenyddiaeth Gymraeg. Ond ar yr un pryd roedd haen arall hefyd yn datblygu, sef ei awydd i bortreadu a dathlu’r bobl a'r gymdeithas ym mro ei febyd yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Elfen bwysig arall a ddatblygodd yn raddol dros y blynyddoedd oedd ei ddiddordeb mawr mewn cyfathrebu ac yn y cyfryngau cyfathrebu. Nid bardd i'w gau ei hun mewn cell yw Gwyn Thomas. Yn fwy na'r un bardd arall o'i genhedlaeth, roedd yn awyddus i siarad â chynulleidfa. Llwyddodd i wneud hynny, a datblygu'n un o feirdd mwyaf poblogaidd ei gyfnod, drwy ddefnyddio iaith lafar, uniongyrchol a thrwy fod yn hynod ymwybodol o'r chwyldro oedd yn digwydd yn y dechnoleg gyfathrebu yn ystod y cyfnod. Yn ei dro mae wedi cyfansoddi cerddi ar gyfer y radio a theledu, ac yn gynyddol mae'r elfen weledol wedi dod yn fwy a mwy pwysig yn ei waith.

Erbyn y cyfrolau Y Pethau Diwethaf a Phethau Eraill (1975) a Cadwynau yn y Meddwl (1976) mae Gwyn Thomas wedi hen ddod o hyd i'w lais. Mae ganddo'r gallu i weld drwy lygad plentyn, i ganu am y pethau newydd, ond hefyd nid yw fyth yn colli golwg ar y man cychwyn, ei wreiddiau yn ei fro ac yn ein llenyddiaeth. Dyma mae o'n ei ddweud yn y gerdd 'Top of the Pops':

A dyma ni yn rhod yr oesau,
Y presennol parhaol, top y popiau,
Sy'n gwthio pobol a phethau
I lawr i'r gorffennol
Ac yn rhoi wynebau newydd
I'r hen barhad dynol.

Rhoddodd Gwyn Thomas wyneb newydd i farddoniaeth Gymraeg, a galluogi'r iaith i ganu i holl gyfoeth a dryswch ein hoes. Mae'r gyfrol hon yn olrhain ei daith ac yn dangos hefyd pam y bu Gwyn Thomas yn gymaint o ddylanwad ar y genhedlaeth o feirdd a ddaeth ar ei ôl.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 30. Bywyd Bach
Gwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Martha, Jac a Sianco
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Yng Ngolau'r Lleuad - ...
Menna Baines
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch