Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases, A / Geiriadur Idiomau
Alun Rhys Cownie
ISBN: 9780708316566 (0708316565)Publication Date September 2012
Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Cardiff
Edited by Wyn G. Roberts Format: Paperback, 210x148 mm, 320 pages Language: Bilingual (Welsh and English) Available Our Price: £12.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A fascinating Welsh-English / English-Welsh dictionary comprising over 12,000 useful idioms and phrases, for Welsh learners and native Welsh speakers alike. First published in 2001.

Geiriadur Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg hynod ddiddorol yn cynnwys dros 12,000 o idiomau ac ymadroddion defnyddiol, ar gyfer dysgwyr Cymraeg a Chymry Cymraeg brodorol fel ei gilydd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.
Further Information:
Geiriadur Idiomau
A Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases
Compiled by Alun Rhys Cownie
Associate editor: Wyn G. Roberts
pp xvii299 April 2001 216x138mm paperback £7.99
0-7083-1656-5
Cymraeg
This brand new dictionary, containing some 12,000 Welsh and English idiomatic phrases, is sure to be of interest to both Welsh speakers and learners.
Click here (English to Welsh) or here (Welsh to English) to view sample pages directly on the Web as PDF files. You will need to have Acrobat Reader on your PC.  You can download Acrobat Reader free by clicking on the icon below if you do not have it installed already.
The phrases included range from those which are true idioms in both languages and
cannot be translated literally – such as chwerthin yn ei dwrn: to laugh up her
sleeve – to those where only the use of a preposition is different or peculiar
– such as amneidio ar rywun: to beckon to somone. Many of the
other phrases contain a peculiarity of vocabulary, word order or tense, which means that
they cannot be translated word for word.
This is a dictionary which will allow you to look up such diverse Welsh phrases as achub
y blaen arnyn nhw, blwyddyn gron, corff yr eglwys, dan ei sang, elwa
ar ..., Gorau oll!, mewn bri, siarad fel pwll y m󰺯i> or wedi chwythu ei phlwc; or to see how to translate such English idioms as all and sundry, cat’s whiskers, get a fair crack of the whip, in the nick of time,
Mum’s the word!, on the off chance, stick out like a sore thumb
or throw down the gauntlet.
An important aim of this dictionary is to help those learning Welsh to make the
difficult transition from idiomatic usage in English to idiomatic usage in Welsh, and it
will very quickly earn its place as an invaluable tool in that learning process. However,
there is little doubt that it will be of great value to many whose first language is Welsh
and to those who are studying in universities, colleges and Welsh-medium schools.
Alun Rhys Cownie is a retired university lecturer. He was born in Cardiff and now lives in Pwllheli, where he has learnt Welsh. Wyn G. Roberts is a retired primary school headteacher now living in Pwllheli.
Geiriadur newydd sbon yn cynnwys 12,000 o ymadroddion idiomatig Cymraeg a Saesneg.

•Cyfeirlyfr anhepgor i Gymry iaith gyntaf yn ogystal ߤysgwyr.
Mae’r term ‘idiomatic phrase’ yn cael ei ddefnyddio yma i ddisgrifio
ymadrodd y mae angen rhywbeth mwy na chyfieithu’r geiriau unigol er mwyn ei
drosi’n effeithiol a chywir i’r iaith arall. Bwriad yr adran
Gymraeg–Saesneg yw gadael i’r darllenydd chwilio am ymadrodd ar 󪟥i glywed
neu’i ddarllen mewn cyd-destun naturiol. Bydd yr adran Saesneg–Cymraeg o gymorth
i’r darllenydd fynegi’i hun mewn modd priodol a chywir; cynhwysir brawddegau
enghreifftiol ychwanegol weithiau i esbonio ystyron amwys neu rai pwyntiau gramadegol.
Bydd y geiriadur hwn yn ennill ei le yn gyflym iawn fel cyfeirlyfr anhepgor ar gyfer
nid yn unig y rhai sy’n dysgu Cymraeg ond hefyd y Cymry Cymraeg iaith gyntaf, yn
ogystal ag mewn ysgolion Cymraeg.
Bu Alun Rhys Cownie’n ddarlithydd prifysgol cyn iddo ymddeol.
Cafodd ei eni yng Nghaerdydd ac erbyn hyn mae’n byw ym Mhwllheli lle mae wedi dysgu
Cymraeg. Bu Wyn G. Roberts, sydd erbyn hyn yn byw ym Mhwllheli, yn
brifathro ysgol gynradd cyn ymddeol.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Buy Now
Cyfres y Cewri: 6. Neb
R.S Thomas
£4.25
 
Buy Now
Oxford Children's Welsh ...
 
£10.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Buy Now
Welsh
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Buy Now
Children
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Buy Now