Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Pwysig!
Sian Northey
ISBN: 9780860742128 (0860742121)Publication Date April 2005
Publisher: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Suitable for age 12+ or Key Stage 3 Format: Paperback, 183x123 mm, 112 pages Language: Welsh Available Our Price: £4.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A story set in the future. Energy shortage means that war is being fought between the City and The Countryside; against this backdrop Rhun must find out what is special about herself...

Stori wedi'i lleoli yn y dyfodol. Oherwydd prinder ynni, y mae rhyfel ar droed rhwng y Ddinas a Chefn Gwlad; yn y sefyllfa hon y mae'n rhaid i Rhun ddarganfod beth sy'n arbennig amdani hi ei hun...
Ar stori hon ni ir dyfodol. Mae natur cymdeithas wedi newid ac egni wedi mynd yn brin. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at ganoli egni yn y dinasoedd. Bu gwrthryfel yn cael ei arwain gan bobl a deimlai bod modd rhannu trydan rhwng pawb. Erbyn hyn, mae yna ryw lun ar heddwch, gydar gymdeithas wedi polareiddio yn bobl gefn gwlad a phobl y ddinas. Ond mae criw mentrus yn ceisio newid y drefn . . .

Anodd yw credu mai hon yw nofel gyntaf Sian Northey. Llifar storin rhwydd gan afael yn nychymyg y darllenydd wrth i ni bendroni am gefndir y ferch, Rhin, ai chi pwysig, Gwant. Camp y storwr yw datgelu rhyw fymryn fesul pennod. Dyna a wneir yma mewn nofel sydd wedi ei chynllunio ai hadrodd yn gelfydd.

Ceir digon o uchafbwyntiau gydar arwres ifanc, fel a geir mewn sawl ffilm gyffro, yn ffoi, osgoi a dianc a hithau mewn anwybodaeth am yr erledigaeth. Symudar nofel yn gyflym, ac er mai nofel o ddigwyddiadau yw hi, ceir tipyn o ryngweithio rhwng dau ifanc arall, sef y brawd ar chwaer, Swra ac Aron. Blas diweddglo ffilm James Bond sydd ir penodau clo cyffrous.

Dyma nofel a allai ddod yn wir, ac mae hi'n haeddu ei lle ar silffoedd ein darllenwyr ieuanc.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£14.99
 
Buy Now
Carnifal
Robat Gruffudd
£7.95
 
Buy Now
Llwybrau Llên
Emyr Llywelyn
£9.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Kyffin dan Sylw / Kyffin ...
 
£12.99
 
Buy Now
Welsh
Fel Edefyn Gwe
Siân Rees
£8.50
 
Buy Now
Children
Cwpan y Byd 2018
Dylan Ebenezer
£4.99
 
Buy Now