Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Chwaer Fawr Blodeuwedd
Sian Northey
ISBN: 9780860742470 (0860742474)Publication Date April 2008
Publisher: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Format: Paperback, 182x123 mm, 112 pages Language: Welsh Available Our Price: £5.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Blodeuwedd had an elder sister, not quite as pretty, not quite as perfect. This is a novel aimed at teenagers and dealing with issues that affect girls and young women - the jealousy and competition between even the friendliest of sisters, and the emphasis on women to be pretty and slim. It combines legendary stories, life today and a touch of magic.

Roedd gan Flodeuwedd chwaer hŷn, ddim cweit mor dlws, ddim cweit mor berffaith. Dyma nofel i'r arddegau sy'n ymdrin â phethau sy'n bwysig i ferched ifanc - y genfigen a'r gystadleuaeth sy'n bodoli rhwng hyd yn oed y chwiorydd mwyaf cyfeillgar, a'r pwyslais cyson sydd ar ferched i fod yn hardd a thenau. Mae'n cyfuno chwedlau, bywyd heddiw a rhyw fymryn o hud a lledrith.
Telynores dlos, ddawnus, cannwyll llygad ei mam yn ogystal ag athrawon yr ysgol – does dim byd gwaeth na chael chwaer fach ‘berffaith’. Yn addas iawn i bobl ifanc, mae Mali Jones yn blorod i gyd ac yn byw yng nghysgod Gwyneth Haf. Ond pan fo’r ddwy chwaer yn gorfod treulio gwyliau haf cyfan yng Nghwm Cynfal, gwlad hud a lledrith Blodeuwedd, mae Mali'n darganfod byd chwedlonol ac yn dysgu nad hi yw’r unig chwaer fawr eiddigeddus.

O’r cychwyn cyntaf, cawn ein hudo gan islais mabinogaidd chwaer i Flodeuwedd na chlywsom amdani o’r blaen, ond wrth i ryfeddodau amrywiol ddigwydd o flaen llygaid Mali, mae’r darllenydd yn ysu am fynd at wraidd dirgelwch Deilwen. Mae’r dryswch hwn rhwng dychymyg a realaeth, rhwng helbulon teuluol heddiw a chwedlau’r oes a fu yn swynol ynddo’i hun.

Mae cymeriadau’r byd presennol yn rhai agos atoch ac yn rhai o gig a gwaed yn sicr – o Elin ddi-lol, ffrind gorau Mali, hyd at y cyfarwydd Gwion Seisyllt – un od a dweud y lleiaf. Maent yn gymeriadau hoffus a llawn rhyfeddod. Yn sgil ‘dryswch’ Mali, mae pob perthynas rhwng y cymeriadau yn cael ei throi a’i throsi, a phawb yn dysgu am wirioneddau’r gorffennol a’r presennol. Wrth ddysgu am garwriaethau tanbaid Gwyneth, rydym ar bigau’r drain eisiau gwybod beth fydd tynged Gary, neu’n hytrach Gronw!

Yn llawn hwyl ac yn fyrlymus, mae’r dawn dweud yma yr un mor grefftus â dawn dweud Gwion Seisyllt ei hun a chawn yn hynny o beth chwedl newydd sbon danlli!

Gan adleisio’r hen chwedl drwyddi draw mae moesau'r gainc wreiddiol yn amlwg, a sylweddolwn nad oes neb yn berffaith! Yn wir, nid yw bywyd Gwyneth Haf yn fêl i gyd chwaith! Ond beth fydd hanes Mali? Beth ddaw o Deilwen?

I unrhyw un sydd yn amau nad oes ‘dim yng Nghwm Cynfal, ond cachu gwartheg Yncl Wil’, gwae chi – darllenwch y nofel hon!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Gender Studies in Wales: ...
Jane Aaron
£24.99
 
Buy Now
Welsh in the Twenty-First ...
 
£29.99
 
Buy Now
Wynebau Cymru
Ann Sumner
£1.00
 
Buy Now
Book of the Month
English
Ten Million Stars Are Burning
John Osmond
£11.99
 
Buy Now
Welsh
Cyfres Llenorion Cymru: ...
Menna Elfyn
£12.95
 
Buy Now
Children
Llestri'r Dylluan
Alan Garner
£7.99
 
Buy Now