Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Nid yr A470
Ian Parri
ISBN: 9780860742876 (0860742873)Publication Date: March 2013
Publisher: Gwasg Gwynedd
Format: Paperback, 198x129 mm, 248 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
This is a travel book with a difference, by the reporter and pub landlord Ian Parri, one of the many amongst us who have had enough of the tortuous journey between north and south Wales on the A470.

Dyma lyfr taith go wahanol gan y newyddiadurwr a'r tafarnwr Ian Parri - un o'r nifer helaeth ohonon ni Gymry sydd wedi cael llond bol ar lusgo i fyny ac i lawr yr A470 fondigrybwyll wrth geisio teithio o'r naill ben o'n gwlad i'r llall.
‘Wedi cael llond bol ar yr A470?’ Gwranda, Parri, fe fûm innau’n teithio wythnosol o’r gogledd i’r de un adeg, ac roedd hynny cyn i John Osmond na neb arall freuddwydio am A470 a chyn creu llathen o’r ffordd ddeuol rhwng Caerdydd a Merthyr. I gyrraedd Merthyr mewn llai nag awr a hanner bryd hynny roedd angen cychwyn o Gaerdydd tua phump o’r gloch ar fore Sul. Dyna fi wedi dweud fy nweud ac rwy'n ddiolchgar am bethau bychain.

Syniad gwreiddiol Ian Parri oedd teithio o Landudno i Gaerdydd heb roi troed – neu rwbar – ar yr un darn o’r A470, oni bai fod raid ei chroesi, nac ar yr un darn o unrhyw ffordd ‘A’ arall. Ac fe ymddengys iddo lwyddo, er iddo orfod gyrru drwy le petrol yn Llanfair Caereinion i gyflawni’i gamp.

Cyfrol, felly, i’n hatgoffa o gerdd G. K. Chesterton am y ‘rolling English drunkard’ a’r ‘rolling English road’. Dyw Ian ddim yn dweud sawl diwrnod gymrodd e i gyflawni ei gamp, ond i hel yr holl brofiadau y mae’n eu cofnodi a’r pytiau hanesyddol ymyl-y-ddalen blasus, nid taith dair awr a hanner fu hon.

Er mwyn ysgrifennu cyfrol fel Nid yr A470 mae angen ysgrifennwr da, a dyna yw Ian Parri – sgwennwr crafog, bachog, ffraeth gyda thrwyn am stori ac am y digri.

Arferai Gwilym Roberts Daily Post ’slawer dydd gyfiawnhau hoffter newyddiadurwyr o dafarnau drwy ddweud i’r arfer gychwyn mewn oes pan fyddai’r hacs yn crynhoi mewn tafarnau i ddisgwyl y goets fawr, am mai dyma’r lle gorau am stori.

Hwyrach fod rhywfaint o sail i’r stori oherwydd fe aeth Ian o fod yn newyddiadurwr i gadw tafarn. Ac arfer y ddau fusnes yr un pryd am gyfnod.

Yn sicr, mae’n amlygu brwdfrydedd a phroffesiynoldeb drwy alw mewn nifer rhyfeddol o dafarnau ar y ffordd er nad yw, hyd y cofiaf, yn cael dim cryfach na sudd afal. Heblaw am ei ymweliad â’r Neuadd Arms, Llanwrtyd, lle mae’n feirniadol iawn o gwrw o’r enw Welsh Black a heb fod yn rhy werthfawrogol o’r hanner o seidir a yfodd wedyn i olchi ymaith y blas drwg.

Oes, mae yma ddigon o hwyl ymysg nifer fawr o bytiau hanesyddol i gyfoethogi’r darllenydd, fel hanes y teulu Mostyn, a bod gwleidydd arall o Fachen, heblaw Ron Davies, na chyrhaeddodd ei lawn botensial, sef Alfred Edward Morgans fu’n brif weinidog Gorllewin Awstralia am 32 niwrnod. Wyddwn i ddim, chwaith, mai yn Millfield y cafodd Julian Cayo Evans, arweinydd yr FWA ei addysg.

Mae yna dristwch o ddarllen bod yr awdur wedi canfod cymaint o Seisnigrwydd ar ei daith, hyd yn oed mewn mannau fel Pont-rhyd-y-groes, Pontrhydfendigaid a’r Talbot, Tregaron. (Fe ddwedes i fod hon yn gyfrol sy’n mynd â chi ar hyd a lled yr hen wlad.) Ond mae’r doniolwch yn lleddfu’r dwyster hwnnw.

Llyfr i unrhyw un sy’n gwerthfawrogi sgrifennu da a siawns fod ynddo ychydig o addysg i gyw newyddiadurwr sy’n ffansïo’i hun fel lluniwr erthyglau nodwedd.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
Therapi unigryw Ian oedd teithio o Landudno i Gaerdydd heb roi olwyn ei gar ar yr atgas A470 – nac ar unrhyw briffordd ‘A’ ac eithrio i’w chroesi ar gyffordd – cyn sgwennu am y profiad yn ei arddull grafog ei hun. Yn ei gwmni hwyliog cawn gip ar lefydd diddorol (a diflas!) yr aeth trwyddyn nhw ar y ffyrdd gwledig, a chyfarfod â chymeriadau lliwgar mewn tafarnau bach difyr ac ati. A’r un pryd, mi ddysgwn beth wmbredd am Gymru a’i phobol!
Last Updated on 03 April 2013
Avoid the dreaded A470 with a unique new travel book

Have you had enough of spending countless hours behind the wheel of your car on Wales’ longest and probably most hated road when travelling from north to south, or vice versa?

Ian Parri certainly has! Such is his hatred towards this wretched route, the innkeeper and journalist from Llanystumdwy has published Nid yr A470 (Gwasg Gwynedd), a unique travel book which takes us all the way from Llandudno to Cardiff Bay without once setting the wheels of one’s car on the dreaded A470 nor on any other ‘A’ road.

Travelling the 2,451 miles from Chicago to Los Angeles on the legendary Route 66, or venturing on the epic road trip from one end of Russia to the other on the famous Trans-Siberian Highway, would be on most people’s wish list. Others dream of putting their foot down on Germany’s infamous speed-limit free Autobahn motorway. But it’s difficult to imagine anyone looking forward to being behind the wheel all the way from Llandudno to Cardiff on our very own ‘Route 66’ – the A470.

This is the story behind Nid yr A470 (Not the A470), Ian Parri’s brand new Welsh language book. The author says: “My hatred for the A470 grew very quickly in the short space of time when I was working for the BBC in Cardiff, whilst my home was up north. I often used to ask myself why – oh, why – must it take so long to travel such a small distance?

“The main route from one end of Wales to the other is a mere 186 miles, but from Mansel Davies’ giant tankers to over-cautious caravanners, and from school trip buses to troublesome tractors, there will always be something in front of you on the A470 to make sure that the relatively short journey takes countless hours, sending your blood pressure levels through the roof in the process.”

Ian, who’s been running The Feathers Inn in Llanystumdwy with his wife, Cath, for eight years, added: “Like most people who’s had to travel the A470, I fell into the habit of thinking of ways to avoid parts of this incredibly dull and tedious road. It almost became like a game for me to try to find new and more interesting roads. So the route from Llanbrynmair past Staylittle and the Llyn Clywedog reservoir became familiar, and from time to time I would also venture over Mynydd Epynt.

“During those long hours of staring at the backs of tractors and caravans on the A470, I dreamt of ways to complete the whole journey on small country roads, and this was what inspired me to write the book.”

On the way we get a glimpse of some of the interesting (and the not so interesting!) places Ian passed through on these small country roads, as well as meeting some colourful characters in some unique little pubs, all to the sound of Ian’s light-hearted, tongue-in-cheek commentary.

Ian said: “My favourite part of the journey is from Tregaron to Llanwrtyd, past the little Soar-y-mynydd chapel and over Abergwesyn. There’s some kind of special magic in such barren wilderness, when your only company is nature itself. But such places are getting increasingly rare as man feels the need to stick his fingers in every little nook and cranny nowadays.”

For those who intend to make the journey from the comfort of their own home, Andy Roberts Davies’ humorous cartoons will be a means of appreciating some of the pearls that can be seen on the way. Amusing photos also contribute to the book’s sense of fun and adventure, most of them taken by the author himself.

“I hope the book will inspire people to venture on at least parts of this route and open their eyes to some new places, including some of our country’s finest beauty-spots,” said Ian. “It is part travel book, part history book, part satirical and partly a record of our era, but never heavy or tedious in style. I hope it will appeal to readers who have the ability to look at life through rose-tinted spectacles, with tongue in cheek, and enjoy everything that makes us different as a nation.

“I thoroughly enjoyed the journey myself, mainly because there was no pressure on me to arrive anywhere at any specific time. I believe that I got to know Wales and its people a bit better, and I hope the readers will enjoy the ride as much as I did.”
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Favourite Watering Holes ...
Ian Parri
£7.50
 
Buy Now
Clywed Cynghanedd - Cwrs ...
Myrddin ap Dafydd
£8.50
 
Buy Now
Ffarmwrs Môn
Emlyn Richards
£12.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Buy Now
Children
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Buy Now