Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Beirdd Answyddogol: Caneuon o Ben Draw'r Byd
Mererid Puw Davies
ISBN: 9780862433864 (086243386X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 1996
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £4.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi ar amrywiaeth o themâu, sy'n adlewyrchu teithiau a diddordebau eang y bardd ifanc a enillodd Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd yn 1994 am ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth. Ffotograffau du-a-gwyn.

A collection of poetry which reflects the broad interests and travels of this young poet, whose first collection of poems won her the Literary Medal at the 1994 National Urdd Eisteddfod. Black-and-white photographs.
Tabl Cynnwys:
Cân ym mhen draw’r byd
Annie
Am dro gyda Denez
Gweledigaeth law
Jenny yn St.Quay
St.Jodard
Hiraeth bob lliw
Argyfwng Gwacter Ystyr
Armor
Mewn darlith
Awyr agored
Mae’r cyfrifiadur hefyd yn fardd
Bardd ar “Feirdd ar Feirdd”, a cherddi eraill
Angharad
Telyneg
Lafant
Drychiolaeth
Ystafell wag
Lleu
Sgwrs ar fuarth yr ysgol
Aros
Afreswm
Perlau
Diwrnod
Eurydice
Dros apéritif
Darnlun
Lliw dy lygaid di
Deffroad
Onid tir têr tramor yw pob dyn?
Hanes
Coelcerth
Muriau
Bywgraffiad Awdur:
Ganed Mererid Puw Davies yn 1970 a chafodd ei magu yn Sir Gaerhirfryn a Chlwyd. Ers hynny mae wedi rhannu ei hamser rhwng Rhydychen a gwahanol diroedd pellennig eraill, yn bennaf yr Almaen. Graddiodd mewn ieithoedd modern ym Mhrifysgol Rhydychen.

Gyda'i chwaer Angharad mae Mererid yn gyd-awdur dau lyfr antur aml-ddewis, Trwy Ogof Arthur a Melltith Madog a gyhoeddwyd gan y Lolfa yn 1986 a 1989. Yn ogystal mae'n awdur dwy gyfrol o gerddi. Cyhoeddwyd y gyntaf, Darluniau, a ennillodd iddi Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd, yn 1988. Ymddangosodd ei hail gyfrol, Caneuon o Ben Draw'r Byd, yng nghyfres Beirdd Answyddogol y Lolfa yn 1996. Tardda llawer o'r Caneuon o Ben Draw'r Byd o gyfnod hir a dreuliodd Mererid yng Ngogledd Llydaw. "Penn ar Bed" - Pen Draw'r Byd - yw enw'r ardal honno ac mae'r cerddi'n ymdrin ag argraffiadau ac eiliadau yno. Amcan y gyfrol hon oedd cyflwyno cerddi syml - neu'n hytrach ganeuon - allent gyfleu amrantiad ar amrantiad, fel yn y caneuon o'r gyfrol sy'n dilyn.

Mae Mererid hefyd wedi cyhoeddi beirniadaeth lenyddol a diwylliannol yn Gymraeg ar gyfer cylchgronnau megis Tu Chwith; ac yn Saesneg mae wedi cyhoeddi ar agweddau ar fytholeg a straeon tylwyth teg mewn llenyddiaeth Ewropeaidd gyfoes
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Esgyrn Bach
Tony Bianchi
£7.95
 
Prynwch
Cestyll yn y Cymylau
Mihangel Morgan
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch