Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi'r Coleg a'r Coler
Dafydd Marks
ISBN: 9780862439088 (0862439086)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Richard Marks Fformat: Clawr Meddal, 208x148 mm, 87 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r casgliad hwn o gerddi yn dwyn ynghyd bigion o gerddi'r diweddar Dafydd Marks, bardd ac ysgolhaig a fu'n offeiriad gyda'r Eglwys yng Nghymru ac yn Bennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

A collection of poems by the late Dafydd Marks, a poet and scholar. An ordained priest, he became Head of the Department of Welsh at St David's University College, Lampeter.
Mae yna ryw dristwch mewn darllen cerddi bardd a fu farw sawl blwyddyn yn ôl sy’n ymddangos am y tro cyntaf mewn cyfrol. Mae yna gymaint o gwestiynau’n codi gyda phob cerdd: ‘Beth yn union ysgogodd hyn?’ ‘At beth mae hwn yn cyfeirio?’ – ond yna, rhaid sylweddoli y bydd y bardd yn awr yn fythol fud yn eu cylch. Rhaid dibynnu ond ar y geiriau sydd ar y dudalen.

Ac mae, mi roedd, Dafydd Marks yn ymhyfrydu mewn geiriau – i ormodedd weithiau, oherwydd yn arbennig mewn rhai o’r cerddi hiraf, mae yna fwy nag adlais o’r duedd Fictoraidd i bentyrru ansoddair ar ansoddair, delwedd ar ddelwedd – serch hynny, ar ei orau, mae’r bardd mewn iaith a thafodiaith goeth yn gallu rhoi mwy na chip i ni ar ias a chyffro bod yn fyw.

Mae ei empathi â byd natur yn amlwg, ac nid mewn rhyw ffordd sentimental yn unig ychwaith. Weithiau, fel yn ‘Y Gorchudd’, ymhyfryda yn nwyf a chadernid natur (a gynrychiolir gan ffawydden y tu allan i ffenestr ei fyfyrgell) fel y gwna dyn mewn merch, tra bryd arall, drych yw natur, lle mae bywyd a marwolaeth yn un cylch annatod, o’n bodolaeth ansicr ni. Ond credaf fod ei athroniaeth wedi’i chrynhoi yn ‘Aiwnia, y Dduwies Dragwyddol’, lle mae’n gwrthgyferbynnu oerni, diflastod hyd yn oed, anfarwoldeb y dduwies gyda’r cyffro, y llawenydd brys, na all fodoli ond oherwydd bod bywyd meidrol mor fregus werthfawr.

Er gwaetha’r teitl, does yna fawr o flas crefydd gyfundrefnol yma – hyd yn oed yn ei ysgrif i Dyddewi, natur sydd eto’n mynnu hawlio’r llwyfan. Fel gyda chynifer o feirdd drwy’r canrifoedd fu’n rhan o gyfundrefn felly, mae barddoniaeth Dafydd Marks yn mynnu dianc y tu hwnt i furiau’r llan a ffenestr y stydi at fyd lle mae’r meidrol a’r tragwyddol ymhleth. Ac mae’r bardd yn parhau i’n gwahodd i gyd-deithio ag ef i’r byd hwnnw.

Siôn Aled Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Ddyffryn Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin oedd yr awdur. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y Gwendraeth, ac aeth oddi yno i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna i Goleg Iesu, Rhydychen. Bu’n Offeiriad ym mhlwyfi Llandeilo, Llangathen a Llanddewi-y-crwys. Ym 1956 fe’i hapwyntiwyd yn bennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan ac yn Llanbed y treuliodd weddill ei fywyd. Bu farw yn 1999.
Gwybodaeth Bellach:
I'r sawl a'i hadnabu, roedd Dafydd Marks yn sant o ddyn - yn Gristion gloyw, yn wr doeth a dysgedig ac yn gwmniwr diddan. Bu cenhedlaeth o fyfyrwyr yn drwm yn ei ddyled ac fe'i perchid yn fawr gan bawb yn ddiwahan.
Nid pawb oedd yn ymwybodol ei fod hefyd yn fardd dawnus ac mae'n drueni na chyhoeddwyd yr un gyfrol o'i waith tra bu byw. Ymgais i wneud iawn am hynny yw'r gyfrol fechan hon sy'n cynnwys pigion ei waith creadigol dros hanner canrif. Y mae'n gasgliad cyfoethog a gaiff groeso brwd gan ei gyfeillion a'i gydnabod ledled Cymru.
Brodor o Ddyffryn Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin oedd yr awdur. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y Gwendraeth, ac aeth oddi yno i Goleg Prifysgol cymru, Aberystwyth ac yna i Goleg Iesu, Rhydychen. Bu'n Offeiriad ym mhlwyf Llandeilo, Llangathen a Llanddewi-y-crwys. Ym 1956 fe'i hapwyntiwyd yn bennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan ac yn Llanbed y treuliodd weddill ei fywyd. Bu farw yn 1999.
Diweddarwyd ar 18 Mehefin 2009
Richard Marks yn dal copi o Cerddi’r Coleg a’r Coler, casgliad o farddoniaeth ei dad Dafydd Marks, yn ystod y lansiad yn yr Hen Neuadd, Prifysgol Dewi Sant, Llanbed, nos Iau 2 Tachwedd 2006.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerddi Fan Hyn: Cerddi ...
 
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch