Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Corachod Digartref - Llên Meicro
ISBN: 9780863819230 (0863819230)Publication Date July 2004
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Edited by Sian Northey Format: Paperback, 148 x 105 mm, 64 pages Language: Welsh Out of Stock - Ordered on request Our Price: £3.50 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
An entertaining collection of micro literature comprising 50 diverse contributions by 16 contemporary authors.

Casgliad difyr o lenyddiaeth meicro yn cynnwys 50 cyfraniad amrywiol gan 16 llenor cyfoes.
Yn ôl broliant y gyfrol fach fer hon, ei chynnwys yw ‘darnau oedd wedi cael eu rhoi yn y drôr am ein bod yn gwybod eu bod yn gyflawn ac yn orffenedig a hwythau ond bychan’. Dyna ddiffiniad cystal â’r un o ffenomen llên meicro, sydd yn siŵr o fod wedi ennill ei thir bellach ers gwobrwyo cyfrol Annes Glynn yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ar eu gorau, mae’r vignettes bach hyn gystal ag unrhyw gerdd ond, ar eu gwannaf, maen nhw’n darllen fel ymarfer ysgrifennu creadigol gan ddisgybl TGAU cymedrol ei safon sydd wedi llyncu geiriadur. Y gamp ydi ysgrifennu rhywbeth sydd yn mynd i aros ym meddwl y darllenydd, yn mynd i’w brocio ac efallai daro nodyn cyfarwydd.

Does dim amheuaeth fod ambell ddarn yn y gyfrol hon yn taro deuddeg ac yn denu gwên, ochenaid neu hyd yn oed arswyd. Fel y byddid yn disgwyl gyda chynifer o awduron gwahanol, mae amrywiaeth yn y testunau a’r arddulliau a ddewiswyd, ond fel ag sy’n gweddu i ni’r Cymry o bosibl, tueddu at y lleddf mae llawer o’r darnau. Cawn sawl mynegiant o dristwch cariad a gollwyd neu gariad unffordd; teimlwn yr ing yng nghalon y cymeriad yn straeon Angharad Elen wrth iddi sylweddoli mor gymhleth yw perthynas, a’r torcalon o golli cymar yng ngwaith Hafina Clwyd. Ond nid dagrau yn unig sydd yma. Mae ‘Martha Melys Gacwn’ a ‘Capten Pigfain’ gan Fflur Dafydd yn ddathliad gogoneddus o gariad a nwyd, ac ‘Unwaith’ gan Siân Northey yn fynegiant cryno ac effeithiol o bŵer emosiwn a theimlad.

Ac mae ’na fwy na chariad yn unig yma hefyd. Er mai perthynas pobl â’i gilydd sy’n brif symbyliad i’r ysgrifennu, mae yma hefyd ymdeimlad o hanes a hunaniaeth cenedl, y boen a’r ymdrech o ysgrifennu a’r broses o heneiddio, ymhlith pethau eraill.

Dydi hi ddim yn gyfrol i’w darllen ar un eisteddiad (mae’n rhy leddf yn un peth); yn hytrach, mae’n gyfrol tŷ bach ardderchog. Rhowch hi ar sil ffenest yr ystafell fach, a phorwch drwyddi'n hamddenol. Dwi ddim yn addo y cewch chi flas ar bob darn – roeddwn i’n teimlo fel lluchio’r gyfrol i lawr y pan wrth ddarllen ambell ddisgrifiad or-flodeuog a llafurus – ond rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth fydd yn plesio. Bydd rhai pobl, fel y dywed Siân Northey yn y rhagymadrodd, yn trafod lle llên meicro yn y continuum rhyddiaith-barddoniaeth. Gadewch iddyn nhw wneud hynny os mai dyna eu diléit – caiff y gweddill ohonom ni fodloni ar fwynhau’r straeon.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Ferch Ym Myd y Faled, Y
Siwan M. Rosser
£9.99
 
Buy Now
Meddwl a'r Dychymyg ...
Tudur Hallam
£4.99
 
Buy Now
Cydio Mewn Cwilsyn
Rhiannon Davies Jones
£6.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Staring Back at Me
Tony Bianchi
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cicio'r Bar
Sioned Wiliam
£8.99
 
Buy Now
Children
Last Big One, The
Dan Anthony
£8.99
 
Buy Now