Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Be 'Di Blwyddyn Rhwng Ffrindia? - Cerddi 1990-99
Iwan Llwyd
ISBN: 9780948469992 (0948469994)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Taf, Bodedern
Fformat: Clawr Meddal, 215x133 mm, 196 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £9.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y bumed gyfrol o gerddi'r Prifardd Iwan Llwyd a gyfansoddodd yn ystod y 1990au ac sydd wedi'u rhannu yn nhrefn misoedd y flwyddyn. Yn cynnwys lluniau du-a-gwyn trawiadol gan Gerallt Jones o Fangor .

A fifth volume of poetry by the crowned bard Iwan Llwyd presenting a collection of his work during the 1990s and arranged according to the months of the year; with striking black-and-white photographs by Gerallt Jones of Bangor.
Wrth sôn am waith Alfred Lord Tennyson un tro, crynhodd y beirniad T.S. Eliot am rinweddau’r bardd hwnnw: “helaethrwydd, amrywiaeth, a gallu mawr” (os mai dyna sut y cyfieithir “abundance, variety and great competence”). Nawr, go brin bod Iwan Llwyd yn debyg ei fydolwg i’r bardd hwnnw o Sais, ond mae’n sicr yn rhannu’r rhinweddau barddol hynny, achos dyna’r geiriau a ddaeth droeon i’m meddwl wrth imi ddarllen y gyfrol helaeth, amrywiol a hynod alluog hon.

Ceir yma 117 o gerddi, a’r rhan fwyaf o’r rheiny yn gerddi llawn-maint hefyd. Ni fedraf ond rhyfeddu at ba mor gynhyrchiol y mae’r bardd hwn, achos, ac eithrio’r cerddi a ymddangosodd yn y gyfrol Eldorado gyda Twm Morys, nid yw’r cerddi yma wedi ffurfio rhan o unrhyw un o’r cyfrolau unigol y mae Iwan Llwyd wedi eu cynhyrchu yn y degawd a gynrychiolir gan y llyfr hwn. Helaethrwydd digamsyniol, felly.

Beth am amrywiaeth? Ceir hynny'n ddi-os hefyd.O ran lleoliad, fe gawn ein tywys drwy sawl cyfandir, gyda sylw arbennig i dde a gogledd America, lle bu’r bardd yn teithio'n eang. Nid yw Cymru yn cael ei hesgeuluso ychwaith, achos fe geir digon o gerddi i froydd, cymeriadau a helyntion y genedl i lenwi cyfrol ynddyn nhw eu hunain. O ran arddull, ceir telynegion persain, vers libre mentrus, rhythmau roc, ac, wrth gwrs, yr hen gynghanedd, sydd mor ffres yn nwylo’r bardd hwn ag y mae gydag unrhyw un sy’n arfer crefft y canu caeth heddiw.

O ran technegau, ceir dychan, pryfocio, myfyrio, galarnadu, darlunio, moli a diddanu. Fel enghraifft o ddychan cymerwch hon: “Cymdogaeth segur / a chadwyni brau, / amgueddfa ar agor / a’r cwm wedi cau.” Fel enghraifft o alarnadu, beth am hon am hen fywyd Cymraeg sir Fôn: “Tir na’n Og ola’r ynys, / a phopeth yn Gymraeg, yn grys / uniaith synhwyrus.” Dyna’r gerdd “Ll’nau sgidiau” wedyn, lle’r ydym yn cwrdd â dau fachgen y stryd wrth draed y cerflun o Iesu Grist yn Rio ym Mrasil. Mae’n glasur o delyneg.

Ac, yn olaf, beth am y gallu? Wel, bodlonaf ddweud nad oes yr un gerdd wan yn y gyfrol, a bod un gerdd ar ôl y llall yn taro deuddeg. Ceir yma’r hyder, y sicrwydd trawiad a’r naws unigryw a ddaw gan fardd sydd wedi dod i’w aeddfedrwydd llawn. Dyna’r gerdd “Olion Bysedd,” er enghraifft, lle gwelir pleidleiswyr anllythrennog ym Mheriw yn gwneud eu dewis trwy roi olion eu bodiau ar y papur, ac wedyn yn golchi eu dwylo yn ffynnon y pentre gan droi dŵr honno’n las. Pa fardd arall o Gymro a allai fod wedi ei roi ei hun yn ffordd golygfa mor drawiadol ac arwyddocaol?

Mae Iwan Llwyd yn dipyn o deithiwr. Nawr, ’dyw teithio ddim yn rhinwedd ynddo’i hun, wrth gwrs; mae’n dibynnu be wnewch chi o’r profiad. Ond mae Iwan Llwyd yn deithiwr sylwgar ac effro, a chyda’r olygfa honno o’r ffynnon las, fel gyda sawl un debyg yn y gyfrol hon, mae wedi cael delwedd a oedd werth teithio dros fôr Iwerydd i’w hawlio. Helaethrwydd, amrywiaeth a gallu mawr, felly. Edrychaf ymlaen at weld ffrwyth crwydradau Iwan Llwyd yn y dyfodol.

Grahame Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch