Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi'r Theatr
Emyr Edwards
ISBN: 9780955508813 (0955508819)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2008  Cyhoeddwr: Emyr Edwards
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi sy'n cwmpasu nid yn unig Cymru ond y byd, ac sy'n cyffwrdd â sawl gwirionedd oesol, yn enwedig felly prif gennad yr awdur sef nad ydi tŷ llawn wastad yn gyfystyr â theatr da.

A collection of poems that not only gathers together the theatre traditions in Wales, but worldwide, and which portrays many truths - such as a full house doesn't necessarily mean good theatre.
Dyw bywyd ddim yn hawdd i’r theatr yng Nghymru, gyda llu o feirniaid yn barod i bigo bai ac edrych ar ochr negyddol ei bodolaeth yn aml. Braf felly oedd pori drwy’r gyfrol Cerddi’r Theatr gan Emyr Edwards, chwa o awyr iach mewn byd sy’n barod i ddilorni’r ddrama. Adfywiol yw’r profiad o’i darllen. Er bod y gyfrol yma’n un ddarllenadwy ac addysgiadol, y mae angerdd Emyr Edwards at y theatr yn amlwg ynddi, ac o ganlyniad mae’n gasgliad personol iawn o gerddi. Gwelir llif ei frwdfrydedd yn gelfydd drwy bob cerdd.

Mae hon yn gyfrol i bawb, hyd yn oed os nad ydynt yn gyfarwydd â’r theatr. Rhydd yr awdur wybodaeth sylfaenol i ni am rai o fawrion byd-enwog y theatr, rhai fel Tsiecof a Stanislavski, er enghraifft. Ond sicrha yn ogystal fod ymdrechion Cymreig yn cael sylw dilys mewn cerddi sy’n clodfori unigolion a chwmnïau bach sydd yn ymroi cymaint i fywyd y theatr Gymreig, cwmnïau ac unigolion megis Theatr Felinfach a Jonathan Nefydd. Hoffais yn fawr y modd y mae’n gwau cyfeiriadau i mewn i’w arddull; er enghraifft, yn ei gerdd ‘Brecht’ defnyddia rai o dechnegau theatr epig y dramodydd yn ei arddull.

Mae’r gyfrol yn rhyw fath o ddosbarth meistr i’r rheiny sydd yn gweithio yn y maes yn ogystal, gan gynnig cyngor yn aml ar ffurf cerdd, nid yn unig i ddarpar actorion, ond hefyd i gynulleidfaoedd, ac i’r Theatr Genedlaethol hyd yn oed. Yn wir, pe bai’n rhaid i mi bigo bai, byddwn yn dweud efallai fod tuedd mewn rhai cerddi i bregethu’n ormodol; gallai rhai pobl weld y cerddi ‘O’r Pulpud’ ac ‘Actorion diegwyddor’ yn sarhaus. Efallai hefyd y gellid rhoi mwy o sylw i berfformwyr mwy cyfoes; beth am yr holl gwmnïau dawns megis Diversions ac Earthfall, y berfformwraig Eddie Ladd a’r dramodydd Ed Thomas, er enghraifft? Wedi dweud hyn, anodd fyddai rhoi sylw i bawb mewn un gyfrol. Yn yr un nesaf efallai?!

Ond wir, manion bethau yw'r rhain. Mae Cerddi’r Theatr yn gyfrol ddiddorol, addysgiadol, a phersonol, ac yn ychwanegiad pwysig at lenyddiaeth y theatr Gymraeg.

Rhiannon Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Chwe Drama Fer
Emyr Edwards
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch