Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfrolau Cenedl: 2. Twm o'r Nant - Dwy Anterliwt; Cyfoeth a Thlodi a Tri Chydymaith Dyn
Thomas Edwards
ISBN: 9780956651624 (0956651623)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2011
Cyhoeddwr: Dalen Newydd, Bangor
Golygwyd gan Adrian C. Roberts Fformat: Clawr Meddal, 206x148 mm, 276 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £15.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma ddwy anterliwt o waith Thomas Edwards (Twm o'r Nant) na chafodd sylw ers llawer blwyddyn. Golygwyd a chyhoeddwyd Cyfoeth a Thlodi gan Isaac Foulkes ym 1874, gydag ail argraffiad yn 1889. Mae'n debyg na chyhoeddwyd Tri Chydymaith Dyn ers ei hargraffiad cyntaf yn 1769.

Two anterlutes by Thomas Edwards (Twm o'r Nant) which have not seen the light of day for many years. Cyfoeth a Thlodi was edited and published by Isaac Foulkes in 1874, and reprinted in 1889. Tri Chydymaith Dyn has not been republished since the first edition of 1769.
Yn l y broliant, Amcan cyfres Cyfrolau Cenedl yw dwyn rhai clasuron coll i gyrraedd darllenwyr heddiw. Dynan union a wnaed gyda chyhoeddir gyfrol hon, sef dod dwy o anterliwtiau Thomas Edwards Twm or Nant (17391810) i olau dydd unwaith eto, a hynny yn eu crynswth. Cyfoeth a Thlodi a Tri Chydymaith Dyn ywr ddau destun dan sylw, y naill anterliwt wedii chyhoeddi ddiwethaf gan Isaac Foulkes yn 1874 (gydag ail argraffiad yn 1889), ar llall wedi bod yn cuddio on gŵydd er ei chyhoeddi gyntaf o bosibl yn 1769.

Cyflwynir yma olygiad newydd or ddau destun, nodiadau ar y testunau hynny, ynghyd geirfa. Yn y rhagymadrodd syn agor y gyfrol trafodir yn fyr iawn rediad Cyfoeth a Thlodi, ac yna gydag ychydig mwy o fanylder rediad Tri Chydymaith Dyn. Esbonnir y dull a ddewiswyd i ddiwygior testun, cynhwysir gair am egwyddorion atalnodi anterliwt er mwyn hwyluso ei darllen, ac yna ceir adran syn berthnasol ir ddau destun lle y treulir peth amser yn trafod iaith yr anterliwtiau ac yn gresynu bod yr iaith ddengar honno bellach wedi diflannu or tir. Nid ywr adran olaf hon yn gwbl foddhaol, ond eto mynegir yma nifer o bwyntiau diddorol. Dyma frawddeg i flasu:

`Wrth resynu colli iaith yr anterliwt, gresynu colli iaith ystwyth a rhwydd yr ydys, iaith gafael ei siaradwyr yn sicr ynddi, yn eirfa gyfoethog barod at fynegi meddyliau a theimladau dwys a chymhleth, digri ac ysgafn, dedwydd neu druenus, o achos ei bod hin gwahaniaethu rhwng cyfystyr a lled gyfystyr, a bod cyd-destun dealledig i ddefnydd y rhain, iaith gryno ddigwmpasog a ddeallai fodd ac amser y ferf yn reddfol ac ai treiglai mor ddiymdrech thynnu anadl i ddyn iach (er na chlywsai ei siaradwyr uniaith gynt erioed sn am y termau hyn, wrth gwrs, mwy nag y clywodd mwyafrif gweddill ei siaradwyr heddiw amdanynt), iaith a ddeuai mor rhwydd iw siaradwyr chwerthin neu ddigio.'

Dymar ail gyfrol i ymddangos dan faner Dalen Newydd, cyfrol swmpus a defnyddiol fel y gyntaf. Byddai wedi bod yn ychwanegiad hwylus i ddarpar berfformwyr pe bai alawon caneuon y ddwy anterliwt wedi eu cynnwys gydar testunau. Wrth i fwy o fri ddod ar lenyddiaeth werin (fel sydd i waith celf gan arlunwyr gwlad yn y dyddiau hyn), gobeithio y bydd mwy o ddiddordeb yn cael ei ddangos mewn perfformio gweithiau or math hwn yn y dyfodol. Mae amryw destunau ar gael yn awr, ac nid oes reswm pam na ddylai cynhyrchwyr dramu lwyr fanteisio arnynt.

Rhiannon Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar Anhysbys
 
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byw a Bod yn y Bàth ...
Lis Jones
£3.75
 
Prynwch
Cyfrolau Cenedl: 1. Canu ...
 
£15.00
 
Prynwch
Cyfrolau Cenedl: 3. ...
William Williams
£10.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch