Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfrolau Cenedl: 3. Prydnawngwaith y Cymry a Gweithiau Eraill gan William Williams
William Williams
ISBN: 9780956651631 (0956651631)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2011
Cyhoeddwr: Dalen Newydd, Bangor
Golygwyd gan Dafydd Glyn Jones Fformat: Clawr Meddal, 206x148 mm, 174 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £10.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Prydnawngwaith y Cymry (1822) oedd y llyfr Cymraeg printiedig cyntaf i drafod Oes y Tywysogion fel pennod glir o hanes Cymru. Llawlyfr cryno yw hwn, yn syml ei gynllun, ond gyda theimladau cryfion ei awdur - a'i ragfarnau hefyd - yn rhoi bywyd mewn aml dudalen.

Prydnawngwaith y Cymry (1822) was the first Welsh-language book to discuss the Age of the Princes as a distinct episode in Welsh history. This is a concise book, simple in design, but in which the opinions - and prejudices - of the author give life to the pages.
Hon ywr drydedd gyfrol yn y gyfres Cyfrolau Cenedl syn dwyn i olau dydd weithiau diddorol a fu un ai allan o brint neu ar goll neu yn anghofiedig. Eisoes cafwyd cofiant i William Williams (1738-1817) gan olygydd y gyfrol hon, Dafydd Glyn Jones, sef Un o Wŷr y Medra (Gwasg Gee, 1999), lle neilltuwyd pennod ir gwaith hwn a welodd olau dydd gyntaf yn 1822 wedi marwolaeth yr awdur.

Yn y gwaith fe drafodir Oes y Tywysogion, cyfnod y tybiair awdur iddo gael ei esgeuluso gan haneswyr blaenorol. Beth bynnag am gywirdeb ffeithiol a hanesyddol y gwaith, fe ysgrifennwyd yr hanes gyda brwdfrydedd ac afiaith cenedlaetholgar. Ceir adran unigol ar y gwahanol dywysogion a hynnyn gronolegol gan gynnig dyddiadau ir ysgarmesoedd a fu rhwng y Cymry ar y naill law ar Saeson, y Gwyddelod, ar Daniaid ar y llaw arall. Yn anffodus nid ywr ymrafael yn gyfyngedig i rai anghyfiaith gan fod yr ymladd yn aml rhwng y tywysogion Cymreig ai gilydd. Ceir ambell gyfeiriad diddorol at ddigwyddiadaur cyfnod oddi ar faes y frwydr, fel haf tra gwresog, a phla erchyll 958, ar pla o locustiaid a fu yn Iwerddon yn 897.

Yn ogystal r Prydnawngwaith gwelwyd yn dda i gyhoeddi pum ysgrif gan William Williams ynghyd phump ar hugain o gerddi oi waith. Maer ysgrifau yn dadlennu cyffyrddiad yr artist geiriau. Wrth ddisgrifior misoedd, er enghraifft, maen eu cyffelybu i blentyn ar ei dyfiant, Ionawr. Sydd fel baban ar arffed, heb na gwres na nerth, na moddion i sirioli nac i gynnal y creadur. Ymhlith y cerddi ceir canu telynegol, baledol ei naws, rhai englynion a darnau eraill ar y mesur Tri Thrawiad. O ran testun maer cerddi yn nodweddiadol or ddeunawfed ganrif yn sn am Galan Mai a blwyddyn newydd, am Giwpid a Brenhines Ffrainc.

Rhaid diolch i Dafydd Glyn Jones am olygur gwaith hwn gyda graen, ac am ein hailgyflwyno i weithiau bywiog a lliwgar William Williams, Llandygi. Maer golygydd iw ganmol hefyd am ei fenter yn sefydlu Dalen Newydd er mwyn ein cyflwyno i lawer o olud llenyddol ein gorffennol.

Dafydd Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 12 Hydref 2011
Prydnawngwaith y Cymry (1822) oedd y llyfr Cymraeg printiedig cyntaf i drafod Oes y Tywysogion fel pennod glir o hanes Cymru. Llawlyfr cryno ydyw, syml ei gynllun, ond gyda theimladau cryfion ei awdur ai ragfarnau hefyd yn rhoi bywyd mewn aml dudalen.

Ymdeimlir yma ag ymgais Cymro deallus ddau gan mlynedd yn l i gysoni neges y traddodiad yr oedd wedi ei etifeddu thystiolaeth yr hyn a welai oi gwmpas. Ceir hwyl wrth ddyfalu beth a fyddai ganddo iw ddweud heddiw am rai pethau yng Nghymru! Dyn prysur, dawnus a meistrolgar oedd William Williams, Llandygi, a chwaraeodd ran allweddol yn y Chwyldro Diwydiannol yn Arfon, gyda dylanwad cyrhaeddbell ar economir ardal. Yr oedd yn awdur toreithiog, yn arloeswr yr ysgrif gylchgronol ac yn brydydd nid ffl yn y mesurau rhydd. Dyma gyhoeddi, am y tro cyntaf erioed, ddetholiad oi ysgrifau ai gerddi.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
Soffocles
£6.00
 
Prynwch
Cyfrolau Cenedl: 2. Twm ...
Thomas Edwards
£15.00
 
Prynwch
Cyfrolau Cenedl: 4. Emrys ...
Emrys ap Iwan
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch