Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Porthwll, Y
Elidir Jones
ISBN: 9780957560994 (0957560990)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2015
Cyhoeddwr: Dalen Newydd, Bangor
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 366 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ers iddo adael y coleg, mae bywyd Cai Owen mewn rhigol, hyd nes iddo gyfarfod grym arallfydol y Porthwll sy'n ei alluogi i gywiro camgymeriadau'r gorffennol. Tybed a fydd ei allu yn dwyn lles neu anlwc i Cai, ei deulu a'i ffrindiau? Nofel am ddau fersiwn o'r un cymeriad sy'n bodoli mewn dau ddeimensiwn gwahanol.

Since he left college, Cai Owen's life is in a rut, before an encounter with the otherworldly force of the Portal enables him to correct past mistakes. But will this ability prove beneficial or disastrous to Cai, his family and friends? Elidir Jones's first novel portrays two versions of the same character who exist in two different dimensions.
Allwch chi ddychmygu cael dau fersiwn ohonoch chi'ch hun? Dychmygwch eich bod yn byw mewn bydoedd gwahanol gydag un ohonoch yn gwybod cyn y llall beth fydd yn digwydd.

Nofel gyntaf Elidir Jones yw hon, ac ychydig iawn o awduron Cymraeg sydd wedi mentro i'r maes yma, sef cymysgedd o ln wyddonias a ffantasi. Rhaid cyfaddef nad yw'r mathau yma o nofelau yn apelio ata i gan amlaf, ond mae Elidir Jones wedi llwyddo i greu cyfrol lawn cyffro a drama.

Cai Owen yw prif gymeriad y nofel Cai Un a Cai Dau, wrth gwrs. Bywyd digon undonog sydd gan y Cai gwreiddiol, yn gweithio yn y caffi ar gopa'r Wyddfa. Teimlwn yr undonedd wrth i'r staff gyflawni'r un tasgau ddydd ar l dydd, ac mae Cai yn ei chael hi'n anodd delio gyda'r cwsmeriaid yn gofyn y cwestiynau mwya twp. Mae ganddo ddihangfa sy'n mynd ag e'n bell o gopa'r mynydd, sef y grŵp Dungeons and Dragons y mae'n perthyn iddo.

A dyna lle cawn ni'n cyflwyno i griw o nerds sy'n rhannu'r un diddordeb ag e, pob un ohonyn nhw (Taliesin, Andreas, Tom a Mabli) 'u bryd ar ddatblygu syniad o greu gm gwbl newydd ar y we, sef Eryrin. Dyma lle mae Cai yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser, 'mewn niwl o ddreigiau, cleddyfau hud, arwyr dewr a dewiniaid Machiavelaidd'.

Dyw byw gyda'i rieni ddim yn hawdd chwaith. Mae Gareth, ei dad, yn ddyn sydd heb godi bys bach erioed i helpu, ac mae'n fwy na hapus yn yfed, yn betio ac yn gwylio'r teledu drwy'r dydd. Mae ei fam, Danielle, ar y llaw arall, yn crafu byw yn golchi dillad i bobl ac yn gwau ac yn byw mewn rhigol.

Ond beth yw ystyr teitl y nofel? Grym arallfydol yw'r porthwll sy'n rhoi cyfle i Cai wella ei fywyd, ond wrth i'r fersiwn 'arall', mwy llwyddiannus ohono'i hun ddod i'r amlwg, dyna lle mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth. 'Yng nghanol yr ystafell, yn hongian uwch y llawr, roedd disg o egni pur yn chwyrlo ... o'i chwmpas, roedd cylch o fellt mn yn troi, a changhennau'r cylch yn ymestyn allan ac yn sbarcio yn erbyn dodrefn yr ystafell.'

Efallai fod diddordeb Cai yn yr arallfyd yn deillio o'i ymweliad Llyn Cowlyd pan oedd yn blentyn saith neu wyth oed, pan welodd dylluan yng nghanol dydd, ac yna 'ddwsinau o dentaclau yn saethu allan o'r dŵr ...'

Yr hyn sy'n glyfar am y nofel hon yw'r ffordd mae stori Cai Un a Cai Dau yn datblygu, ac effaith hynny ar y gwahanol gymeriadau, er enghraifft, Llinos a Mabli, cariadon y nofel. Heb ddifetha'r stori, dyw pethau ddim yn fl i gyd, a daw'r cyfan i benllanw mewn golygfa hynod ddramatig yn Llyn Cowlyd, gyda'r criw cyfan yn dyst i'r digwyddiadau.

Ro'n i'n poeni ar y dechrau y bydden i'n cael trafferth dilyn y nofel oherwydd y cyfeiriadau at gomics, gemau fideo, Star Trek ac yn y blaen, ond buan iawn y cewch chi'ch sugno i ganol y stori (effaith y Porthwll, efallai ...). Mae'n nofel ddarllenadwy iawn, mae ganddi gymeriadau cryf ac mae'r plot yn symud yn ei flaen yn naturiol heb din-droi'n ormodol o amgylch un digwyddiad penodol.

Gobeithio'n wir y bydd Elidir Jones yn dal ati i sgwennu dyma un maes lle mae dirfawr angen awduron Cymraeg. A gobeithio y gwnaiff hynny, yn ei dro, annog mwy o bobl i ddarllen nofelau Cymraeg.

Dorian Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Bwthyn, Y
Caryl Lewis
£8.99
 
Prynwch
Chwynnu
Sioned Wiliam
£8.99
 
Prynwch
Pantywennol
Ruth Richards
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch