Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Bryn y Crogwr
Bethan Gwanas
ISBN: 9781784611149 (178461114X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2015
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 197x130 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel arswyd am goediwr (tree surgeon) sy'n cael profiadau rhyfedd wrth drin hen dderwen sydd â hanes yn mynd 'nôl i wrthryfel Owain Glyndŵr.

A thriller about a tree surgeon who has strange experiences as he treats an old oak tree dating from the rebellion of Owain Glyndŵr. Another title in the short and fast-paced series Quick Reads.
Pan ddechreuais i ddarllen Bryn y Crogwr roeddwn in amau pa mor hawdd fyddai hi i ysgrifennu nofel fer a allai apelio at y rheini yn eu harddegau hŷn ac oedolion hefyd. Oni fyddair storin rhy arwynebol a syml i gynnal diddordeb? Ond erbyn diwedd yr ail dudalen, pan mae Cai yn cael cyfarwyddyd ar sut i ddringo coeden heb ganghennau trwy ddefnyddio rhaff Dychmyga mai dynes ydi hi roedd fy amheuon wedi hen ddiflannu.

Coedwigwr yw Cai. Wrth iddo geisio torri hen goeden dderwen ar dir ei fs, Wil Camlan, mae pethau rhyfedd yn dechrau digwydd iddo. Mae yna gyfres o ddamweiniau, ac mae Cai yn gweld a theimlo pethau anarferol. Gyda chymorth y cyn-lyfrgellydd Dewi Jones maen mynd ati i ddarganfod mwy am Fryn y Crogwr ac am yr hyn ddigwyddodd yno ganrifoedd yn l. Mae rhywun yn benderfynol o ddial am gam wnaethpwyd yno yng nghyfnod Owain Glyndŵr, ac wrth i Cai a Dewi ddarganfod mwy maer storin troi yn wirioneddol frawychus. Mae ysbryd dig a dialgar yn meddiannu Cai, ac mae ei fryd ar frifo disgynyddion yr un a wnaeth gam ag ef.

Er mai stori ysbryd ywr nofel maer cymeriadau ynddi yn gwbl gredadwy, ac wedi eu darlunion grefftus iawn mewn ychydig frawddegau. Mae perthynas Cai a Mari, yn enwedig, yn realistig iawn; mae eu sgwrs au gweithredoedd yn llawn or pethau bach bob dydd syn gyffredin i bawb. Dyw iaith y nofel ddim wedi ei gorsymleiddio chwaith, a cheir ynddi ddigon o hiwmor a dywediadau bachog, lliwgar. Er fy amheuon cychwynnol, dwin meddwl y byddai ymestyn y stori yma i greu nofel hwy yn gwneud cam hi; maen stori sydyn dda syn cwrdd ag anghenion y gyfres hon.

Cerian Arianrhod


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Bethan Gwanas yn un o nofelwyr mwyaf poblogaidd Cymru ac yn wyneb cyfarwydd ar raglenni garddio S4C.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Cyfres Rwdlan:4. Dewin Dwl, Y
Angharad Tomos
£2.95
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch