Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
I Botany Bay
Bethan Gwanas
ISBN: 9781784611620 (178461162X)Publication Date January 2017
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 195x128 mm, 240 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.99 
Customers' average rating:
 
Write a Customer Review
 
Read Reviews...
Popular author Bethan Gwanas's latest novel set in Wales and Australia. Part fact, part fiction, it follows Ann Lewis, an ordinary girl who finds work at a local tailor shop, but her fall from grace isn't far away and leads to an epic journey. Reprint. First Published in 2015.

Dyma nofel hanesyddol uchelgeisiol a hynod ddarllenadwy fydd yn cadw'r darllenydd yn awchu am fwy. Dilynir hanes Cymraes go iawn o'r enw Ann Lewis, merch ifanc o deulu cyffredin o Ddolgellau a gafodd waith mewn siop deiliwr yn y dref cyn i'w chwymp ei chario ar daith gyffrous i ben draw'r byd. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015.
Wrth ddarllen y llyfr hwn, ail nofel ar bymtheg yr awdures boblogaidd Bethan Gwanas, cawn ein tywys yn l i dridegaur bedwaredd ganrif ar bymtheg ym Meirionnydd, an cyflwyno i gast o gymeriadau byw mewn cymdeithas syn ymddangos yn gyfarwydd a hapus, a honno wedi ei lleoli yn ardal Dolgellau. Ond wrth ddarllen down i ddeall bod hon yn gymdeithas wahanol iawn wedir cyfan, wedi ei rheolin haearnaidd gan statws a chrefydd. Ac yng nghanol hyn i gyd mae Ann Lewis, merch ddeunaw oed, yn dechrau torri ei chŵys ei hun.

Wrth ddod i adnabod Ann a gweld ei gobeithion ai rhwystredigaethau, cawn brofi bywyd merch ifanc hardd mewn cymdeithas lle nad oedd gan fenywod hawl i feddwl drostyn nhw eu hunain. Mae ei safbwynt hi ar fywyd yn newydd a diniwed ac maen llais gwahanol iawn ir hyn a geir yn y rhan fwyaf o nofelau hanesyddol. Gwelwn ei hymwneud i ffrindiau ai chyflogwr, a manylion bywyd beunyddiol y cyfnod mewn naratif naturiol syn dangos cefndir hanesyddol y cyfnod. Ceir sn am bynciau llosg y dydd, megis crogi Dic Penderyn, fel digwyddiadau diweddar a oedd wedi gadael eu hl yn amlwg ar feddyliaur bobl.

A dyma un o gryfderau mawr y nofel hon, sef bod y cymeriadaun bobl o gig a gwaed y gall darllenwyr uniaethu nhw, er gwaethaf amgylchiadau gwahanol eu bywydau. Er bod eu profiadau nhwn wahanol iawn i'n rhai ni heddiw, teimlwn ein bod yn dod iw hadnabod. Maer ysgrifennu yn adlewyrchu tafodiaith naturiol yr ardal, a gallwn eu dychmygu yn sgwrsio ymysg ei gilydd wrth basio ar y stryd wrth i fymryn ou sgwrs gael ei gofnodi.

Ond yn y pen draw nofel yw hon am fywyd a phrofiadau un ferch. Maen stori am ramant ac yn gipolwg ar gymdeithas gyfan, yn dod hanes yn fyw ac yn ennyn chwilfrydedd. Nid esgyrn sychion o archif yw hon ond bywydau unigolion, ac unwaith y caiff y bobl rhwng y cloriau hyn afael arnoch, ni fyddan nhw'n gollwng eu gafael ar frys.

Meinir Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Prolific author Bethan Gwanas is from Brithdir, near Dolgellau originally. She has published many books and has written for both stage and television. Her books for Welsh learners are also hugely popular and include the Blodwen Jones series.
Further Information:
Based on real life events this exciting tale follows Ann Lewis, a young girl from an ordinary family who is lucky enough to get a job as a seamstress in the 19th century. But this turn of events leads to a spectacular fall from grace as love leads her astray... to court, jail and a lifetime in Botany Bay, Australia.
Prizes:
Enillodd Bethan Gwanas wobrau niferus am ei nofelau i oedolion, pobol ifanc a phlant. Mae nofel newydd awdures Amdani! yn siŵr o fod yn boblogaidd ar gyfer y Nadolig.
Enillodd wobr Tir na n-Og ddwywaith y tro cyntaf yn 2001 am Llinyn Trns a'r ail yn 2003 am y nofel Sgr a gydysgrifennodd gyda chriw o ddisgyblion ysgol. Cyrhaeddodd ei nofel Hi yw Fy Ffrind restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
Steve Higgins from Bromsgrove, Lloegr rated this title and wrote:
"Pan sylweddolais i taw nofel hanesyddol am ferch ifanc oedd y llyfr hwn, ro'n i mewn picil. Does gen i ddim diddordeb mawr mewn pynciau o'r math, ond ro'n i wedi darllen sawl adolygiad ffafriol, felly dyma fi'n rhoi cynnig arni.

Rŵan dwi wrth fy modd fy mod wedii darllen. Mae gan yr awdur ddawn arbennig i gipio dy sylw ac yn syth cewch eich dal mewn byd efo cymeriadau dach chin teimlo eich bod yn eu hadnabod.

Does dim byd anhygoel yn digwydd, ar un ystyr. Mae'r stori'n syml mae diniweidrwydd a balchder yn arwain at drychineb. Ac yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd y gymdeithas yn llawer mwy llym ar canlyniadau yn llawer mwy difrifol. Maen anodd deall cymdeithas oedd yn trin ei merched mor ddrwg, ond ddylen ni ddim beirniadur gorffennol yn ormodol. Roedd hi'n oes wahanol iawn. Ond ar l darllen y llyfr ma byddwch chin diolch eich bod yn byw yn yr unfed ganrif ar hugain. "
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Beibl.Net
Arfon Jones
£14.99
 
Buy Now
It's Wales: Welsh Jokes
Dilwyn Phillips
£3.95
 
Buy Now
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Buy Now
Welsh
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Buy Now
Children
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Buy Now