Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
I Botany Bay
Bethan Gwanas
ISBN: 9781784611620 (178461162X)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2017
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2015
Dyma nofel hanesyddol uchelgeisiol a hynod ddarllenadwy fydd yn cadw'r darllenydd yn awchu am fwy. Dilynir hanes Cymraes go iawn o'r enw Ann Lewis, merch ifanc o deulu cyffredin o Ddolgellau a gafodd waith mewn siop deiliwr yn y dref cyn i'w chwymp ei chario ar daith gyffrous i ben draw'r byd. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015.

Popular author Bethan Gwanas's latest novel set in Wales and Australia. Part fact, part fiction, it follows Ann Lewis, an ordinary girl who finds work at a local tailor shop, but her fall from grace isn't far away and leads to an epic journey. Reprint. First Published in 2015.
Wrth ddarllen y llyfr hwn, ail nofel ar bymtheg yr awdures boblogaidd Bethan Gwanas, cawn ein tywys yn l i dridegaur bedwaredd ganrif ar bymtheg ym Meirionnydd, an cyflwyno i gast o gymeriadau byw mewn cymdeithas syn ymddangos yn gyfarwydd a hapus, a honno wedi ei lleoli yn ardal Dolgellau. Ond wrth ddarllen down i ddeall bod hon yn gymdeithas wahanol iawn wedir cyfan, wedi ei rheolin haearnaidd gan statws a chrefydd. Ac yng nghanol hyn i gyd mae Ann Lewis, merch ddeunaw oed, yn dechrau torri ei chŵys ei hun.

Wrth ddod i adnabod Ann a gweld ei gobeithion ai rhwystredigaethau, cawn brofi bywyd merch ifanc hardd mewn cymdeithas lle nad oedd gan fenywod hawl i feddwl drostyn nhw eu hunain. Mae ei safbwynt hi ar fywyd yn newydd a diniwed ac maen llais gwahanol iawn ir hyn a geir yn y rhan fwyaf o nofelau hanesyddol. Gwelwn ei hymwneud i ffrindiau ai chyflogwr, a manylion bywyd beunyddiol y cyfnod mewn naratif naturiol syn dangos cefndir hanesyddol y cyfnod. Ceir sn am bynciau llosg y dydd, megis crogi Dic Penderyn, fel digwyddiadau diweddar a oedd wedi gadael eu hl yn amlwg ar feddyliaur bobl.

A dyma un o gryfderau mawr y nofel hon, sef bod y cymeriadaun bobl o gig a gwaed y gall darllenwyr uniaethu nhw, er gwaethaf amgylchiadau gwahanol eu bywydau. Er bod eu profiadau nhwn wahanol iawn i'n rhai ni heddiw, teimlwn ein bod yn dod iw hadnabod. Maer ysgrifennu yn adlewyrchu tafodiaith naturiol yr ardal, a gallwn eu dychmygu yn sgwrsio ymysg ei gilydd wrth basio ar y stryd wrth i fymryn ou sgwrs gael ei gofnodi.

Ond yn y pen draw nofel yw hon am fywyd a phrofiadau un ferch. Maen stori am ramant ac yn gipolwg ar gymdeithas gyfan, yn dod hanes yn fyw ac yn ennyn chwilfrydedd. Nid esgyrn sychion o archif yw hon ond bywydau unigolion, ac unwaith y caiff y bobl rhwng y cloriau hyn afael arnoch, ni fyddan nhw'n gollwng eu gafael ar frys.

Meinir Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Bu disgwyl mawr am nofel newydd Bethan Gwanas o Frithdir ger Dolgellau yn wreiddiol.
Gwnaed ei nofel am hynt a helynt tm rygbi merched, Amdani!, yn gyfres deledu boblogaidd ac yn ddrama lwyfan. Ymysg ei chyhoeddiadau eraill mae Dyddiadur Gbara; Cyfres Blodwen Jones ar gyfer dysgwyr; Llinyn Trns; Sgr i'r arddegau; Byd Bethan, a'r nofel fentrus, Gwrach y Gwyllt.
Gwybodaeth Bellach:
Mae'n dilyn hanes Cymraes go iawn o'r enw Ann Lewis, merch ifanc o deulu cyffredin a lwyddodd i gael gwaith mewn siop deiliwr yn y 19fed ganrif, ond yna daeth ei chwymp!
Mae'r nofel yn gyfuniad o wirionedd a dychymyg Gwanas ac yn dilyn cwymp Ann, a'r hyn a arweiniodd at hwnnw. Mae cariad a chenfigen yn ei harwain i ddwyn het o siop ei chyflogwr a chaiff ei dedfrydu i garchar yn Botany Bay, yn l arfer y cyfnod. Mae sawl tro annisgwyl ar hyd y daith dymhestlog a chyffrous hon.
Gwobrau:
Enillodd Bethan Gwanas wobrau niferus am ei nofelau i oedolion, pobol ifanc a phlant. Mae nofel newydd awdures Amdani! yn siŵr o fod yn boblogaidd ar gyfer y Nadolig.
Enillodd wobr Tir na n-Og ddwywaith y tro cyntaf yn 2001 am Llinyn Trns a'r ail yn 2003 am y nofel Sgr a gydysgrifennodd gyda chriw o ddisgyblion ysgol. Cyrhaeddodd ei nofel Hi yw Fy Ffrind restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005.
Rhoddodd Steve Higgins o Bromsgrove, Lloegr i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Pan sylweddolais i taw nofel hanesyddol am ferch ifanc oedd y llyfr hwn, ro'n i mewn picil. Does gen i ddim diddordeb mawr mewn pynciau o'r math, ond ro'n i wedi darllen sawl adolygiad ffafriol, felly dyma fi'n rhoi cynnig arni.

Rŵan dwi wrth fy modd fy mod wedii darllen. Mae gan yr awdur ddawn arbennig i gipio dy sylw ac yn syth cewch eich dal mewn byd efo cymeriadau dach chin teimlo eich bod yn eu hadnabod.

Does dim byd anhygoel yn digwydd, ar un ystyr. Mae'r stori'n syml mae diniweidrwydd a balchder yn arwain at drychineb. Ac yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd y gymdeithas yn llawer mwy llym ar canlyniadau yn llawer mwy difrifol. Maen anodd deall cymdeithas oedd yn trin ei merched mor ddrwg, ond ddylen ni ddim beirniadur gorffennol yn ormodol. Roedd hi'n oes wahanol iawn. Ond ar l darllen y llyfr ma byddwch chin diolch eich bod yn byw yn yr unfed ganrif ar hugain. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl.Net
Arfon Jones
£14.99
 
Prynwch
It's Wales: Welsh Jokes
Dilwyn Phillips
£3.95
 
Prynwch
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch