Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781784616496 (1784616494)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a'i chwaer fach, Dwynwen. Mae'r hanes hynod wedi'i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn - yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Winner of the Prose Medal at the 2018 National Eisteddfod. This is the amazing story of Siôn, who is forced to grow up suddenly, his mother Rowenna and his young sister, Dwynwen. His story is recorded in a blue notebook as the family try to survive a nuclear accident that has a catastrophic effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.
A welwyd y fath ymateb erioed i nofel Gymraeg? Ychydig dros wythnos ar l i Llyfr Glas Nebo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi. Do, fe gafodd ganmoliaeth gan feirniaid y gystadleuaeth: Mae profi cyffro fel hyn yn peri i ias eich cerdded, meddai Sonia Edwards am y profiad oi darllen, ond dyma nofel hefyd sydd wedi cyffwrdd i darllenwyr, boed yn bobl syn prynu pob nofel Gymraeg a ddaw or wasg, neu rai sydd prin yn agor cyfrol o un pen y flwyddyn ir llall. Ys dywedodd Betsan Wyn Morris ar Twitter:

"Mae fy feed Instagram i wedi mynd o lunie o fwyd, cathod, a pobol smyg "my office for today" i jyst llunie o bobol ar drenau / gwylie yn darllen Llyfr Glas Nebo."

Yr ymateb cyffredinol yw ei bod yn nofel hawdd ei darllen ond syn aros yn hir ym meddwl y darllenydd. A dyna yw camp ryfeddol Manon Steffan Ros; creu cymeriadau i ni boeni amdanyn nhw a sefyllfa frawychus o bosibl a chredadwy, er mor afreal.

Bachgen ifanc yn ei arddegau yw Sin, ac mae yntau ai fam Rowenna yn adrodd stori eu bywydau yn ardal Nebo mewn hen lyfr nodiadau sydd wedii fathun Llyfr Glas Nebo gan Sin, yn nhraddodiad Llyfr Coch Hergest a Llyfr Du Caerfyrddin, yr hen lawysgrifau canoloesol syn cofnodi cymaint o hanes Cymru. Rydym nin cwrdd r ddau rai blynyddoedd ar l Y Terfyn, y trychineb enbyd a newidiodd fywydau pawb. Chawn ni ddim gwybod yn union beth ddigwyddodd; gan fod y cyflenwad trydan yn peidio ar cyfryngaun distewi, a does dim modd cael newyddion na chlywed am ddim byd pellach nar ardal leol. Mae sn am fom niwclear efallai, neu drychineb yn atomfar Wylfa, ond canlyniad ac effaith y Terfyn syn bwysig, gydar bobl sydd wedi goroesin gorfod dysgu byw or newydd.

Prin mae Sin yn cofio bywyd cyn Y Terfyn, ac maen rhyfeddu at y ffordd roedd pobl yn arfer byw y gwastraff, a diffyg pwrpas eu bywydau; mae pwrpas i bopeth mae yntaun ei wneud hela anifeiliaid bach i gael bwyd, trwsio rhannau or tŷ, goroesi. Mae perthynas Sin a Rowennan newid yn ystod y cyfnod o fod yn fam yn gofalu am blentyn bach i gyd-ddibyniaeth a chyd-aeddfedu. Mae bywyd yn anodd, ond wrth ir gyfrol fynd rhagddi, mae cyfoeth eu bywyd yn dod yn amlycach eu perthynas i gilydd, pleser mewn pethau bach, a gwirioneddol werthfawrogi byw yn eu cynefin.

Mewn un man mae Rowennan cofion l ir cyfnod cyn y Terfyn, pan fyddai hin mynd Sin am dro, ai ffn gyda hi, yn creu sefyllfaoedd perffaith er mwyn rhannu delweddau ar-lein heb rannu dim byd. A Sion ers ei fabandod yn llonydd o flaen sgriniau Roeddan nin byw heb ddistawrwydd sŵn teledu neu radio yn parablu yn y cefndir o hyd ond roedd yna fudandod gwag, afiach am y ffordd roedden nin byw. Maer ychydig gymalau syml hyn yn enghraifft hyfryd o gynildeb Manon Steffan Ros. A hithaun cyfansoddi stori fer fer i Golwg yn wythnosol ers rhai blynyddoedd, mae hi wedi hogi a mireinio ei chrefft ai gallu i ddweud llawer iawn mewn bach iawn o eiriau.

Dyma gyfrol fer, ond un syn llawn ir ymylon. Ydy, maen hawdd ei darllen, ond maen codi cwestiynau am flaenoriaethau ein hoes an ffordd o fyw nad oes iddynt atebion hawdd o fath yn y byd.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Tabl Cynnwys:
Manylion taith Lwyfan Llyfr Glas Nebo ar gael yma:
http://www.franwen.com/events/llyfr-glas-nebo/

Taith . Tour
31/01/2020 7.30pm Galeri CAERNARFON 01286 685222
01/02/2020 6pm Galeri CAERNARFON 01286 685222
03/02/2020 1pm Galeri CAERNARFON 01286 685222
03/02/2020 7.30pm Galeri CAERNARFON 01286 685222
04/02/2020 1pm Galeri CAERNARFON 01286 685222
06/02/2020 1pm Neuadd Dwyfor PWLLHELI 01758 704 088
06/02/2020 7.30pm Neuadd Dwyfor PWLLHELI 01758 704 088
07/02/2020 1pm Neuadd Dwyfor PWLLHELI 01758 704 088
11/02/2020 1pm Theatr y Sherman CAERDYDD 029 2064 6900
11/02/2020 7.30pm Theatr y Sherman CAERDYDD 029 2064 6900
13/02/2020 1pm Theatr Brycheiniog ABERHONDDU 01874 611622
13/02/2020 7.30pm Theatr Brycheiniog ABERHONDDU 01874 611622
17/02/2020 7.30pm Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH 01970 62 32 32
18/02/2020 7.30pm Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH 01970 62 32 32
20/02/2020 7.30pm Stiwt RHOSLLANNERCHRUGOG 01978 841300
22/02/2020 1pm Gartholwg PONTYPRIDD 01443 570 075
22/02/2020 7.30pm Gartholwg PONTYPRIDD 01443 570 075
25/02/2020 10am Y Lyric CAERFYRDDIN 0345 2263510
25/02/2020 7.30pm Y Lyric CAERFYRDDIN 0345 2263510
27/02/2020 10am Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE 01792 863722
27/02/2020 7.30pm Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE 01792 863722
02/03/2020 1pm Theatr Felinfach DYFFRYN AERON 01570 470697
02/03/2020 7.30pm Theatr Felinfach DYFFRYN AERON 01570 470697
05/03/2020 1pm Pontio BANGOR 01248 382828
05/03/2020 7.30pm Pontio BANGOR 01248 382828
06/03/2020 1pm Pontio BANGOR 01248 382828
06/03/2020 7.30pm Pontio BANGOR 01248 382828
Bywgraffiad Awdur:
Mae Manon yn dod o Riwlas, Dyffryn Ogwen yn wreiddiol, ond mae'n byw yn Nhywyn, Bro Dysynni erbyn hyn gyda'i meibion, Efan a Ger. Mae wedi ennill Gwobr Tir na n-Og dair gwaith gyda'r nofelau Trwy'r Tonnau, Prism a Pluen, yn ogystal ag ennill Medal Ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol ddwy flynedd yn olynol (2005 a 2006).
Gwybodaeth Bellach:
"Gafaelodd y nofel hon ynof o'r frawddeg gyntaf" Manon Rhyd
"Mae yma anwyldeb a thynerwch a realiti noeth a cholled a dioddefaint mewn iaith sy'n perthyn i ni i gyd. A doeddwn i ddim isio iddi orffen" Sonia Edwards
"Dyma awdur sydd wedi fy nghyffroi" Menna Baines
Gwobrau:
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sali Mali (DVD) (DVD092)
 
£5.99
 
Prynwch
Pentre Bach 2 (DVD131)
 
£5.99
 
Prynwch
Sam Tan: Tŵr Tanllyd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch