Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Gwalia
Llŷr Titus
ISBN: 9781785620492 (1785620495)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019
Cyhoeddwr: Gomer
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cawn ddilyn taith Elan a'i ffrindiau ar long ofod wrth iddynt deithio o blaned i blaned. Ond tybed beth fydd yn digwydd wrth i'r llong gyrraedd planed newydd sbon? Mewn byd lle nad yw popeth yn ymddangos fel y dylent daw Elan ar draws cymeriadau rhyfedd iawn ar hyd y daith. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2016.

We follow Elan and her friends on a spaceship as they travel from planet to planet. But what happens when the spaceship reaches a brand new planet? In a world where things are not what they seem, Elan meets strange creatures on her journey. Tir na n-Og Award Winner 2016.
Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei ddrama lwyfan Drych, nid oes rhyfedd fod gan Llŷr Titus chwip o nofel ffuglen wyddonol iw gynnig i ni i goroni diwedd blwyddyn brysur iddo.

Lleolir Gwalia ym mhellafion y gofod, lle dilynwn antur Elan, merch ifanc syn byw gyda chriw digon eclectig o gymeriadau ar fwrdd long ofod, y Gwalia. Er ei bod yn cael y cyfle i deithio o borthladd i borthladd gydai theulu mabwysiedig syn cynnwys Dewyrth, garddwr sydd bob tron barod ei gyngor ai gymwynas breuddwydia Elan am gael mynd i grwydror bydysawd gan fynd i chwilio am ei phlaned enedigol a dysgu mwy am ei gorffennol.

Serch hynny, wedi gorfod glanio ar blaned ddirgel yng nghwmni Milo a Rob, nid yw pethau mor ddelfrydol ag y gobeithia! Yn y nofel hon, gwelwn amryw o ryfeddodau, gan gynnwys octopysau mewn coed, creigiaun symud a goleuadau gwyn a glas anesboniadwy ... Ai hud a lledrith syn gyfrifol, neu ryw dechnoleg hynod? A beth, tybed, a wnelo'r antur hon ag ymchwil yr Athro Hans Reiter a chwedlau am yr Addawn?

Dyma nofel am bŵer breuddwydion, ac olynydd teilwng i feistri ein ffuglen wyddonol Cymraeg, Islwyn Ffowc Elis ac W. J. Jones. Heb os, dyma stori afaelgar, gyda hiwmor crafog yn ei britho drwyddi draw. Be well, tybed, na dianc rhag y byd ai bethau i fydysawd pell i ffwrdd?

Miriam Elin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Llŷr Titus o Frynmawr ger Sarn yn wreiddiol.
Mynychodd Ysgol Uwchradd Botwnnog a Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli, cyn astudior Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
Enillodd y Goron yn Eisteddfod yr Urdd Abertawe ar Fro, 2011, ac enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Eryri, 2012.
Mae ganddo dipyn o ddiddordeb mewn ffuglen wyddonol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
United
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch

Valid HTML 4.0 CywirValid CSS Cywir