Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Bwytai Cymru
Lowri Haf Cooke
ISBN: 9781785622434 (1785622439)Publication Date November 2018
Publisher: Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 150x210 mm, 222 pages Language: Welsh Available Our Price: £9.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Lowri Cooke has travelled the length and breadth of Wales searching for the best places to eat and has found them in all corners of the country. In Bwytai Cymru you get a look at 50 special restaurants with interesting connections with their local area... and sometimes places a little more exotic!

Mae Lowri Cooke wedi teithio Cymru gyfan yn chwilio am y mannau mwyaf hyfryd i gael cinio ynddynt, ac mae hi wedi'u canfod ym mhob cwr o Gymru. Yn Bwytai Cymru cewch gip ar 50 o fwytai arbennig sydd â chysylltiadau diddorol â'u milltir sgwâr... ac weithiau â lleoedd mwy egsotig hefyd!
Dipyn o bererin yw Lowri Haf Cooke. Ai hangerdd yn ei sbarduno, ymgymerodd thaith flwyddyn o hyd yn ymchwilio a phrofi tai bwyta ledled Cymru, gan sgwrsio pherchnogion a chogyddion, blasur cynnyrch a nodi ei hargraffiadau, gydar ffotograffydd Emyr Young yn cofnodir cyfan gydai gamera.

Ffrwyth yr ymchwil trylwyr hwn yw Bwytai Cymru, syn gyfuniad cain o gyfeiriadur bwyd a llyfr taith, gyda thros hanner cant o bortreadau o dai bwyta safonol ar draws Cymru. Nid llyfr i'w ddarllen ar ei hyd mewn un eisteddiad yw hwn byddai hynnyn ormod o bwdin, yn llythrennol. Yn hytrach, cyfrol i bori drwyddi yw hi, a mwynhau darllen am gigoedd suddlon, llysiau blasus, pwdinau gogoneddus a gyflwynir gan bobl gweledigaeth ac uchelgais yn eu gyrru i gynnig y bwyd gorau yn y modd mwyaf pleserus iw cwsmeriaid.

Go brin y bydd llawer o ddarllenwyr, ar wahn i ambell foodie, wedi ymweld phob un or tai bwyta, ond maen rhesymol meddwl y bydd y nifer helaeth yn gyfarwydd ag o leiaf un neu ddau. Felly, fel y tybiaf y maer mwyafrif yn ei wneud, troi at yr adroddiadau am lefydd roeddwn in eu hadnabod wnes i wrth godir gyfrol, ac er, fel y dywed Lowri, fod pob profiad o dŷ bwyta yn ei hanfod yn rhywbeth personol, mi gefais sawl adlais cyfarwydd yn dwyn atgofion am brydau ac achlysuron pleserus yn yr ysgrifau ar disgrifiadau, yn ogystal gwybodaeth gefndir hynod ddifyr am y bwytai au perchnogion.

Mae gosod dros hanner cant o dai bwyta or safon uchaf rhwng dau glawr yn dangos cymaint o ddewis ac amrywiaeth sydd ar gael bellach, nid yn unig o ran y mathau o fwydydd a weinir, ond o ran cymhellion y perchnogion, o barhau busnes teuluol, i awydd i arallgyfeirio a newid gyrfa, i ailymweld phrofiadau plentyndod. O reidrwydd, ciplun a geir rhywbeth arall syn dod ir amlwg yw ei fod yn ddiwydiant syn newid yn barhaus; er bod rhai tai bwyta wedi hen sefydlu ac yn rhan o dirwedd Cymru, mae cryn sn hefyd am gogyddion yn symud o un lle ir llall, a sut mae hynnyn gallu effeithio ar ffawd y busnes, er da neu ddrwg.

Or 'perlau cudd' ir 'enwau syn arwain y gad ers tro byd', un peth syn disgleirio drwyr cyfan yw mwynhad yr awdur. Does dim amheuaeth mai llafur cariad ywr gyfrol i Lowri a hefyd i Emyr Young, y mae ei luniau cynnil yn ategu ac yn adleisior geiriau. Hyfryd yw cael cyd-deithio Cymru gyda Lowri a mwynhaur profiad drwy ei disgrifiadau coeth. Fel y dywed wrth ddisgrifio pei meringue>/i> y Polyn ger Nantgaredig: Blas cwbl anfoesol, ond arbennig o dda ac onid dyna paham fod bwytai yn bod o gwbl? I gynnig profiad trosgynnol mewn awyrgylch cartrefol, a hynny mewn cwmni da.

Cyfrol werth ei chael, boed i gael awgrymiadau am lefydd i ymweld nhw, neu i fwynhau darllen am y bwydydd godidog ar bobl ddifyr syn eu creu.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Table of Contents:
1. Bistro Bermo, 6 Stryd yr Eglwys, Abermaw LL42 1EW; 01341 281284
2. Bwyty Mawddach, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd LL40 2TA; 01341 421752
3. Cross Foxes, A487, Brithdir, Dolgellau, LL40 2SG; (01341) 421001
4. Dylans, Morannedd, Maes y Mr, Cricieth LL52 0HU; 01766 522773
5. Dylanwad, Porth Marchnad, Dolgellau LL40 1ET; 01341 422870
6. The Loft, Ye Olde Bulls Head, Stryd y Castell, Biwmares, Ynys Mon LL58 8AP; 01248 810329
7. The Marram Grass, White Lodge, Niwbwrch, Sir Fn LL61 6RS; 01248 440077
8. Plas Bodegroes, Ffordd Nefyn, Efailnewydd, Pwllheli LL53 5TH; 01758 612363
9. Plas yn Dre; 23, Stryd Fawr y Bala, LL23 7LU; 01678 521256
10. Bwyty Gwesty Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth LL48 6ER; 01766 772440
11. Sosban ar Hen Gigydd: Trinity House, 1 Stryd Fawr, Porthaethwy, Ynys Mn LL59 5EE; 01248 208131 / 07963 210151
12. Tŷ Castell; 18 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RN; 01286 674937
13. Ŵso ac Olewydd; 14 Stryd Twll yn y Wal, Caernarfon LL55 1RF; 01286 674333
14. Bryn Williams Porth Eirias: Promend Bae Colwyn LL29 8HH; 01492 577525
15. The Hand, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen LL20 7LD; 01691 600666
16. Machine House, Heol Caer, Rossett LL12 0HW; 01244 571678
17. Tyddyn Llan, Llandrillo, Corwen LL21 0ST; 01490 440264
18. The White Horse, Hendrerwydd, Dinbych LL16 4LL; 01824 790218
19. Gwesty Cymru, 19 Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2AZ; 01970 612252
20. Harbourmaster, 1 Quay Parade, Aberaeron, Ceredigion SA46 0BT; 01545 570755
21. Llangoed Hall, Llyswen, Aberhonddu LD3 0YP; 01874 754525
22. Number Twenty One, 21 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EB; 01654 703382
23. Pysgoty, South Marine Terrace, Aberystwyth SY23 1JY; 01970 624611
24. Seeds, 5-6 Penybryn, Llanfyllin, Sir Drefaldwyn SY22 5AP; 01691 648604
25. Y Talbot, Y Sgwr, Tregaron SY25 6JL; 01974 298208
26. Ynyshir, Eglwysfach, Machynlleth SY20 8TA; 01654 781209
27. Beach House; Traeth Oxwich, Penrhyn Gwyr, Abertawe SA3 1LS; 01792 390965
28. The Grove, Molleston, Arberth, Sir Benfro SA67 8BX; 01834 860915
29. La Calabria, Rhydgoch, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion SA44 5JT; 01239 851101
30. Llys Meddyg, Stryd y Dwyrain, Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0SY; 01239 820008
31. Y Polyn, Capel Dewi, Caerfyrddin SA32 7LH; 01267 290000
32. The Shed, 56 Heol Llanrhian, Porthgain, Hwlffordd SA62 5BN; 01348 831518
33. Slice; 73-74 Heol Eversley, Sgeti, Abertawe SA2 9DE; 01792 290929
34. Sosban, Y Tŷ Pwmpio, Doc Gogleddol, Llanelli SA15 2LF; 01554 270020
35. The Warren, 11 Stryd Mansel, Caerfyrddin, SA31 1PX; 01267 236079
36. The Art Room @ Castell Malgwyn, Llechryd, Sir Benfro SA43 2QA; 01239 682382
37. Arboreal, 68 Eastgate, Y Bontfaen CF71 7AB; 01446 775093
38. Asador 44, 14-15 Stryd y Cei, Caerdydd CF10 5PM; 02920 020039
39. Bunch of Grapes, Heol Ynysangharad, Pontypridd CF37 4DA; 01443 402934
40. Curado Bar, 2 Guildhall Place, Caerdydd CF10 1EB; 02920 344336
41. Hare & Hounds, Heol Maendy, Aberthin, Y Bontfaen CF71 7LG; (01446) 774892
42. JOLs, 30-31 Stryd Fawr, Merthyr Tudfil CF47 8DP; 01685 267878
43. Milgi, 213, Heol y Ddinas, Y Rhath, Caerdydd CF24 3JD; 02920 473150
44. Milkwood, 83 Stryd Pontcanna, Caerdydd CF11 9HS; 02920 232226
45. Purple Poppadom, 185a Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd CF11 9AJ; 02920 220026
46. Restaurant James Sommerin: The Esplanade, Penarth CF64 3AU; 02920 706559
47. Heaneys, 6-10 Cilgant Romilly, Caerdydd CF11 9NR ; 02920 341264
48. The Thai House, 3-5 Cilgant Guildford, Caerdydd CF10 2HJ; 02920 387404 / Bangkok Cafe, 207 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd CF11 9AJ; 02920 340455
49. The Walnut Tree Inn, Hen Ffordd Rhosan ar Wy, Llanddewi Ysgyryd, Y Fenni NP7 8AW; 01873 852797
50. The Whitebrook, Gwenffrwd, Trefynwy NP25 4TX; 01600 860254
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Pembroke and Around ...
Nikki Anderson
£14.99
 
Buy Now
Fy Nodiadau Adolygu CBAC ...
Joy White
£9.99
 
Buy Now
Fy Nodiadau Adolygu CBAC ...
Joy White
£9.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Buy Now
Children
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Buy Now