Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Golwg Arall
Dic Jones
ISBN: 9781843230137 (1843230135)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 217x140 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Argraffiad newydd o gasgliad o farddoniaeth ac ysgrifau telynegol a ffraeth y diweddar Archdderwydd Dic Jones, un o gynganeddwyr mwyaf poblogaidd y genedl. Mae'r gyfrol yn cynnwys amrywiaeth o gywyddau, englynion a cherddi yn y mesur rhydd, ynghyd â dau ddwsin o ysgrifau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

A reprinted collection of the lyrical work and natural wit of the late Archdruid Dic Jones, one of the nation's most natural and popular Welsh-language poet. The volume comprises a variety of strict and free metre poetry together with two dozen essays. First published in 2001.
Pan gyhoeddodd Dic Jones ei gyfrol gyntaf Agor Grwn yn 1960, syfrdanwyd llawer ohonom gan ei allu i greu cerddi portread yn y mesurau rhydd yn ogystal â cherddi a ddangosai ei feistrolaeth ar y canu caeth a’r fath addewid oedd yn stôr. Ydych chi’n cofio’i gân i’w dad ('’Nhad'), i’r hen wraig grefyddol Ellen Ann neu i’r cymydog Trefor? Daeth sawl cyfrol o stabal yr Hendre wedi hynny, yn profi proffwydoliaeth T. Llew Jones ac eraill ar y pryd y deuai Dic Jones yn un o feirdd disgleiriaf Cymru.

Daeth Agor Grwn i’r cof wrth ddarllen cyfrol ddiweddaraf Dic Jones - Golwg Arall, sef barddoniaeth ac ysgrifau’r awdur. Yr ysgrifau yn bennaf yn adleisio (yn yr ystyr orau) y cerddi coffa y soniwyd amdanynt uchod. Portreadau yw’r rhain sydd yn dangos gwir grefft y llenor ac yn atgoffa dyn am un o arwyr mawr Dic, sef D. J. Williams Abergwaun.

Mor grefftus gynnil yw’r ysgrifau, fel y gallwn synhwyro – ond nid gweld – y bardd yn nillad llenor, ond o leia â llygad bardd yr adnabu Dic ei bobl. Dwy chwaer, meddai’r broliant, yw barddoniaeth a rhyddiaith ac fe’u cyhoeddwyd ochr yn ochr â’i gilydd yma. Profi’r pwynt y mae Dic Jones yn Golwg Arall, ac nid oes le i amau hynny gan mor loyw yw’r cyflwyniad boed yn ysgrif neu’n gerdd, mor gynnil yw’r trawiad, ac mor gofiadwy yw’r darlun.

Wrth gwrs, cerddi diweddar a geir yma, rhai yn ddarnau a gyhoeddwyd yn wythnosol yn y cylchgrawn Golwg – caneuon am ddigwyddiadau’r dydd a hynny’n fynych gyda dos o hiwmor neu ddychan ysgafn. Eto yn cyffwrdd â’r mêr.

Canwyd nifer o gerddi yn ôl traddodiad Cymreig, cerddi coffa a cherddi cyfarch beirdd ar fuddugoliaethau. Dyna chi’r cywydd i Tudur Dylan sy’n enghraifft wych o’r canu mawl o oes aur y cywyddwyr, a’r cywydd byr i’r Cel Du yn ein hatgoffa o Tudur Aled.

Englyn sy’n aros yn y cof (o blith niferoedd) yw'r englyn i’r Pum Llanc (a laddwyd mewn damwain ym Mlaenannerch:

Hwn yw mur y pum hiraeth – a gwely
Galar pum cymdogaeth;
Am y pum llanc ifanc a aeth
I wal y pum marwolaeth.

Gwelir gwir nerth y bardd yn ei feistrolaeth o’r mesur hir-a-thoddaid. Roedd hyn yn amlwg yn Awdl y Cynhaeaf slawer dydd. Sylwch heddiw ar loywder y canu yn ‘Eich Sêr a Chwi’ neu ‘O Na Byddai’n Haf o Hyd’ yn y gyfres 'Cymru Dwy Fil'. Yn holl hanes barddoniaeth Gymraeg, Dic Jones greda i yw pencampwr y mesur hwn.

Yn ôl eto at Agor Grwn a geiriau T. Llew Jones – 'ac fe geir ynddi, hefyd, rywbeth a fydd yn eisiau efallai yn y cyfrolau nesaf, sef asbri a’r hyder nodweddiadol o fardd ifanc.' Bu deugain mlynedd olaf yr ugeinfed ganrif yn rhai chwyldroadol. Fel bardd, ni pheidiodd Dic Jones â chanu i’r newid, a gwnaeth hynny gyda’i hyder a bywiogrwydd nodweddiadol fel y gellir profi o ddarllen Golwg Arall. Ni heneiddiodd ei awen eto!

Dyma gyfrol arall i’w thrysori.

Vernon Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
Soffocles
£6.00
 
Prynwch
Cadw Golwg
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Lloffion Llŷn
W. Arvon Roberts
£8.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch